TOTBİD EŞGÜDÜM KURULU

İMPLANT VE SUT KURULU

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İŞLEM KODLARI VE KATSAYI BELİRLEME KURULU

SAĞLIK HUKUKU KURULU

HEKİM HAKLARI KURULU