Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

31 Ekim, 2011 Program

Dosyayı Gör
10:30 - 12:30 OTURUM
TOTEK GENEL KURULU
12:30 - 17:00 OTURUM
TOTBİD GENEL KURULU
17:00 - 17:20 KAHVE ARASI
17:20 - 19:00 OTURUM
AÇILIŞ TÖRENİ
19:00 - 19:30 KONFERANS
AÇILIŞ KONFERANSI-Şehircilik Anlayışı ve Engelliler
 • Oturum Başkanı
  • 19:00 - 19:30
   • Mehmet Talat GÖĞÜŞ
 • Konuşmacı
  • 19:00 - 19:30 Yılmaz Büyükerşen
19:30 - 21:00 OTURUM
AÇILIŞ KOKTEYLİ
21:00 - 22:30 OTURUM
MÜZİK GÖSTERİSİ
22:30 - 00:00 OTURUM
YAVUZ SEÇKİN GÖSTERİSİ

01 Kasım, 2011 Program

Dosyayı Gör
08:30 - 10:00 PANEL
PANEL 1-GENEL ORTOPEDİ VE GENEL KONULAR- Femoroacetabular impingement (Femoroasetabular sıkışma)
 • Oturum Başkanı
  • 08:30 - 10:00
   • Ahmet Mazhar TOKGÖZOĞLU
   Pierre Hoffmeyer
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:35 Opening of the EFORT Forum (EFORT Forum açılışı)
   • Ahmet Mazhar TOKGÖZOĞLU
   Pierre Hoffmeyer (İsviçre)
  • 08:35 - 08:50 Pathogenesis of femoroacetabular impingement and its effect on arthritis of the hip joint (Femoroasetabular sıkışmanın patogenezi ve kalça eklemi artriti üzerine etkisi)
   Klaus Siebenrock (İsviçre)
  • 08:50 - 09:05 Hip arthroscopy and its effect on the natural history of arthritis of the hip (Kalça artroskopisi ve kalça artritinin doğal seyri üzerine etkisi)
   Christoph Lampert (İsviçre)
  • 09:05 - 09:20 Management of specific lesions: Cam, Pincer (Özgün lezyonların tedavisi: Tümsek, kıskaç)
   • Nevzat Reha TANDOĞAN
  • 09:20 - 09:35 When to move on: Limitations of arthroscopy, when should we open? (Ne zaman harekete geçmeli: Artroskopinin sınırları, ne zaman açmalıyız?)
   • Muharrem İNAN
  • 09:35 - 09:55 Discussion (Tartışma)
  • 09:55 - 10:00 Summary of the EFORT Forum (EFORT Forumun özeti)
   • Ahmet Mazhar TOKGÖZOĞLU
   Pierre Hoffmeyer
10:00 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 11:25 TARTIŞMALI OTURUM
TARTIŞMALI OTURUM 1- ORTOPEDİK TRAVMA-Femur alt uç kırıklarının cerrahi tedavisinde tespit
 • Oturum Başkanı
  • 10:30 - 11:25
   • Yalım ATEŞ
 • Konuşmacı
  • 10:30 - 10:35 Giriş
   • Yalım ATEŞ
  • 10:35 - 10:50 Plak ile tespit yapılmalıdır
   • Levent ÇELEBİ
  • 10:50 - 11:05 Retrograd kanal içi çivi ile tespit yapılmalıdır
   • Bülent DAĞLAR
  • 11:05 - 11:25 Tartışma
11:35 - 12:15 KONFERANS
KONFERANS 1-OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ-Open capsular repair for the unstable shoulder (İnstabil omuzda açık kapsüler onarım)
 • Oturum Başkanı
  • 11:35 - 12:15
   • Mehmetali DEMİRBAŞ
 • Konuşmacı
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 OTURUM
WORKSHOP-1-CP (Cerebral Palsy) tedavisinde BOTOX ve merak edilenler
 • Konuşmacı
  • 13:30 - 14:15
   • Muharrem İNAN
14:30 - 15:10 KONFERANS
KONFERANS 2- SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ-My philosophy on osteochondral reconstruction (Osteokondral rekonstrüksiyonda yaklaşımım)
 • Oturum Başkanı
  • 14:30 - 15:10
   • Mehmet AŞIK
 • Konuşmacı
  • 14:30 - 15:10 Maurilio Marcacci (İtalya)
15:20 - 16:50 PANEL
PANEL-2-ARTROPLASTİ-Protez çevresi enfeksiyonlar
 • Oturum Başkanı
  • 15:20 - 16:50
   • İsmail Remzi TÖZÜN
 • Konuşmacı
  • 15:20 - 15:32 Protez çevresi enfeksiyonların önlenmesinde ameliyat öncesi/sırasında/sonrasında alınacak önlemler
   • Bülent A. ERDEMLİ
  • 15:32 - 15:44 Protez çevresi enfeksiyonda tanı ve sınıflama
   • Abdullah GÖĞÜŞ
  • 15:44 - 15:56 Protez çevresi akut enfeksiyon tedavisi
   • Ahmet Mümtaz ALPASLAN
  • 15:56 - 16:08 Protez çevresi kronik enfeksiyon tedavisinde tek ve iki aşamalı revizyon teknikleri
   • Süleyman Şükrü ARAÇ
  • 16:08 - 16:20 Protez çevresi enfeksiyonun tıbbi tedavisi ve izlemi
   HALİT ÖZSÜT
  • 16:20 - 16:50 Tartışma
16:50 - 17:20 KAHVE ARASI
17:20 - 18:50 PANEL
PANEL-6-ORTOPEDİK TRAVMA-Çoklu yaralanma ve hasar kontrollü ortopedik travma cerrahisi
 • Oturum Başkanı
  • 17:20 - 18:50
   • Haluk AĞUŞ
 • Konuşmacı
  • 17:20 - 17:35 Çoklu yaralanmanın patofizyolojisi ve anestezi açısından hastaya yaklaşım
   MEHMET ORAL
  • 17:35 - 17:50 Erken total cerrahi
   • Z. Uğur IŞIKLAR
  • 17:50 - 18:05 Hasar kontrollü yaklaşım
   • Ali REİSOĞLU
  • 18:05 - 18:50 Olgu örnekleri üzerinde tartışma
   Uğur Işıklar, Ali Reisoğlu, Önder Kalenderer, Uğur Gönç, Ömür Çağlar
19:05 - 21:30 AKŞAM YEMEĞİ
08:30 - 10:00 PANEL
PANEL 1-GENEL ORTOPEDİ VE GENEL KONULAR- Femoroacetabular impingement (Femoroasetabular sıkışma)
10:00 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 11:25 KURS
KURS 1- ARTROPLASTİ- Birincil total kalça protezi: Doğru cerrahi teknik: Protezi nasıl yapmalıyım?
