TOTEK BOARD SINAVI 2009 DUYURUSU

TOTEK’ ten mesaj:

 

Sayın Meslektaşlarımız,

 

 2009 yılı sonbaharında yapılacak 7. TOTBİD-TOTEK yeterlik sınavı tarihlerini hatırlatmak istiyorum.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek çoktan seçmeli 100 sorunun sorulacağı ilk aşama sınav 25 Ekim 2009 Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilecektir. Bu yılki sınava ilişkin ÖSYM ile protokol imzalanmıştır. İlk aşamada başarılı olabilmek için en az 60 puan (100 üzerinden) almak gerekmektedir. Sınavda yalnızca doğru yanıtlar dikkate alınmakta, yanlış yanıtların herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bir örnek oluşturması açısından 2008 yılında yapılan sınavın soruları ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFF88F742D0D7112511F4F78A76FC513C4 adresinde yer almaktadır.

İkinci aşama sınavı 22 Kasım 2009 Pazar günü Ankara’da yapılacak olup, daha önceki yıllarda olduğu gibi bilgi ve becerinin objektif olarak ölçüldüğü pratik bir sınav şeklinde olacaktır. İkinci aşamaya 2009 ya da daha önceki 5 yıl içindeki ilk aşama sınavında 60 puan barajını aşan adaylar katılabileceklerdir. Bu aşamaya ait 2008 yılında yapılan sınavın soruları da, meslektaşlarımızın fikir edinebilmeleri amacıyla yakında TOTBİD web sayfasında yayınlanacak, ayrıca 3-8 Kasım 2009 tarihlerinde İzmir-Çeşme’de yapılacak TOTBİD Kongresi sırasında “tam sınav yazılımı” şeklinde adayların denemesine sunulacaktır.

TOTBİD-TOTEK yeterlik sınavında başarılı olarak kabul edilebilmek ve TOTBİD-TOTEK yeterlik belgesi alabilmek için her iki aşamada da başarılı olmak gerekmektedir.

Bu sınava başvuru süresinin sonuna dek (4 Eylül 2009 Cuma) Türkiye’de Üniversite ya da Sağlık Bakanlığı hastaneleri bünyesinde Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını tamamlamış olan Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları başvurabileceklerdir.

 

İlk aşama sınavındaki 100 sorunun dağılımı şöyle olacaktır.

Travma                                                30

El cerrahisi                                           6

Ortopedik Onkoloji                               6

Vertebra Cer                                        6

Pediatrik Ort                                         13

Spor yaralanmaları ve artroskopik cer    11

Temel bilimler                                       10

Erişkin rekonstrüktif cerrahi                   12

Genel/diğer                                          6

 

2009 Yeterlilik sınavı 1.aşaması sorularının hazırlanmasında aynı kaynak kitaplar kullanılacak; ancak geçen yıldan da duyurduğumuz üzere, bu kitapların yeni baskıları esas olarak alınacaktır;

1-Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics 4th ed (2007 basýmý) 2-Rockwood’s Fractures in Adults & Children (2005 basımı) 3-Campbell’s Operative Orthopaedics 11th ed (2007 basımı) 4-Orthopaedic Knowledge Update-9 (Dec 2007 basımı)

5- Orthopaedic Basic Science 3rd ed (2006 basımı) 6-AO temel kuralları(Türkçe 2006 basımı)

 

Sınava son başvuru tarihi 4 Eylül 2009’dur. Sınav için başvuru belgesi TOTBİD web sayfasından temin edilebilmektedir. Sınava başvuru ücreti 125 TL olup, tümüyle TOTBİD tarafından her bir aday için ÖSYM’ye ödenecek ücret miktarıdır.

“Yetkin” ve “güvenli”  ortopedistleri olabildiğince nesnel ve adil bir yolla belirlemek amacı ile düzenlemekte olduğumuz TOTBİD-TOTEK yeterlilik sınavıyla ilgilenen meslektaşlarımızın bilgisine sunar, adaylara şimdiden başarılar dileriz.

 

TOTEK Yönetim Kurulu adına

Prof. Dr. Semih AYDOĞDU

 

 

 

 

Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

29.06.2009