Haberin görüntülenme sayisi : 4049
  

Değerli Meslektaşlarımız,

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından bildirilen, Tıbbi cihaz ürünlerine ilişkin 2014 yılı ikinci altı aylık denetim verileri ile güvensiz tıbbi cihaz ürünler listesine
http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=YexcYGlAYlI adresinden ulaşabilirsiniz. Listede ortopedik ürünler ve bizimde kullandığımız diğer sarf malzemeler vardır. 

Tıbbi cihazlar uyarı sistemi ile ilgili tüm sağlık kurum/kuruluşlarına TITCK tarafından gönderilen duyuruya ve burada yer alan olumsuz olay tutanağı metnine http://www.titck.gov.tr/Detail.aspx?pages=%2FPortalAdmin%2FUploads%2FTitck%2FNews%2FHBR-e5bcdd61-a5343.htm ulaşabilirsiniz. 

Tıbbi cihaz ve ürünlerle ilgili kalitenin uzmanlık dalımız için her yönden çok önemli olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle, 2014 yılı ikinci altı aylık denetim verilerini ve güvensiz tıbbi cihaz ürünler listesini incelemenizi, sarf malzeme veya implantlardaki ürünlerde fark ettiğiniz eksiklik ve aksaklıkları olumsuz olay tutanağı ile bildirmenizi öneririz.

Konuya ilginizi bekler, saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Sait Ada
TOTBİD Başkanı