 • Oturum Başkanı
  • 10:30 - 11:25
   • Mehmet Akif KAYGUSUZ
 • Konuşmacı
  • 10:30 - 10:40 Ameliyat öncesi şablonlama tekniği
   • Ömür ÇAĞLAR
  • 10:40 - 10:50 Açılım: Lateral, Posterior
   • MUHAMMET SADIK BİLGEN
  • 10:50 - 11:00 Asetabular taraf: Çimentolu, çimentosuz
   • Çetin ÖNDER
  • 11:00 - 11:10 Femoral taraf: Çimentolu, çimentosuz
   • Sezai Aykın ŞİMŞEK
  • 11:10 - 11:25 Tartışma
11:35 - 12:30 KURS
KURS-4-ÇOCUK ORTOPEDİSİ-Doğuştan çarpık ayakta Ponseti yöntemiyle alçı tedavisi
 • Oturum Başkanı
  • 11:35 - 12:30
   • Mehmet Bartu SARISÖZEN
 • Konuşmacı
  • 11:35 - 11:45 Patolojik anatomi, kinematik ve Ponseti yönteminin felsefesi
   • Mehmet Bartu SARISÖZEN
  • 11:45 - 12:00 Düzeltme tekniği (video ve maket)
   • Muharrem İNAN
  • 12:00 - 12:15 Alçılama tekniği ve aşilotomi (deformiteli bebekte elde edilmiş video)
   • Mehmet Ali DOĞAN
  • 12:15 - 12:30 Tartışma
12:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 15:10 KONFERANS
KONFERANS 3-ORTOPEDİK TRAVMA-Kırık tedavisinde son 50 yılda gelinen nokta
 • Oturum Başkanı
  • 14:30 - 15:10
   • Mehmet Derya DİNÇER
 • Konuşmacı
15:20 - 16:50 PANEL
PANEL-3-AYAK VE AYAK BİLEĞİ CERRAHİSİ-Ayak bileği dejeneratif artriti
 • Oturum Başkanı
  • 15:20 - 16:50
   • Mahmut BERKMAN
 • Konuşmacı
  • 15:20 - 15:32 Ayak bileği kıkırdağı ve osteoartrit
   • Önder İsmet KILIÇOĞLU
  • 15:32 - 15:44 Konservatif tedavi
   • Kaya Hüsnü AKAN
  • 15:44 - 15:56 Artroskopik eklem debridmanı
   • Mustafa ÜRGÜDEN
  • 15:56 - 16:08 Eklem distraksiyonu
   • İbrahim Levent ERALP
  • 16:08 - 16:20 Artrodez
   • Raşit Tahir ÖĞÜT
  • 16:20 - 16:32 Artroplasti
   • Nurettin HEYBELİ
  • 16:32 - 16:50 Tartışma
16:50 - 17:20 KAHVE ARASI
17:20 - 18:50 PANEL
PANEL-7-OMURGA CERRAHİSİ-Osteoporoz ve osteomalazinin yarattığı omurga sorunlar
 • Oturum Başkanı
  • 17:20 - 18:50
   • Azmi HAMZAOĞLU
 • Konuşmacı
  • 17:20 - 17:30 Vertebrada osteoporoz/osteomalazi: Tanım ve tedavi prensipleri
   REFİK TANAKOL
  • 17:30 - 17:40 Vertebrada osteoporoz/osteomalazi: Radyografik değerlendirme ve ayırıcı tanı
   MUSTAFA ŞİRVANCI
  • 17:40 - 17:50 Osteoporotik vertebra kırıklarında vertebroplasti ve kifoplasti
   • Meriç ENERCAN
  • 17:50 - 18:00 Nörolojik yaralanmanın eşlik ettiği osteoporotik kırıklarda dekompresyon ve cerrahi tedavi
   • Çağatay ÖZTÜRK
  • 18:00 - 18:10 Osteopenik-osteoporotik-osteomalazik omurga tespiti alternatif yöntemleri
   • Mehmet TEZER
  • 18:10 - 18:25 Örnek olgu sunumları, eve götürülecek mesajlar
   • Azmi HAMZAOĞLU
  • 18:25 - 18:50 Tartışma
19:05 - 21:30 AKŞAM YEMEĞİ
08:30 - 10:00 PANEL
PANEL 1-GENEL ORTOPEDİ VE GENEL KONULAR- Femoroacetabular impingement (Femoroasetabular sıkışma)
10:00 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 11:25 KURS
KURS 2- EKSTERNAL FİKSASYON-Tibia kırıklarında sirküler eksternal fiksatör uygulaması
 • Oturum Başkanı
  • 10:30 - 11:25
   • Kemal DURAK
 • Konuşmacı
  • 10:30 - 10:45 Plato kırıkları
   • Ali Turgay ÇAVUŞOĞLU
   TUGAY ÇAVUŞOĞLU
  • 10:45 - 11:00 Cisim kırıkları
   • Cenk ÖZKAN
  • 11:00 - 11:15 Pilon kırıkları
   • Yılmaz TOMAK
  • 11:15 - 11:25 Tartışma
11:35 - 12:30 KURS
KURS-5- OMURGA CERRAHİSİ- Pelvis ve asetabulum kırıklarının temel cerrahi tedavisi
 • Oturum Başkanı
  • 11:35 - 12:30
   • Ahmet Nedim YANAT
 • Konuşmacı
  • 11:35 - 11:50 Acil serviste pelvis travmalı hastaya yaklaşım ve eksternal tespit
   • Mehmet SUBAŞI
  • 11:50 - 12:05 Sık görülen pelvis kırıklarında internal tespit
   • Güvenir OKCU
  • 12:05 - 12:20 Sık görülen asetabulum kırıklarında cerrahi tedavi ilkeleri
   • Mehmet ARAZİ
  • 12:20 - 12:30 Tartışma
12:30 - 13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15 - 14:15 OTURUM
ÖĞLE ARASI ETKİNLİĞİ-2-Olimpik spor olarak briç
 • Konuşmacı
  • 13:15 - 13:30 Briç nedir, ne değildir?
   • Nurettin HEYBELİ
  • 13:30 - 13:45 Turnuva briçi nasıl oynanır?
