Etik Kurulu

                                                          ETİK KURUL ÜYELERİ

 


Başkan

 Prof. Dr. Aydın Yücetürk

Sekreter
Doç. Dr. Emel Gönen

Üye

Doç. Dr. Yalım Ateş

Üye

Op. Dr. Asım Kayaalp

Üye

Prof. Dr. İbrahim Tuncay