Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitimi Sürecinde Katılması Gereken Kurslar Takvimi

İndirmek İçin Tıklayınız

  •  Aşağıda verilen takvim, her bir uzmanlık öğrencisinin, eğitim sürecinin hangi yıllarında hangi kursları alması gerektiği konusunda TOTEK tarafından önerilen takvimi göstermektedir.
  •  Bu takvimle, her bir uzmanlık öğrencisinin "Çekirdek Eğitim Programı" kapsamındaki bilgi ve beceri eğitimini tamamlaması amaçlanmaktadır.
  •  Her bir uzmanlık öğrencisinin, eğitim kıdemine uygun olarak yılda iki kursa katılmasının uygun olacağı öngörülmüştür.
  •  Bazı kursların birbirine yakın iki kıdemlilikte de alınabilmesi, kaçırdığı bir kursu yakalayabilmesi amacıyla konulmuştur.
  •  Eğitim sorumluları, var olan asistan sayısına ve yerel gereksinimlere göre bu programda zaman ve sayı yönünden değişikliklere gidebilirler.

Kısaltmalar :

UÖ: Uzmanlık öğrencisi
TBAO : Temel Bilimler Araştırma Okulu
OrtTRV : Temel Ortopedik Travma Kursu
GKD-PEV : Gelişimsel Kalça Displazisi ve Pes Ekinovarus Kursu
T- Artroskopi : Temel Artroskopi Kursu ( TUSYAD )
T- Artroplasti : Temel Artroplasti Kursu
T Omurga : Temel Omurga Kursu ( Türk Omurga Derneği )
T El Cer : Temel El Cerrahisi Kursu (El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği)

 

  1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl
I. Yarıyıl OrtTRV TBAO
OrtTRV
GKD-PEV
 
TBAO
GKD-PEV
T El Cer
 
T-Artroskopi
T-Artroplasti
T Omurga
 
T-Artroskopi
T-Artroplasti
T Omurga
Omuz-Drsk ÇEP
 
II. Yarıyıl OrtTRV TBAO
OrtTRV
GKD-PEV
 
TBAO
GKD-PEV
T El Cer
 
T-Artroskopi
T- Artroplasti
T Omurga
 
T-Artroskopi
T-Artroplasti
T Omurga
Omuz-Drsk ÇEP