   • Nevzat AYDOĞDU
  • 13:45 - 14:00 Hekim ve federasyon başkanı gözüyle ülkemizde briç; Dünyada yerimiz
   SERHAN ANTALYALI
  • 14:00 - 14:15 Katılımcı ve panel interaktif sorular ve tartışma
14:30 - 15:10 KONFERANS
KONFERANS 4-KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ-Metastatik kemik lezyonlarına yaklaşım
 • Oturum Başkanı
  • 14:30 - 15:10
   • Nevzat DABAK
 • Konuşmacı
15:20 - 16:50 PANEL
PANEL-4-EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ-Günübirlik el cerrahisi: Ne zaman ve nasıl tedavi ?
 • Oturum Başkanı
  • 15:20 - 16:50 İSMAİL ŞALLI
 • Konuşmacı
  • 15:20 - 15:35 Tuzak nöropatiler
   • Haluk ÖZCANLI
  • 15:35 - 15:45 Tetik parmak
   • Adnan SEVENCAN
  • 15:45 - 15:55 Lateral epikondilit
   • Taşkın ALTAY
  • 15:55 - 16:05 Dupuytren kontraktürü
   • Akın ÜZÜMCÜGİL
  • 16:05 - 16:15 De Quervain tenosinoviti
   • Hakan GÜNDEŞ
  • 16:15 - 16:25 Ganglion kisti
   • Bülent Adil TAŞBAŞ
  • 16:25 - 16:35 Çekiç parmak
   • İlhami KURU
  • 16:35 - 16:50 Tartışma
16:50 - 17:20 KAHVE ARASI
17:20 - 18:50 PANEL
PANEL-8-OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ-Ağrılı omuza yaklaşım, tanı ve tedavi
 • Oturum Başkanı
  • 17:20 - 18:50
   • Mustafa KARAHAN
 • Konuşmacı
  • 17:20 - 17:30 Omuz Sorunlarında klinik belirtiler
   • Mustafa KARAHAN
  • 17:30 - 17:40 Omuz Sorunlarında tanı ve tedavi yöntemleri
   • Mehmetali DEMİRBAŞ
  • 17:40 - 18:50 Olgu sunumları üzerinde tartışmaOlgu sunumları üzerinde tartışma
   Mahir Mahiroğulları, Mehmet Uğur Özbaydar, Atacan Atalar, Arel Gereli, Nuri Aydın
19:05 - 21:30 AKŞAM YEMEĞİ
10:30 - 11:25 TARTIŞMALI OTURUM
TARTIŞMALI OTURUM 2- AYAK VE AYAK BİLEĞİ CERRAHİSİ- Halluks rijidusta cerrahi tedavi seçimi
 • Oturum Başkanı
  • 10:30 - 11:25
   • Mehmet Akif GÜLEÇ
 • Konuşmacı
  • 10:30 - 10:40 Çeylektomi ve osteotomi yapılmalıdır
   • Ali ÖZNUR
  • 10:40 - 10:50 Modifiye Keller rezeksiyon artroplastisi yapılmalıdır
   • Rahmi Can AKGÜN
  • 10:50 - 11:00 Artrodez yapılmalıdır
   • Raşit Tahir ÖĞÜT
  • 11:00 - 11:10 Replasman artroplastisi yapılmalıdır
   OZAN AKÇA
  • 11:10 - 11:25 Tartışma
11:35 - 12:30 TARTIŞMALI OTURUM
TARTIŞMALI OTURUM-3-ARTROPLASTİ-Dizde ağrılı unikompartmantal osteoartritte cerrahi tedavi seçimi
 • Oturum Başkanı
  • 11:35 - 12:30
   • İrfan ÖZTÜRK
 • Konuşmacı
  • 11:35 - 11:45 Partial focal resurfacing (Kısmi yüzey değiştirme)
   Anthony Miniaci (A.B.D.)
  • 11:45 - 11:53 Kapalı kama tibial osteotomi yapılmalıdır
   • Fahri ERDOĞAN
  • 11:53 - 12:01 Açık kama tibial osteotomi yapılmalıdır
   • İrfan ESENKAYA
  • 12:01 - 12:11 Unikondiler diz protezi yapılmalıdır
   • Ali BAKTIR
  • 12:11 - 12:21 Total diz protezi yapılmalıdır
   • Vasfi KARATOSUN
  • 12:21 - 12:30 Tartışma
12:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 15:10 KONFERANS
KONFERANS 5-ÇOCUK ORTOPEDİSİ-Is there a tendency towards surgical treatment in pediatric fractures? (Çocuk kırıklarında cerrahi tedavi eğilimi artıyor mu?)
 • Oturum Başkanı
  • 14:30 - 15:10
   • Mithat Selim YALÇIN
 • Konuşmacı
15:20 - 16:50 PANEL
PANEL-5-SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ-Sporcularda kas, tendon ve bağ yaralanmaları, menisküs skafoldları, yüzey artroplastisi
 • Oturum Başkanı
  • 15:20 - 16:50
   • Mahmut Nedim DORAL
   • Gazi HURİ
 • Konuşmacı
  • 15:20 - 15:40 Sporcularda kas ve tendon yaralanmaları
   • Mahmut Nedim DORAL
  • 15:40 - 16:00 Meniscus scaffolds in athletes (Sporcularda menisküs skafoldları)
   Rene Verdonk (Belçika)
  • 16:00 - 16:20 Absorbable cross pin for ACL reconstruction (ÖÇB onarımında emilebilir çapraz tespit teli)
   Laurent Picard (Fransa)
  • 16:20 - 16:40 Compartmental resurfacing of the knee in athletes (Sporcularda yüzey değiştirme)
   Anthony Miniaci (A.B.D.)
