Uzmanlık Alan İhlalleri Toplantısı Sonuç Bildirgesi 11 Şubat 2020

Uzmanlık Alan İhlalleri Toplantısı Sonuç Bildirgesi

11 Şubat 2020

11 Şubat 2020 tarihinde, İstanbul Tabip Odası (İTO) ev sahipliğinde UDEK ve İTO tarafından yapılan, Uzmanlık Alan İhlalleri Toplantısı’na 33 dernek adına 44 temsilci katılmıştır.

Günümüzde sağlığın hem kamu hem özel hastane organizasyonuna ilişkin problemler sonucunda, alan ihlalleri her geçen gün artarak deontolojik ve etik sorunları beraberinde getirmektedir.

Bu toplantının amacı, uzmanlık derneklerinin, kendi alanlarında yaşadıkları ihlallerin altını çizmek ve çözüm önerilerini sunmak olarak belirlenmiştir. Toplantıya katılan dernekler, kendi alanlarına ilişkin sorunları belirtmiş ve çözüm önerilerini de sunmuşlardır.

Genel olarak her derneğin daha öznel sorunları da olmakla birlikte, bütün dernekleri ilgilendiren noktaları birkaç başlıkta toplamak mümkün olmuştur;

  1. Aynı alana hitabeden farklı derneklerin özellikle Yeterlilik Kurulu oluşturulması sürecinde yaşadıkları problemler (Örn: Biyokimya dernekleri, Romatoloji dernekleri arasında yaşananlar)
  2. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EHU) onayı isteyen ilaç kullanımları ve SUT’da belirlenen bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların bazı uzmanlık dallarının reçete yazımı ile sınırlandırılması (Örn: Göğüs Hastalıkları uzmanının Pnömoni tedavisinde EHU onayına tabi olması, yine Akciğer Kanseri tedavisinde hedefe yönelik ajan kullanamaması ya da Psikiyatri ve Nöroloji arasında Anti-depresan ilaçların kullanımı)
  3. Alan ve yan dallara ilişkin uygulamaların, doktor olmayan, sadece sertifika programlarına katılan uzman olmayan kişiler tarafından uygulanması (özellikle Plastik ve Estetik Cerrahi, Dermatoloji, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Psikiyatri alanlarına ilişkin uygulamaların uzman olmayanlar tarafından da uygulanması, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları)
  4. Ayrı Ana ve yan dalların çakıştığı alanlardaki karmaşa (Plastik ve Estetik Cerrahi, Dermatoloji ve Kulak-Burun Boğaz gibi ana dalların yaptığı yüz, ağız ve çene cerrahisi uygulamaları)

 

Derneklerimizin çözüm önerilerini de genel başlıklar altında toplarsak;

  1. UDEK sorun bazlı yaklaşıp, sorunun taraflarını aynı masada bir araya getirip, sorunu çözmeye çalışmalı ve uzlaşma komisyonlarının kurulmasına öncülük etmelidir.
  2. Herhangi bir alana kısıtlama getirilecekse, gerekçesi bilimsel olmalıdır.
  3. Uzmanlık alanlarının çekirdek müfredat programları tartışmalı alanlar için temel olarak kullanılabilir.
  4. UDEK tarafından yapılan çalışmalar, belirli aralıklarla ilgili uzmanlık derneklerine bildirilmelidir.
  5. EHU ya da SUT kısıtlamalarına ilişkin multidisipliner KONSEY’lerin oluşturulması ve KONSEY’lerden çıkan kararların katılımcı uzmanlık alanları tarafından reçete edilebiliyor olması konusunda Sağlık Bakanlığı nezdinde çalışmalar yapılmalıdır.

 

Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

4.05.2020