30. TOTBİD Kongresi İptal Duyurusu

Değerli Meslektaşlarımız, 

Birkaç aydır yaşamımıza yön veren COVID-19 pandemisini yakından izlemekteyiz. Gerek güncel durumun özelliği, gerekse sonbahardaki durumun öngörülemezliği nedeniyle Yönetim Kurulumuz 3-8 Kasım 2020 tarihlerinde yapılması planlanan 30. Ulusal Kongremizi iptal etmek yönünde karar almıştır. 

Katılımcı meslektaşlarımız, eğiticilerimiz, ofis çalışanlarımız, endüstri temsilcileri, kongre acentası çalışanları, oteldeki diğer konuklar ve otel çalışanlarının sağlığından sorumlu olduğumuzu ve her kesimin sağlığını korumakla yükümlü olduğumuzu düşünen Yönetim Kurulumuz 50. yılımızda çok istediğimiz bu kongremizi iptal etmek zorunda kalmıştır. 

Son bir aydır yoğun olarak konuyu çok çeşitli açılardan değerlendirmekteydik. Kongremizin gerçekleşebilmesi yönünde olumlu faktörleri ön plana çıkararak umudumuzu sürdürmeye çalıştık. Bu arada üst otoritelerden gelecek bazı kararların da yolunu gözledik. 

Sonuçta, gelinen aşamada kongrenin yukarıda saydığımız tüm taraflar için riskli bir ortam oluşturacağı düşüncesi ile bu zor kararı verdik. 

Eşgüdüm protokolü gereği, bu yılki kongremizde bildiğiniz üzere  branş dernekleri ve TOTBİD şubelerinin programları ön planda olacaktır. Bu şekilde yapılmış hazırlıklarımız büyük oranda zaten tamamlanmıştı. Değerli bildirilerinizi de göndermiştiniz. 

Olumlu ve olumsuz faktörleri ayrıntılı olarak  tartıştıktan sonra, TOTBİD’in öncü rolü ve eğitimde yüklendiği sorumluluk gereği, Yönetim Kurulumuz eğitime bir yıl ara vermek yerine sanal bir kongre gerçekleştirme kararı almıştır. Bu paylaşımımızın hemen arkasından bu konuda da bir duyuru yapacağız. 

Saygılarımızla, 

 

TOTBİD Yönetim Kurulu 

Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

26.07.2020