SUT KURULU


ORTOPEDİK İŞLEMLER KODLAMA VE SUT KURULU Yönergesi için tıklayınız
 

TOTBİD ORTOPEDİK İŞLEMLER KODLAMA VE SUT KURULU

Dr. Asım Kayaalp – Başkan 

askayaalp@gmail.com

Dr. Ali Şehirlioğlu – Üye 

sehirliogluali@yahoo.com

Dr. Mehmet Demirtaş – Üye 

demirmeh@yahoo.com

Dr. Ahmet Özgür Yıldırım - Üye

aoyildirimmd@yahoo.com

Dr. Murat Altay - Üye

muraltay@yahoo.com