TOTBİD SAĞLIK HUKUKU EĞİTİM PROGRAMI

TOTBİD SAĞLIK HUKUKU EĞİTİM PROGRAMI

Değerli Ortopedi Ailesi Mensupları,
 
Dünya genelinde olduğu gibi yurdumuzda da mesleki uygulamalarımız nedeniyle ortopedistler olarak idari ve adli soruşturmalar ve kovuşturmalarla karşılaşmaktayız. Mesleki uygulamalarımızla ilgili bilgi edinme ve yenileme gereksinimimiz kadar bu gibi idari ve adli sorunlarla karşılaştığımızda da haklarımızın neler olduğunu, ne gibi aşamaların bizleri beklediğini bilmemiz gerekmektedir. Geçtiğimiz ay Adli Tıp Bilimcileri Derneği ile Okan Üniversitesinin düzenlemiş olduğu “Sağlık Hukuku Sertifika Programına” ben ve Sayın Doç. Dr. Mücahit Görgeç katıldık. Çok yararlandığımız bu kursta idari ve hukuksal sorunlarla ilgili bilgilerimizin eksikliğini bir kez daha görmüş olduk. Mesleğini aktif olarak icra eden değerli meslektaşlarımızın da bu bilgilerden yararlanmaları amacıyla l günlük Sağlık Hukuku Eğitim Programı düzenlenmiştir. 1 tam gün sürecek olan bu eğitimle ilgili program aşağıda sunulmuştur. İlki 21 Şubat günü İstanbul’da düzenlenecek olan bu eğitim programının sizlerden gelecek talepler doğrultusunda Ankara ve İzmir’de ve gerekirse yurdumuzun diğer bölgelerinde de düzenlenmesi planlanmaktadır. Kurs interaktif olup katılım 20 kişi ile sınırlıdır. İlgi duyan meslektaşlarımızın katılımını bekler sevgi ve saygılar sunarız.
 
Dr. Ünal Kuzgun
TOTBİD Yönetim Kurulu Başkanı
 
Tarih:                          21 Şubat 2010 PAZAR
Toplantı Yeri:             Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu
 
Kayıt için:                  Nermin Ünal
(Lütfen nermin@totbid.org.tr adresine, katılımcının adı soyadı, kurumu, cep telefonu ve e-posta adresini gönderiniz)
           
 
Ödeme Bilgileri
Hesap Adı:                 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği İktisadi İşletmesi
Banka Adı:                 Finansbank Bilkent Şubesi
Hesap No:                  TR70 0011 1000 0000 0022 4979 13
Kurs Ücreti:                100TL
Açıklama:                   Dr. Ad Soyad Sağlık Hukuku Eğitim Programı
 
 
PROGRAM
 
I. Oturum “Sorumluluk” - 1 saat
a)           Sorumluluk kavramı  
b)           Sorumluluk kuralları
c)           Toplumsal düzen kurallarının sağlık hizmetlerine etkisi
II. Oturum “Sözleşme” - 1 saat
a)           Hastane kabul sözleşmesi
b)           Hekim Hasta Sözleşmesi
III. Oturum “Tıbbi müdahale” - 1 saat
a)                             Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması
                                                                                                                          i.      Komplikasyon
                                                                                                                        ii.      Tıbbi Hata
b)           Sağlık çalışanlarının hakları
IV. Oturum “Kusur” - 1 saat
a)           Hizmete yönelik kusur
b)           Denetime yönelik kusur
c)           Hekimlik uygulamasında kusur     
ÖĞLE ARASI
V. Oturum “Yargılama” - 1 saat
Sağlık hizmetlerinden doğan yargılama biçimleri
Ceza – Hukuki – Disiplin – TTB - İdari Yargılama
VI. Oturum “Bilirkişilik” - 1 saat
Ortopedi uzmanı hekimin kusur sorumluluğunun tespiti
VII. Oturum “Sigorta” - 1 saat
(a)       Hastane sorumluluk-sigortası
(b)       Bireysel mesleki sorumluluk sigortası
(c)       Rücu mekanizmaları  
VIII. Oturum “Vaka sunumu ” - 4 saat
IX. Oturum “Tartışma ve Belge Dağıtımı” - 2 saat
 
 
Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

21.01.2010