  • 16:40 - 16:50 45-55 yaş arası sporcularda varus dizlerde yüksek tibial osteotomi ile birlikte yüzey değiştirme
   • Tahsin BEYZADEOĞLU
16:50 - 17:20 KAHVE ARASI
17:20 - 18:50 PANEL
PANEL-9-GENEL ORTOPEDİ VE GENEL KONULAR-Sağlık çalışanları ve hekime yönelik artan şiddet: Nedenleri ve çözüm önerileri
 • Oturum Başkanı
  • 17:20 - 18:50
   • Egemen TURHAN
   • Mahmut Nedim DORAL
 • Konuşmacı
  • 17:20 - 17:30 Şiddet çocuklukta başlar
   • Mehmet Cemalettin AKSOY
  • 17:30 - 17:40 Ortopedik cerrahide malzeme sorunlarına bağlı ortaya çıkan şiddet
   • Ahmet Mümtaz ALPASLAN
  • 17:40 - 17:50 Ortopedik cerrahide malzeme alımı ile hekime yönelik şiddet arasındaki bağlantı ve çözüm önerileri
   HANEFİ GÖK
  • 17:50 - 18:00 Türk Tabipleri Birliğiʼnin hekime yönelik şiddete bakışı
   • Eriş BİLALOĞLU
  • 18:00 - 18:10 Şiddete uğrayan hekim
   • Sinan ZEHİR
  • 18:10 - 18:20 Şiddet ve hekimlik sanatı
   • Orhan GİRGİN
  • 18:20 - 18:30 Şiddet karşısında hekimin yasal hakları
   NEZİH VAROL
  • 18:30 - 18:40 TOTBİD sağlık hukuku komisyonunun karşılaştığı sorunlar
   • Ünal KUZGUN
  • 18:40 - 18:50 Sağlık Bakanlığıʼnın sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bakışı
   EROL DEMİRCİ
19:05 - 21:30 AKŞAM YEMEĞİ
12:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
16:50 - 17:20 KAHVE ARASI
19:05 - 21:30 AKŞAM YEMEĞİ
10:30 - 11:25 KURS
KURS 3- OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ-Temel omuz artroskopisi
 • Oturum Başkanı
  • 10:30 - 11:25
   • Ulunay KANATLI
 • Konuşmacı
  • 10:30 - 10:37 Omuz artroskopisinin temel teknikleri
   • Fikri Erkal BİLEN
  • 10:37 - 10:42 Düğüm teknikleri
   • Umut AKGÜN
  • 10:42 - 10:57 İnstabilite cerrahisinde artroskopik teknikler
   • Barış KOCAOĞLU
  • 10:57 - 11:12 Rotator kılıf cerrahisinde artroskopik teknikler
   • Sercan AKPINAR
  • 11:12 - 11:20 Akromiyoklaviküler eklem sorunlarına yaklaşım
   • Osman GÜVEN
  • 11:20 - 11:25 Tartışma
11:35 - 12:30 TARTIŞMALI OTURUM
TARTIŞMALI OTURUM-4- SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ-Akut patella çıkığında tedavi seçimi
 • Oturum Başkanı
  • 11:35 - 12:30
   • Bülent ALPARSLAN
 • Konuşmacı
  • 11:35 - 11:50 Konservatif tedavi yapılmalıdır
   • Onur TETİK
  • 11:50 - 12:05 Artroskopik cerrahi tedavi yapılmalıdır
   • Özgür Ahmet ATAY
  • 12:05 - 12:20 Açık cerrahi tedavi yapılmalıdır
   • Nevzat Reha TANDOĞAN
  • 12:20 - 12:30 Tartışma
12:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 15:10 KONFERANS
KONFERANS 6-GENEL ORTOPEDİ VE GENEL KONULAR-Osteoporozun güncel tıbbi tedavisi
 • Oturum Başkanı
  • 14:30 - 15:10
   • Uğur Erdem IŞIKAN
 • Konuşmacı
16:50 - 17:20 KAHVE ARASI
19:05 - 21:30 AKŞAM YEMEĞİ
10:30 - 12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-2 (S17-S32)-KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ-Benign kemik tümörleri
 • Oturum Başkanı
  • 10:30 - 12:30
   • Mehmet AYVAZ
   Yavuz Kabukçuoğlu,
 • Konuşmacı
  • 10:30 - 10:35 S17 - İYİ HUYLU VE KÖTÜ HUYLU KEMİK TÜMÖRLERİNİN AYRIMINDA KONTRASTLI DİNAMİK MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) TETKİKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
   Halit Nahit Şendur, Nil Tokgöz, Bahadır Ocaktan, Aylin Billur Şendur, Murat Uçar, Aykın Şimşek
  • 10:35 - 10:40 S18 - ALT EKSTREMİTE BENİGN KEMİK TÜMÖRLERİ TEDAVİSİ SONRASI OLUŞAN DEFEKTLERİN BETA-TRİKALSİYUM FOSFAT İLE TEDAVİSİ
   Volkan Gürkan, Kerem Bilsel, Mehmet Erdil, Fatih Küçükdurmaz, Deniz Gülabi, Gürsel Saka
  • 10:40 - 10:45 S19 - PELVİSİN KEMİK DOKUSUNA YERLEŞEN TÜMÖRLERİN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ
   Ahmet Yıldırım, Bahadır Ocaktan, Alpaslan Şenköylü, Aykın Şimşek, Volkan Doğan, Erdal Cila
  • 10:45 - 10:50 S20 - CERRAHİ OLARAK TEDAVİ EDİLEN FİBULA TÜMÖRLERİNİN İNCELENMESİ
   Sarper Gürsu, Turgay Er, Timur Yıldırım, Bilal Demir, Vedat Şahin
  • 10:50 - 11:00 Tartışma
  • 11:00 - 11:05 S21 - ÇOCUKLARDA PROKSİMAL FEMUR YERLEŞİMLİ SELİM KEMİK LEZYONLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ
   Bülent Erol, Barış Çaypınar, Onur Başcı, Mert Topkar, Motasim Bawaneh
  • 11:05 - 11:10 S22 - ÇOCUKLARDA ANEVRİZMAL KEMİK KİSTLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ
   Bülent Erol, Barış Çaypınar, Onur Başcı, Rıza Erbölükbaş, Ömer Sofulu
  • 11:10 - 11:15 S23 - ÇOCUKLUK ÇAĞI HUMERUS PATOLOJİK KIRIKLARINDA ELASTİK KANAL İÇİ ÇİVİ VE OTOGREFT-ALLOGREFT KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ SONUÇLARI
   Mithat Öner, Mehmet Halıcı, Ahmet Güney, İbrahim Kafadar
