TTB Etik Bildirgeleri hk.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu'nca düzenlenen geniş katılımlı çalıştaylar sonucunda hazırlanan ve TTB 71. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde gözden geçirilerek Büyük Kongre kararı olarak kabul edilen TTB Etik Bildirgeleri'ne https://www.ttb.org.tr/kutuphane/etikbildirgeler2020.pdf bağlantısından erişilebilir.

Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

14.07.2020