TOTBİD Yönetim Kurulu Toplantı Kararları - 13 - 16.08.2020

16 Ağustos 2020’de yapılan TOTBİD Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

 1. Gelen Evrak
 1. 20.07.2020 tarihinde EFORT’dan gelen, Genel Kurul tutanağını ileten yazı okundu.
 2. 20.07.2020 tarihinde TTB-UDEK’den gelen, uzaktan eğitim etkinlikleri başvurularının yapılabilmesi için hazırlanan formu ileten yazı okundu. TOTBİD Eşgüdüm Derneklerine ilgili bilgilendirmenin yazılı olarak yapılmasına, ayrıca TOTBİD web sitesinin “TTB Haberleri” bölümünden duyurulmasına karar verildi.
 3. 27.07.2020 tarihinde AbbVie Tıbbi İlaçlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden gelen, Ankilozan Spondilit Farkındalığı ile ilgili bir webcast yayını yapılması halinde destek olmak istediklerini belirten yazı okundu. Firmanın yetkilisi ile iletişime geçilerek tam olarak nasıl bir destek ya da işbirliği istediklerinin öğrenilmesine karar verildi.
 4. 31.07.2020 tarihinde AAOS’dan gelen, 2021 AAOS Kongresi’nin Covid 19 salgınının tekrarlayan dalgalanmaları nedeniyle 31 Ağustos – 4 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacağını bildiren yazı okundu.
 5. 06.08.2020 tarihinde TTB-UDEK’den gelen, “Sonbahar Yaklaşırken Neler Yapmalı" konulu etkinlik duyurusu okundu.
 6. 07.08.2020 tarihinde Türk Radyoloji Derneği’nden gelen, Radyoloji uzmanlarının gerçekleştirdiği ultrasonografi taramalarında “Graf yöntemi” ile elde olunan görüntüler ve ölçüm çıktılarının teknik alt yapıya sahip kurumlarda PACS sistemine gönderilmesi, yapılamadığı durumlarda ‘printer’ ile basılı hale getirilmesinin iyi uygulama örneği oluşturacağını; fiziki şartların ve sarf malzemesinin elverişli olduğu koşullarda kurumlarda standart uygulama haline getirilmesi Türk Radyoloji Derneğince tavsiye edildiğini ileten yazı okundu Çocuk Ortopedisi Derneği’ne de ilgili yazının iletilmesi uygun bulunarak, TOTBİD’den haberler kısmında da yayınlanmasına; Türk Radyoloji Derneği’ne de teşekkür yazısı yazılmasına karar verildi.
 7. 12.08.2020 tarihinde gelen, pandemi sürecinde tutturulan yoğun bakım nöbetleri, malpraktis ya da herhangi bir amaçla açılan dava sonucu sigorta şirketleri tarafından alan dışı olması gibi konulardan dolayı oluşabilecek sıkıntılara ilişkin görüş isteyen yazı okundu. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile covid servisinde çalışanların sigorta kapsamına alındığına ilişkin bir yazı yazılmasına karar verildi.
 8. 12.08.2020 tarihinde TTB-UDEK’den gelen, TBMM'ye sunulan Malpraktis Yasa Tasarısı hakkındaki yazı okundu. TOTBİD Sağlık Hukuku Kurulu’ndan görüş istenmesine ve Türk Ortopedi grubuna gönderilmek üzere bir yazı hazırlanmasına karar verildi.
 9. 13.08.2020 tarihinde gelen, vefat eden bir meslektaşımızın ailesi için dernek olarak yardım sağlayıp sağlanamayacağını soran yazı okundu. Dernek avukatından bu konuda bir fon, sandık ya da yardım kampanyası yapılıp yapılamayacağının; gelecek dönemde bu tip durumlar ile karşılaşılması halinde (üye olmayan ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının vefatı ile yardıma gereksinim duyan ailelerine yardım) tüzükte yer almasının mümkün olup olmadığının sorulmasına karar verildi.
 10. Türk Toraks Derneği’nin Covid 19 salgını ile ilgili basın açıklaması okundu. TOTBİD web sayfasında TOTBİD Haberleri bölümünden yayımlanmasına karar verildi
 11. Dernek personelimizin yaşamış olduğu Covid 19 salgını hakkında Nermin Ünal bilgi verdi. Bir porsenelin pcr testinin pozitif çıktığı, diğerlerinin ise negatif çıktığı anlaşıldı. İlgili belgelerin personel sağlık dosyasına eklenmesine karar verildi.
 1. Dernek personelimizin yaşamış olduğu Covid 19 salgını hakkında bilgi verildi. Bir porsenelin pcr testinin pozitif çıktığı, diğerlerinin ise negatif çıktığı anlaşıldı. İlgili belgelerin personel sağlık dosyasına eklenmesine karar verildi.
 2. TOTBİD ve TOTBİD İktisadi İşletmesi mali raporları incelendi.
 3. Giden evrak kayıt defterinin bitmesi nedeni ile yeni bir giden evrak kayıt defterinin alınarak, onaylatılmasına karar verildi.
 4. Etik Kurulu raporları okundu ve onaylandı.
 5. 1. Sanal TOTBİD Kongresi hakkında görüşüldü. Gelen revize bütçe incelendi. Bütçede yer alan birkaç kalemin organizasyon firması ile görüşülerek, çıkarılmış olan kalemlerle ile onaylanmasına karar verildi.
 6. 2020 yılında yapılacak olan 30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nin 2021 yılına ertelenmesinden dolayı 2021 Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nin kongre Başkanı’nın Dr. Ömer Taşer ve Kongre Sekreteri’nin Dr. İbrahim Tuncay olacak şekilde aynı kongre düzenleme kurulu üyelerinin görevlendirilmesine karar verildi.
 7. TOTBİD’in 50. yılı olması sebebiyle 1. Sanal TOTBİD Kogresi’nde aday üye ve üyelik aidatını düzenli ödeyen 30 asistan ve 20 uzman hekime ücretsiz kayıt hakkı verilmesine karar verildi.
 8. AAOS çeviri kitapları hakkında bilgi verildi.
 9.  AOTT Dergi protokolü okundu ve onaylandı. Değerlendirilmek üzere TOTDER Yönetim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesine karar verildi.
 10. İRİS sözleşmesi okundu ve onaylandı.
 11. TOTBİD üyelik başvuruları değerlendirildi.
Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

14.09.2020