  • 11:15 - 11:20 S24 - MULTİPLE INTRAOSSEOZ LİPOMA; 3 OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI
   Ali Murat Kalender, Fuat Özkan, Hamide Sayar, Mustafa Uslu
  • 11:20 - 11:30 Tartışma
  • 11:30 - 11:35 S25 - OSTEOİD OSTEOMA TANI VE TEDAVİSİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
   Nail Harzem Özger, Yavuz Sağlam, Turgut Akgül, İlker Eren, Okan Özkunt, Natig Valiyev
  • 11:35 - 11:40 S26 - OSTEOİD OSTEOMA EKSİZYONUNDA KLİNİK DENEYİMLERİMİZ
   Osman Aynacı, Osman Yoloğlu, İlker Karahasanoğlu, Servet Kerimoğlu
  • 11:40 - 11:45 S27 - OSTEOİD OSTEOMADA PERKÜTAN RADYOFREKANS ABLASYON
   Önder Ofluoğlu, Can Yapıcı, Seyit Ali Gümüştaş, Ender Sarıoğlu
  • 11:45 - 11:50 S28 - OSTEOİD OSTEOMA TEDAVİSİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ EŞLİĞİNDE RADYOFREKANS UYGULAMASI SONUÇLARI
   Selami Çakmak, Mahir Mahiroğulları, Osman Rodop, Hasan Turgut, Güner Sönmez, Çınar Başekim
  • 11:50 - 12:00 Tartışma
  • 12:00 - 12:05 S29 - ASETABULUMDA OSTEOBLASTOM: GÜVENLİ KALÇA ÇIKARIMI İLE TEDAVİNİN UZUN DÖNEM SONUCU
   Bülent Dağlar, İsmail Karasoy, Önder M. Delialioğlu, Kenan Bayrakcı, Uğur Günel
  • 12:05 - 12:10 S30 - AĞRILI SKOLYOZDA OSTEOİD OSTEOMAYI TAKLİT EDEN OSTEOBLASTOMA: 2 OLGU
   Necdet Sağlam, Haldun Turan, Tuhan Kurtulmuş, Gürsel Saka, Fuat Akpınar
  • 12:10 - 12:15 S31 - SAKROİLİAK AĞRI NEDENİ OLARAK SAKROİLİAK EKLEM KOMŞULUĞUNDAKİ KEMİK KİSTİ
   Mehmet Ayvaz, Musa Uğur Mermerkaya, Vusal İsmayılov, Mazhar Tokgözoğlu
  • 12:15 - 12:20 S32 - GORHAM HASTALIKLI OLGUDA ŞİLOTORAKS SONRASI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON SONUÇLAR
   Seyit Çıtaker, İrem Düzgün, Nevin Atalay Guzel, Defne Kaya
  • 12:20 - 12:30 Tartışma
12:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 15:50 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-4 (S43-S53)-OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ-Omuz rotator manşet ve dirsek sorunları
 • Oturum Başkanı
  • 14:30 - 15:50
   • Sinan ADIYAMAN
   • GÜNHAN KARAKURUM
 • Konuşmacı
  • 14:30 - 14:35 S43 - HUMERUS BAŞI KİSTLERİ İLE ROTATOR MANŞET PATOLOJİLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?
   Fatih Suluova, Ulunay Kanatlı, Selçuk Bölükbaşı, Burak Öztürk, Erdinç Esen
  • 14:35 - 14:40 S44 - ARTROSKOPİK ROTATOR MANŞET ONARIMI YAPILAN HASTALARDA AMELİYAT ÖNCESİ HASTA EĞİTİMİNİN AMELİYAT SONRASI ERKEN DÖNEMDE AĞRI SEVİYESİNE ETKİSİ
   Lütfü Özgür Koyuncu, Nazan Canbulat, Aksel Seyahi, Alper Uzun, Elif Güzelocak, Mehmet Demirhan
  • 14:40 - 14:45 S45 - SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMUNUN CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARININ İZOKİNETİK TESTLE DEĞERLENDİRİLMESİ
   Ali Rıza Ökten, Ali Toprak, Deniz Çankaya, Bülent Özkurt, Abdullah Yalçın Tabak
  • 14:45 - 14:50 S46 - GÖVDE STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMLU HASTALARIN REHABİLİTASYONUNDAKİ ETKİSİ
   Nazan Canbulat, Aksel Seyahi, Şule Meral Eren, Ayla Uçak, Ender Berker, Mehmet Demirhan
  • 14:50 - 15:00 Tartışma
  • 15:00 - 15:05 S47 - ROTATOR MANŞET YIRTIĞI TEDAVİSİNDE TAM ARTROSKOPİK TAMİR VE ARTROSKOPİ YARDIMLI MİNİ AÇIK TEKNİKLE YAPILAN ONARIM SONUÇLARIMIZ VE BU İKİ TEKNİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI
   Süleyman Semih Dedeoğlu, Hakan Gürbüz, Cem Zeki Esenyel, Ali Tufan Pehlivan, Yunus İmren, Erdem Özden
  • 15:05 - 15:10 S48 - ARTROSKOPİK ÇİFT SIRA ROTATOR MANŞET ONARIMI SONRASI TENDON BOYUTLARI İLE İŞLEVSEL SONUÇLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
   Aksel Seyahi, Ata Can Atalar, Nazan Canbulat, Lütfü Özgür Koyuncu, Ayla Uçak, Mehmet Demirhan
  • 15:10 - 15:15 S49 - AÇIK VE MİNİ-AÇIK ROTATOR MANŞET ONARIMLARINDA İZLEMLERDE TENDON DEVAMLILIĞININ KLİNİĞE ETKİSİ
   Enis Yıldırım, Hayrettin Kesmezacar, Muharrem Babacan, Gökhan Kaynak, Hüseyin Botanlıoğlu, Fatih Kantarcı
  • 15:15 - 15:20 Tartışma
  • 15:20 - 15:25 S50 - DİRENÇLİ LATERAL EPİKONDİLİT TEDAVİSİNDE OTOLOG KAN ENJEKSİYONU
   Bora Bostan, Orhan Balta, Erkal Bilgiç, Ferhat Taş, Taner Güneş, Ünal Erkorkmaz
  • 15:25 - 15:30 S51 - LATERAL EPİKONDİLİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN KONSERVATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   Barış Yılmaz, Cem Çopuroğlu, Gaffur Serhat Karaca, Mert Özcan, Mert Çiftdemir, Aytel Korkmaz
  • 15:30 - 15:35 Tartışma
  • 15:35 - 15:40 S52 - KUBİTAL TÜNEL SENDROMUNDA CİLT ALTI ÖNE TRANSPOZİSYON İLE TEDAVİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI
   Taşkın Altay, Serhan Yağdı, Şemmi Koyuncu, Cemil Kayalı, Zafer Kement, Serkan Sözkesen
