Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Türk Tabipleri Birliği Görüş ve Önerileri

Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

4.05.2020