EĞİRDİR KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI HASTANESİNİN GELECEĞİ

 

EĞİRDİR KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI HASTANESİNİN GELECEĞİ
 
Değerli Ortopedi Ailesi Mensupları,
 
Yurdumuzun önemli Ortopedi ve Travmatoloji kurumlarından birisi olan Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesinin geleceği ile ilgili panel, 10.10.2009 Cumartesi günü Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde yapılmıştır. Toplantıya derneğimiz üyeleri yanında, il bazında mülki ve idari personel, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, bu hastanede daha önceki yıllarda görev yapan meslektaşlarımız ve konuya hassasiyet gösteren Eğirdirli vatandaşların oluşturduğu oldukça büyük bir katılım olmuştur. Toplantının başarılı geçmesinde çok önemli katkıları olan başta paneli yöneten değerli ağabeyim Prof. Dr. Yücel Tümer olmak üzere konuyla ilgilenerek Eğirdir’e gelen ve konuşmalarını yapan sevgili ağabeyim Op. Dr. Orhan Girgin’e, değerli meslektaşlarım Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, Prof. Dr. Tufan Kaleli,Op.Dr. Tuğrul Berkel, Hastane Başhekimi Op.Dr. İbrahim Etli ve özellikle organizasyon ve misafirperverliğinden ötürü Op.Dr. Tunçhan Çelik’e çok teşekkür ederiz. Toplantıyı Sayın Isparta Valisi ve İl Sağlık Müdürü de dikkatle izlediler ve çok yararlı konuşmalar yaptılar. Toplantının bundan 43 sene önce Eğirdir’de yapılan ilk Ortopedi Kongremiz kadar önemli ve yararlı olduğu tüm katılımcılar tarafından kabul edilmiştir. Toplantının ertesi günü Yönetim Kurulu toplantısı yapan TOTBİD,  kendisini birebir ilgilendiren bu konuda günlük siyasal ve kişisel çekişmelerden uzak tamamen bilimsel verilere dayanan kararlar almıştır. Konu ile ilgili olarak toplantıya katılan meslektaşlarımızdan detaylı bilgiler alınabileceği gibi toplantının video kayıtları da elimize geçtiğinde TOTBİD web sitesine konulacaktır
Sayın Sağlık Bakanlığı Müsteşarımız ve değerli meslektaşımız Prof. Dr. Nihat Tosun da konuya son derece olumlu ve samimi bir şekilde yaklaşmış, bizlere kendi önerilerini ilettiği gibi ortopedi ailemizden gelecek her türlü yapıcı öneriye de açık olduklarını belirtmişlerdir. Sayın Tosun’un bu açıklamaları ve TOTBİD kararları çerçevesinde; Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin bugüne kadar sürdürdüğü misyonu, gerekli iyileştirme çalışmaları yapılarak bundan sonra da sürdüreceğine olan inancımız tamdır. Bu konuda emeği geçen tüm meslektaşlarımıza ve katılımcılara en derin şükranlarımızı sunarız.
Prof. Dr. Ünal Kuzgun
TOTBİD Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneğince 10.10.2009 Cumartesi günü Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon merkezinde düzenlenen “Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesinin Geleceği” konulu panelden sonra, ertesi gün Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneğinin yönetim kurulu toplantısı yapılmış ve konul ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
  1. 1950’li yıllardan günümüze kadar ülkemizde çok önemli sağlık hizmetlerinin yapıldığı ”Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi” Ortopedi ve Travmatoloji açısından marka değeri kazanmış bir kuruluşumuzdur. Ortopedi ve Travmatoloji alanında üstlendiği işlevlerde gerekli iyileştirmeler yapılarak bu kurumun Marka Değerinin korunması, donanım ve kadro desteği ile birlikte Eğirdir’de artan bir ivme ile faaliyetlerini sürdürmesinin sağlanması ortak görüş olarak kabul edilmiştir.
  2. Mevcut potansiyelin tam kapasite kullanılması açısından hasta profilinde bazı değişiklikler yapılabilir. Yurdumuzda özellikle uzun süreli rehabilitasyon uygulanması gereken paraplejik hastaların başvuracağı merkez ve yatak sayısı çok kısıtlıdır. Rehabilitasyonu sırasında ek cerrahi girişimlere de gereksinimi olan bu hastaların yurt genelinde yapılacak sevklerle Eğirdir’de tedavi edilmelerine olanak sağlanabilir. Paraplejik hastalar yanında serebral felç ve benzeri nörolojik ortopedi olguları da bu merkeze yönlendirilebilir. Ayrıca kurumun böyle bir merkeze dönüştürülmesi için de çok büyük bir ekonomik yatırım gerekmemektedir.
  3. Bir diğer öneri ise bu kurumun, kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tedavisinde bir enstitü gibi çalışarak yurt genelinde hizmet vermesi olabilir. Yurtdışı örnekleri de olan bu model benimsenirse ortopedik onkolojik cerrahi yanında rehabilitasyon, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, patoloji ve görüntüleme yöntemleri açısından gerekli alt yapı hazırlıkları tamamlanmalıdır. Yurtiçi ve yurtdışında eğitimi geliştirmiş ekipler ile bu tür olgularda biopsiden ileri ortopedik cerrahiye ve rehabilitasyona kadar en üst düzeyde tedavi sağlanabilir.
  4. Bir diğer proje de hastanenin uzun vadede bir eğitim hastanesine dönüştürülmesidir. İlk planda uzman hekim sayısının arttırılması ve alt yapı desteği ile Göller Bölgesinin Ortopedi ve Travmatoloji ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastalarının bu merkeze sevkleri sağlanabilir.Burada samimi ve gayretli çalışmalar yapılırsa yurt geneline yönelik kronik ortopedi hastalarının keza komplikasyon gelişmiş olguların uzun süreli ve sabır gerektiren tedavileri yapılabilir.Daha sonraki aşamada ise hastanenin her iki dalda da asistan eğitimi veren bir eğitim hastanesine dönüştürülmesi gerçekleştirilebilir.Bu model Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.
  5. Hastanenin tam teşekküllü bir devlet hastanesine dönüştürülmesi düşüncesi ise Eğirdir’in nüfusu, Isparta’ya yakınlığı ve Isparta’daki benzer hastanelerin sayısı göz önüne alındığında yararlı bir uygulama olarak görülmemektedir.
 
10.10.2009 tarihinde Eğirdir’de yapılan “Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi’nin Geleceği” konulu toplantıya katılanlar;
 
Prof. Dr. Yücel Tümer
Prof. Dr. Bülent Alparslan
Op. Dr. Orhan Girgin
Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın
Op. Dr. Tuğrul Berkel
Prof. Dr. Gayyur Kurap
Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil
Prof. Dr. Tufan Kaleli
Op. Dr. Tunçhan Çelik
Op. Dr. Yılmaz Dağlı
Op. Dr. Kazım Erdoğan
Op. Dr. İbrahim Etli
Op. Dr. Mücahit İlhan
Op. Dr. Savaş Ağaoğlu
Doç. Dr. Ali Biçimoğlu
Op. Dr. Mehmet Çulhaoğlu
Op. Dr. Cüneyt Turan
Prof. Dr. Aykın Şimşek
Prof. Dr. Sait Ada
Prof. Dr. Halit Pınar
Prof. Dr. Feza Korkusuz
Prof. Dr. Kemal Durak
Prof. Dr. Ünal Kuzgun
Op. Dr. Zafer Uyar
Op. Dr. Mevlüt Doru
Op. Dr. Ramazan Okutan
Op. Dr. Atakan Özkan
 
 
 
Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

15.10.2009