Uzmanlık tanımı olmadığı halde “unvan” kullanımı hk.

 

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından uzmanlık tanımı olmadığı halde “Yüz Plastik Cerrahı”, “Toplum Sağlığı Uzmanı” gibi unvanların medyada, tanıtım ve reklamlarda kullanıldığına dair Yürütme Kurulumuza bildirimde bulunulmuştur.

 

Türkiye’de uzmanlık ve uzmanlık alanları 1219 sayılı yasa ile belirlenmiştir. Bu yasa ve ekli çizelgesinde yer almayan alanlarda “uzman” unvanı kullanılamaz ve kullanılmasına izin verilemez. Medyanın da bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

 

Tanımlanmamış ya da uzmanlık belgesi alınmamış ana ya da yan dallarda uzman unvanı kullanmak hem Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği’ne hem de Türk Tabipler Birliği Disiplin Yönetmeliği’ne aykırıdır. Yasal ve etik olmayan bu durumları engellemek üzere Derneğinizin duyarlık, ilgi ve çabaları çok değerli olacaktır. 

 

Saygılarımızla.

 

Dr. M. Umut Akyol

 

TTB/ UDEK Başkanı

 

Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

8.05.2020