TOTBİD Önceki Yönetim Kurulları

Yönetim Kurulu 

Denetim Kurulu 

Etik Kurul 

Onur Kurulu

TOTBİD YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
  

Onursal Başkan
 Prof. Dr. Rıdvan Ege
 

Başkan
Prof. Dr. Halit Pınar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
halit.pinar@deu.edu.tr
 

Bir Önceki Başkan 
Prof. Dr. Sait Ada

ÖZEL EMOT HASTANESİ

sait_ada@yahoo.com 


Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Bülent Atilla

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

batilla@hacettepe.edu.tr 


Genel Sekreter
Prof. Dr. Cengiz Şen

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
 

senc64@gmail.com

 

Sayman
Op. Dr. Ahmet Uçaner

S.B. ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  ORTOPEDİ KLİNİĞİ
ucanerahmet@yahoo.com.tr 

 
Üye 
 Prof. Dr. Emel Gönen

S.B. DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ

emelgonen@yahoo.com


Üye 
 Doç. Dr. Önder Kılıçoğlu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
kilicoglu@istanbul.edu.tr
 

Üye 
Prof. Dr. Vecihi Kırdemir

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
vkirdemir@yahoo.com


Üye 
Prof. Dr. Volkan Öztuna

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
oztuna67@mersin.edu.tr


Üye 
Prof. Dr. Yusuf Yıldız

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
yhyildiz@yahoo.com

 

ONURSAL BAŞKAN

PROF. DR. RIDVAN EGE
 
BAŞKAN
PROF. DR. HALİT PINAR
0232 412 33 56 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 
İZMİR
 
BİR ÖNCEKİ BAŞKAN
PROF. DR. SAİT ADA
0232 441 01 21 
ÖZEL EMOT HASTANESİ
İZMİR
 
BAŞKAN YARDIMCISI
PROF. DR. BÜLENT ATİLLA
0312 305 43 77
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 
ANKARA
 
GENEL SEKRETER
PROF DR. CENGİZ ŞEN
senc64@gmail.com
0212 414 23 82
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
İSTANBUL
 
SAYMAN
OP. DR. AHMET UÇANER
0312 508 50 28 
S.B. ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  ORTOPEDİ KLİNİĞİ
ANKARA
 
ÜYE
PROF. DR. VECİHİ KIRDEMİR
0246 211 92 70 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
ISPARTA
 
ÜYE
DOÇ. DR. EMEL GÖNEN 
emelgonen@yahoo.com
0312 596 22 80
S.B. DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ 
ANKARA
 
ÜYE
PROF. DR. YUSUF YILDIZ
yhyildiz@yahoo.com
0312 508 23 21
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 
ANKARA
 
ÜYE
PROF. DR. VOLKAN ÖZTUNA
0324 337 43 00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 
MERSİN
 
ÜYE
PROF. DR. ÖNDER KILIÇOĞLU
0212 311 20 00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
İSTANBUL

 

DENETiM KURULU ÜYELERİ
  
           
       Başkan
       Prof. Dr. Murat Hız
 

Üye 
Prof. Dr. Mahmut Kömürcü

 


 


Üye
  Prof. Dr. Gazi Zorer 

 


BAŞKAN

PROF. DR. MURAT HIZ
vmmhiz@yahoo.com
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL 

ÜYE
PROF. DR. MAHMUT KÖMÜRCÜ
mkomurcu@hotmail.com
TURGUT ÖZAL UNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 
ANKARA

ÜYE 
PROF. DR. GAZİ ZORER
gzorer@gazizorer.com
ÖZEL MUAYENEHANE 
İSTANBUL 

ETİK KURUL ÜYELERİ
  
           
        Başkan
       Prof. Dr. Bülent Alparslan
 
                  
          Sekreter
              Prof. Dr. Necdet Şükrü Altun
 


   

Üye   
   Prof. Dr. Mümtaz Alpaslan          

 

  

Üye 
         Prof. Dr. Kemal Durak         


Üye 
 Prof. Dr. Nevres H. Aydoğan


BAŞKAN 

PROF. DR. BÜLENT ALPARSLAN
balparslan@adu.edu.tr
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ  ANABİLİM DALI 
AYDIN

SEKRETER 
PROF. DR. NECDET ŞÜKRÜ ALTUN
necdetaltun@gmail.com
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
ANKARA

ÜYE
PROF. DR. MÜMTAZ ALPASLAN
mumtazalpaslan@gmail.com
EMEKLİ - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
ANKARA 

ÜYE 
PROF. DR. KEMAL DURAK
kdurak@uludag.edu.tr
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
BURSA

ÜYE 
PROF. DR. NEVRES H. AYDOĞAN
nhaydogan@gmail.com
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MASLAK HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ
MUĞLA

ONUR KURULU ÜYELERİ
 
 
                                   
                                          Üye  
                    Prof. Dr. S. Aydın Yücetürk             
                                                     
                                        Üye   
                          Prof. Dr. Ali Biçimoğlu

                 
                         Üye 
              Prof. Dr. İsmet Tan  

              
                       Üye   
       Prof. Dr. İrfan Öztürk    
                
                          Üye
      Prof. Dr. Mahir Gülşen


PROF. DR. AYDIN YÜCETÜRK
clinicplexus@hotmail.com
ACIBADEM FULYA HASTANESİ 
İSTANBUL

PROF. DR. ALİ BİÇİMOĞLU 
bicimoglu@hotmail.com
S.B. ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ
ANKARA

PROF. DR. İSMET TAN
ismettan@cu.edu.tr
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
ADANA

PROF. DR. İRFAN ÖZTÜRK
ozturkirfan@hotmail.com
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ  ANABİLİM DALI, İSTANBUL

PROF. DR. MAHİR GÜLŞEN
mahirgulsen@gmail.com
ÖZEL ORTOPEDİA HASTANESİ 
ADANA