İMPLANT VE SUT SORUNU

 Değerli Meslektaşlarım,

 Mesleğimizin uygulamalarında karşılaştığımız en önemli sorunlardan birisini de Ortopedik malzemelerin temini, kalitesi ve fiyatlandırılması ile sağlık uygulama tebliği ile SGK tarafından yapılan geri ödemeler oluşturmaktadır. Bu konularda siz meslektaşlarımızdan çok fazla şikayet gelmektedir. Yönetim kurulumuz bu konularda bugüne kadar iki komisyon kurarak geniş incelemelerde bulunmuş ve görüşlerini ilgili resmi kurumlara da iletme kararı almıştır. Bu bağlamda implant ve SUT komisyonlarımızın hazırlamış oldukları raporlara TOTBİD web sitemizden ulaşabilirsiniz. Bu konuda değerli uğraşları nedeniyle komisyon başkanları Prof. Dr. Mümtaz Alpaslan ve Prof. Dr. Sait Ada ile emeği geçen tüm üyelere teşekkürü bir borç biliriz.
SGK Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmelerde TOTBİD olarak meslektaşlarımızın karşılaştıkları sorunların SGK nezdinde çözümü için her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu iletmiş bulunuyoruz. Bugün için ortopedik implantların resmi ya da özel sağlık kuruluşlarına temininde yaşanan sorunların  çözümü için TOTBİD olarak bu malzemelerin reel fiyatlarının belirlenmesi sonucu SGK ile yapılacak olan sözleşmelerin gerekli olduğu kanısındayız. Yaklaşık 3 - 4 senedir yurdumuzda değişik sağlık kuruluşlarında ihaleler yapılmış ve malzemelerin aşağı yukarı fiyatları belirlenebilmiştir kanısındayız. Kuşkusuz burada nihai ve kesin çözüm aynı ilaçlarda olduğu gibi Sağlık bakanlığı ya da başka bir kuruluşun bünyesinde insan üzerine uygulanabilecek ortopedik malzemelerin kalitesini, uygulanabilirliğini ve fiyatını belirleyecek bir kurumun oluşturulmasıdır. Bu gerçekleşinceye kadar SGK tarafından malzeme fiyatları ile ilgili sözleşmelerin yapılması bizim bu konudaki iş yükümüzü çok azaltacaktır. Tüm bunlar gerçekleşinceye kadar çeşitli ortopedik implantların ve protezlerin piyasaya sürüldüğü bugünkü ortamda bazı malzemelerin insan üzerine uygulanabilirliği konusunda ciddi tereddütleri ve önemli bulguları olan meslektaşlarımızın şikayetlerini TOTBİD’e iletmelerini özellikle rica ediyoruz. Bugün bu tür yakınmalarda en azından tüketici haklarını koruma yasası çerçevesinde bile söyleyebileceklerimizin, yetkili kuruluşları ikaz etme sorumluluğumuzun olduğu kanısındayız. Sizlerden gelecek bu tür müracaatlar ciddi bir şekilde değerlendirilecek, konu ile ilgili olarak her kişi ve kuruluşla temaslar yapılacak ve sonuçlar sizlere iletilecektir. Son olarak şunu da ifade etmek isterim ki hekimler Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren sağlık ile ilgili her konuda daima çözüm üretmeye çalışan insanlar olmuşlardır. Bu konuda göstereceğimiz çabaların hasta tedavisi, mesleki uygulamalarımız, yeni uzmanları yetiştirmemiz ve bilimsel çalışmalarda bulunmamız açısından da hayati önemi vardır. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarınızda başarılar diler, şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına selam, sevgi ve saygılarımızı sunarım.
 
Prof. Dr. Ünal Kuzgun
TOTBİD Yönetim Kurulu Başkanı
 SUT RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ.

TOTBİD İMPLANT KAYIT SİSTEMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

10.07.2009