  • 15:40 - 15:45 S53 - KUBİTAL TÜNEL SENDROMUNDA YALNIZCA DEKOMPRESYON, CİLT ALTI TRANSFER, KAS İÇİ TRANSFER VE MEDİAL EPİKONDİLEKTOMİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   Mehmet Şükrü Şahin, Orçun Şahin, İlhami Kuru, Gökhan Çakmak, Rahmican Akgün, Hüseyin Demirors, İsmail Cengiz Tuncay
  • 15:45 - 15:50 Tartışma
15:50 - 16:50 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-6 (S63-S70)-EKSTERNAL FİKSASYON-Uzatma, deformite düzeltilmesi, kaynama yokluğu
 • Oturum Başkanı
  • 15:50 - 16:50
   • İbrahim Levent ERALP
   CEMİL ÖZTÜRK
 • Konuşmacı
  • 15:50 - 15:55 S63 - AKONDROPLAZİ NEDENİYLE EŞ ZAMANLI İKİ TARAFLI ALT EKSTREMİTE DÖRT SEGMENT UZATMA YAPILAN PEDİATRİK HASTALARIN KLİNİK VE İŞLEVSEL SONUÇLARI
   Mehmet Kocaoglu, Levent Eralp, Halil Ibrahim Balci, Goksel Dikmen, F. Erkal Bilen, Hakan Dinçyürek
  • 15:55 - 16:00 S64 - MOTORLU KANAL İÇİ ÇİVİ İLE UZATMA DENEYİMİMİZ
   Mehmet Kocaoğlu, Levent Eralp, İlker Eren, Göksel Dikmen, F. Erkal Bilen, Hakan Dinçyürek
  • 16:00 - 16:05 S65 - ALT EKSTREMİTE KISALIKLARINDA İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖR İLE UZATMA SONUÇLARI
   İbrahim Altun, Cenk Özkan, Mehmet Ali Deveci, Ömer Sunkar Biçer, Mahir Gülşen, İsmet Tan
  • 16:05 - 16:10 S66 - UNİLATERAL EKSTERNAL FİKSATÖR İLE HUMERUS UZATMASI YAPILAN HASTALARIN SONUÇLARI
   Mehmet Kocaoglu, Levent Eralp, Halil Ibrahim Balci, Goksel Dikmen, F. Erkal Bilen, Hakan Dinçyürek
  • 16:10 - 16:20 Tartışma
  • 16:20 - 16:25 S67 - YENİ BİR UZAYSAL EKSTERNAL FİKSATÖR: DEFORMİTE DÜZELTME HASSASİYETİ ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMA
   Levent Eralp, Mehmet Kocaoğlu, İlker Eren, Göksel Dikmen, F. Erkal Bilen, Hakan Dinçyürek
  • 16:25 - 16:30 S68 - PELVİK DESTEK OSTEOTOMİSİNDE FEMUR BAŞI REZEKSİYONU ZORUNLU MUDUR?
   Sarper Gürsu, Bilal Demir, Timur Yıldırım, Turgay Er, Vedat Şahin
  • 16:30 - 16:35 S69 - SUPRAMALLEOLAR OSTEOMİ İLE DÜZELTİLMİŞ DİSTAL TİBİA DEFORMİTELERİNİN SUBTALAR EKLEM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
   Göksel Dikmen, Mehmet Kocaoğlu, Önder İsmet Kılıçoğlu, Mehmet Çakmak
  • 16:35 - 16:40 S70 - FEMUR KAYNAMA YOKLUKLARININ İLİZAROV TİPİ SİRKÜLER EKSTERNAL FİKSATÖR İLE TEDAVİ SONUÇLARI
   Mehmet Çakmak, Kerim Sarıyılmaz, Fatih Yıldız, Murat Korkmaz, Onur Tunalı, Okan Özkunt
  • 16:40 - 16:50 Tartışma
16:50 - 17:20 KAHVE ARASI
17:20 - 19:05 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-8 (S85-S98)-GENEL ORTOPEDİ VE GENEL KONULAR-Kalça çevresi sorunları, ameliyathane ve klinik uygulamaları, enfeksiyon
 • Oturum Başkanı
  • 17:20 - 19:05
   • İlhami TELLİ
   • Hayati AYGÜN
 • Konuşmacı
  • 17:20 - 17:25 S85 - FEMUR BAŞI OSTEONEKROZ OLGULARINDA KOR DEKOMPRESYON SONRASI HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN KISA VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI
   Alper Deveci, Serdar Yılmaz, Ahmet Fırat, Çetin Işık, Mustafa Akkaya, Murat Bozkurt
  • 17:25 - 17:30 S86 - FEMUR BAŞI AVASKÜLER NEKROZUNUN DAMARLI İLİAK KANAT TRANSPLANTI İLE TEDAVİSİ
   Nurzat Elmalı, Kadir Ertem, Mustafa Karakaplan, Cihat Dağgez, Ahmet Harma
  • 17:30 - 17:35 S87 - FEMUR BAŞI AVASKÜLER NEKROZU SEBEBİYLE TRAPDOOR İŞLEMİ YAPILAN HASTALARDA KISA DÖNEM SONUÇLARIMIZ
   Cemil Yıldız, Doğan Bek, Bülent Karslıoğlu, Yusuf Erdem, Servet Tunay, Mustafa Başbozkurt
  • 17:35 - 17:40 S88 - İSKİYOFEMORAL SIKIŞMA SENDROMU
   Nadir Yalçın, Özgür Tosun, Oktay Algın, Nurdan Çay, Gökhan Ocakoğlu, Mustafa Karaoğlanoğlu
  • 17:40 - 17:50 Tartışma
  • 17:50 - 17:55 S89 - ORTOPEDİK CERRAHİ UYGULAMALARDA FLOROSKOPİ KULLANIM KOŞULLARI
   Nejat Tunçer, Kerem Bilsel, Mehmet Erdil, Şafak Sayar, Volkan Gürkan, İbrahim Tuncay
  • 17:55 - 18:00 S90 - ORTOPEDİ AMELİYATLARINDA KULLANILAN SKOPİNİN YAYDIĞI RADYASYON DOZUNUN AMELİYAT TİPİ VE CERRAHİ DENEYİMLE İLİŞKİSİ
   Onur Tunalı, Murat Korkmaz, Ali Baş, Göksel Dikmen, Fatih Dikici, Mehmet Calay
  • 18:00 - 18:05 S91 - AMELİYATHANEDE MARUZ KALINAN FİZİKSEL VE KİMYASAL MUTAJENLERİN ETKİLERİNİN BİYOLOJİK DOZİMETRİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
   Cem Çopuroğlu, Funda Sibel Pala, Barış Yılmaz, Kıymet Tabakçıoğlu, Mert Özcan, Mert Çiftdemir
  • 18:05 - 18:10 S92 - TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ UYGULAMALARINDA ELDİVEN DELİNME SIKLIĞI VE ZAMANI
   İbrahim Kaya, Ali Akın Uğraş, İbrahim Sungur, Murat Yılmaz, Musa Korkmaz, Ercan Çetinus
  • 18:10 - 18:20 Tartışma
  • 18:20 - 18:25 S93 - ORTOPEDİDE TURNİKE KULLANIMI: BİLİMSEL VERİLERİN NERESİNDEYİZ?
