TOTBİD Merkezi  veya Şubeleri tarafından belirli aralıklar ile sürekli olarak düzenlenen veya desteklenen kurslar

Temel Travma Kursu

İleri Travma Kursu

GKD-PEV Kursu

SP Kursu

Temel Artroplasti Kursu

İleri Artroplasti Kursu

İntramedüler ve Çivileme Kursu

Pelvis Asetabulum Kursu

Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Kursu (V. Toplantı Webcasti)

Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu

Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Kursu

Kalça Ekleminde Cerrahi Yaklaşımlar Kadavra Kursu