Denetim Kurulu

                                                    DENETiM KURULU ÜYELERİ

                                                             

                                                                    

    

Başkan
 Prof. Dr. Mehmet Demirhan

                                                                                       

Üye

Prof. Dr. Bülent Atilla

 

Üye

Prof. Dr. Yusuf Yıldız