   Merter Yalçınkaya, Sinan Erdoğan, Sami Sökücü
  • 18:25 - 18:30 S94 - CERRAHİ İNSİZYON YARALARINA STERİL SERUM FİZYOLOJİK (%0,09NACL) VE %10ʼLUK POVİDON İYOT İLE YAPILAN PANSUMANLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
   Emel Yılmaz, Mahir Gülşen, Yaman Sarpel, Emre Toğrul, Aysun Mamak, Kamile Çelebi
  • 18:30 - 18:35 S95 - KALÇA VE DİZ CERRAHİSİ PANSUMANLARINI TESPİT ETMEK İÇİN KULLANILAN İKİ FARKLI YAPIŞKAN ÜRÜNÜN DERİ BÜTÜNLÜĞÜNE ETKİSİ
   Nergiz Ter, Meryem Yavuz, Semih Aydoğdu
  • 18:35 - 18:40 S96 - ELEKTRİKLİ MOTORLA ALÇI AÇMADA CİLDİ KORUYAN ETKİN BİR YÖNTEM
   Adnan Sevencan, Ulukan İnan, Cengiz Gökşin, Nusret Köse
  • 18:40 - 18:50 Tartışma
  • 18:50 - 18:55 S97 - KRONİK OSTEOMİYELİTİN “OLUKLAŞTIRMA VE KAS FLEBİ YERLEŞTİRME AMELİYATI” İLE TEDAVİSİ
   Ata Gökalp, Savaş Güner, Mehmet Fethi Ceylan, Ali Doğan, Ahmet Sebik
  • 18:55 - 19:00 S98 - LOKAL ANESTEZİ İLE DİZ SEPTİK ARTRİT CERRAHİ TEDAVİSİ SONUÇLARIMIZ
   Mehmet Fethi Ceylan, Savaş Güner, Uğur Türktaş, Levent Ediz, Uğur Göktaş, Ali Dogan
  • 19:00 - 19:05 Tartışma
19:05 - 21:30 AKŞAM YEMEĞİ
10:30 - 12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-1 (S1-S16)-ARTROPLASTİ-Genel travmatoloji, omuz, kol, dirsek, ön kol bölgesi kırıkları
 • Oturum Başkanı
  • 10:30 - 12:30
   • Mahmut Ercan ÇETİNUS
   • Osman AYNACI
 • Konuşmacı
  • 10:30 - 10:35 S1 - AFGAN ÇOCUK HASTADA ARAÇ LASTİK PATİNAJINA BAĞLI AYAKTA EZİLME TİPİ YARALANMA: BAŞARILI TEDAVİ SONUCUMUZ
   Engin İlker Çiçek, Bahtiyar Demiralp, Selim Şanel, Selahattin Özyürek
  • 10:35 - 10:40 S2 - ORTOPEDİK TRAVMA HASTALARINDA ULUSLARARASI NORMALLEŞTİRME ORANININ (INR) DEĞERLENDİRİLMESİ
   Levent Bayam, P. R. Wykes, S. R. Murali
  • 10:40 - 10:45 Tartışma
  • 10:45 - 10:50 S3 - UZUN KEMİKLERDE KAYNAMA YOKLUĞU OLUŞUMU VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
   Ramazan Akmeşe, Mesut Tahta, Mahmut Uğurlu, Osman Tecimel, Murat Bozkurt, Metin Doğan
  • 10:50 - 10:55 S4 - TİTANYUM KAFESLER: ALT EKSTREMİTE UZUN KEMİK DEFEKTLERİNİN REKONSTRÜKSİYONUNDA ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMİ
   Cenk Özkan, Mahir Gülşen, Emre Toğrul, Yaman Sarpel, İsmet Tan, Serdar Özbarlas
  • 10:55 - 11:00 Tartışma
  • 11:00 - 11:05 S5 - BİFOSFONAT KULLANIMI SIRASINDA OLUŞAN ALT EKSTREMİTE KIRIKLARI VE CERRAHİ TEDAVİSİ: BEŞ OLGU SUNUMU
   Nevres H. Aydoğan, Deniz Gül, Alper Öztürk, Kadir Bahadır Alemdaroğlu, Talip Kara, Emre Gültaç
  • 11:05 - 11:10 S6 - OSTEOPOROTİK PARÇALI KIRIKLARIN TEDAVİSİNDE STRUT ALLOGREFT VE OSTEOSENTEZ KOMBİNASYONU
   Ömer Karatoprak, Murat Şirikçi, Sinan Karaca, Ömer Aslan, Mustafa Çakır
  • 11:10 - 11:15 Tartışma
  • 11:15 - 11:20 S7 - KLAVİKULA KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ VE KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR
   Turhan Özler, Çağatay Uluçay, Tahsin Beyzadeoğlu, Onur Kocadal, Melih Güven, Faik Altıntaş
  • 11:20 - 11:25 S8 - HUMERUS CİSİM KIRIKLARINDA MİNİMAL İNVAZİV PLAK OSTEOSENTEZİ
   Gazi Huri, Yusuf İyetin, Mesut Atabek, Arif Ümit Özdağan, Murat Girgin
  • 11:25 - 11:30 S9 - PROKSİMAL HUMERUSUN 3-4 PARÇALI KIRIKLARINDA KİLİTLİ PLAK İLE TESPİT SONUÇLARIMIZ
   Yusuf Öztürkmen, Mahmut Karamehmetoğlu, Onat Üzümcügil, İbrahim Azboy, Sinan Erdoğan, Mustafa Caniklioğlu
  • 11:30 - 11:35 S10 - HUMERUS KIRIKLARINDA AKUT UYGULANAN SARMİENTO ALÇISI İLE TEDAVİ SONUÇLARI
   Selami Çakmak, Mahir Mahiroğulları, Faruk Akyıldız, Üzeyir Tırmık, Mesih Kuşkucu
  • 11:35 - 11:45 Tartışma
  • 11:45 - 11:50 S11 - KELEBEK FRAGMANLI HUMERUS CİSİM KIRIKLARINDA KONSERVATİF VE CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
   Bora Limnili, Mehmet Akdemir, A. Kadir Bacakoğlu
  • 11:50 - 11:55 S12 - ERİŞKİN HUMERUS ALT UÇ KIRIKLARINDA PLAK-VİDA UYGULAMASI SONUÇLARI
