Omurga Çalışma Grubu

TOTBİD Omurga Çalışma Grubu 


Prof. Dr. Mehmet Tezer

Başkan 
mehmettezer@hotmail.com

Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu
Önceki Başkan
sehirliogluali@yahoo.com

Prof. Dr. Murat Bezer
Üye
muratbezer@gmail.com

 

Doç. Dr. Meriç Enercan
Üye
enercan@yahoo.com

Doç. Dr. İsmail Safa Satoğlu
Üye
ismailsafa@yahoo.com

 

Doç. Dr. Turgut Akgül
Üye
doktorturgut@yahoo.com