XXII. ULUSAL ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRE ANKETİ

 

22.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (4-9 EKİM 2011) ANKETİ
Sayın Türk Ortopedi ailesi,
Bildiğiniz üzere 22.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 4-9 Ekim 2011 tarihleri arasında
Gaziantep’de düzenlenecektir. Meslekdaşlarımızı gerek bilimsel gerekse sosyal açıdan tatmin
edecek bir programın oluşturulması amacıyla kongre düzenleme kurulu ve bilimsel program
çalışma grubu çalışmalarını sürdürmektedir. Başarılı bir kongre programının oluşturulmasında siz
değerli meslekdaşlarımızın yapacağı katkıların da önemi son derece fazladır. Bu amaçla gerek
21-25 Nisan 2010 günleri arasında Antalya’da düzenlenen “Ortopedi Buluşmasında” gerekse
20 Haziran 2010 günü Ankara’da yapılan TOTBİD genel kurulunda katılımcılara kongre programı
ile ilgili anket dağıtılmış ve her iki toplantıda dağıtılan anketleri yanıtlama oranının ortalama
%7 civarında olduğu görülmüştür. Sayın meslekdaşlarımızın değerli fikir ve önerileriyle kongre
bilimsel ve sosyal programının oluşturulmasına daha fazla katkıda bulunmasını beklemekteyiz.
Bu amaçla ulusal kongremizin gerek bilimsel gerekse sosyal programıyla ilgili değerli kişisel
fikir ve önerilerinizi en geç 1 Eylül 2010 gününe dek ekteki .doc biçimindeki anket formunu
bilgisayarınıza yükleyip anketi doldurduktan sonra  aşağıda iletişim bilgileri yer alan kongre
genel sekreterliğine e-posta ile yollamanızı rica eder, saygılarımı sunarım.
Prof.Dr.Sinan Seber
22.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Başkanı
 
İletişim Adresi (Kongre Genel Sekreterliği):
Prof.Dr.Hakan Ömeroğlu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi,
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
26480 Eskişehir
Telefon:0-222-2392979 / 2509, 2500

22.Ulusal Türk Omurga Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Bilimsel Program Anketi için Tıklayınız...

Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

12.07.2010