   Mehmet Oğuz Durakbaşa, Gürkan Gümüşsuyu, Özgür Erdoğan, Mutlu Güngör, Mehmet Nurullah Ermiş
  • 11:55 - 12:00 S13 - ERİŞKİN DİSTAL HUMERUS EKLEM İÇİ KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİNİN İŞLEVSEL SONUÇLARI
   Abdulkadir Yığman, Nejat Tunçer, Kerem Bilsel, Mehmet Erdil, Volkan Gürkan, Cengiz Şen
  • 12:00 - 12:05 S14 - PARÇALI RADİUS BAŞI KIRIKLARININ AÇIK REDÜKSİYON VE İNTERNAL TESPİT İLE TEDAVİ SONUÇLARI
   Serdar Yılmaz, Alper Deveci, Ahmet Fırat, Kazım Onur Ünal, Mustafa Akkaya, Murat Bozkurt
  • 12:05 - 12:15 Tartışma
  • 12:15 - 12:20 S15 - ERİŞKİN ÖN KOL CİSİM KIRIKLARINDA KULLANILAN YENİ TASARIM KANAL İÇİ ÖN KOL ÇİVİLERİNİN İŞLEVSEL SONUÇLARA ETKİSİ
   Gürsel Saka, Fatih Küçükdurmaz, Necdet Sağlam, Fuat Akpınar, Tuhan Kurtulmuş, Uğur Bakır
  • 12:20 - 12:25 S16 - TİP IIIC AÇIK KIRIKLI ÖN KOL YARALANMALARININ ACİL TEDAVİSİNDE PLAK-VİDA TESPİTİ
   Bülent Özçelik, Erden Ertürer, Hüsrev Pirusa, Berkan Mersa, Fatih Kabakaş, Seçkin Sarı
  • 12:25 - 12:30 Tartışma
12:30 - 14:30 KAHVE ARASI
14:30 - 15:45 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-3 (S33-S42)-OMURGA CERRAHİSİ-Skolyoz ve kifoz cerrahi tedavisi
 • Oturum Başkanı
  • 14:30 - 15:45
   • Oğuz CEBESOY
   Ahmet Y. Şarlak,
 • Konuşmacı
  • 14:30 - 14:35 S33 - KÜÇÜK ÇOCUKLARDA POSTERİOR YAKLAŞIMLA TİP 3 HEMİVERTEBRA REZEKSİYONU
   Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  • 14:35 - 14:40 S34 - BEŞ YAŞ ALTINDA UYGULANAN PEDİKÜL VİDALARI OMURGA BÜYÜMESİNİ OLUMSUZ ETKİLER Mİ? BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI
   Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Levent Ulusoy, Sinan Karaca, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  • 14:40 - 14:45 S35 - ERKEN BAŞLANGIÇLI SKOLYOZDA CİLT ALTI UZAYABİLEN ROD SONUÇLARIMIZ
   Bertan Cengiz, Metin Işık, Mehmet Yücel, Abdullah İyigün, M. Hakan Özsoy, H. Mustafa Özdemir
  • 14:45 - 14:50 S36 - ADÖLESAN İDYOPATİK SKOLYOZ POSTERİOR FÜZYON CERRAHİSİNDE KAN KURTARMA SİSTEMİNİN FAYDASI
   Serkan Bilgiç, Ömer Erşen, Kenan Koca, Erbil Oğuz, Ali Şehirlioğlu
  • 14:50 - 15:00 Tartışma
  • 15:00 - 15:05 S37 - YAPISAL OLMAYAN PROKSİMAL TORASİK EĞRİLİKLERDE AMELİYAT SONRASINDA SOL OMUZ ELEVASYONU: ÖNLENEBİLİR Mİ?
   Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  • 15:05 - 15:10 S38 - ADÖLESAN İDYOPATİK SKOLYOZDA ENSTRÜMENTASYONUN EN ÜST SEVİYESİNDEKİ İMPLANT PROKSİMAL BİLEŞKE KİFOZUNA NEDEN OLUYOR MU?
   li Şehirlioğlu, Ömer Erşen, Serkan Bilgiç, Erbil Oğuz, Burak Bilekli, Tolga Ege
  • 15:10 - 15:15 S39 - LENKE TIP 1B VE C EĞRİLİKLERDE SEÇİCİ TORASİK FÜZYON SONRASINDA LOMBER EĞRİLİĞİN KENDİLİĞİNDEN DÜZELMESİNDE HANGİ FAKTÖRLER ETKİLİDİR?
   Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  • 15:15 - 15:20 S40 - ADÖLESAN İDYOPATİK SKOLYOZ NEDENİYLE POSTERİOR FÜZYON UYGULANMIŞ HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ
   Serkan Bilgiç, Ömer Erşen, Ali Şehirlioğlu, Bahtiyar Demiralp, Erbil Oğuz, Burak Bilekli
  • 15:20 - 15:30 Tartışma
  • 15:30 - 15:35 S41 - YALNIZ POSTERİOR GİRİŞİMLE VERTEBREKTOMİ
   Bertan Cengiz, Metin Işık, Abdullah İyigün, Abdurrahman Sakaoğulları, V. Ercan Dinçel, H. Mustafa Özdemir
  • 15:35 - 15:40 S42 - SPİNAL SAGİTAL KİFOTİK DEFORMİTELERDE ÇOKLU POSTERİOR KOLON OSTEOTOMİLERİ (PONTE OSTEOTOMİSİ) İLE DÜZELTME SONUÇLARIMIZ
   Mehmet Yücel, Hacı Mustafa Özdemir, Yusuf Onur Kızılay, Abdülkadir Türk, Metin Işık, Abdurrahman Sakaoğulları
  • 15:40 - 15:45 Tartışma
15:45 - 16:50 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-5 (S54-S62)-TEMEL BİLİMLER, DENEYSEL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM-Enfeksiyon, trombositten zengin plazma uygulamaları
 • Oturum Başkanı
  • 15:45 - 16:50
   • Okay BULUT
   ZAFER ERDEM
 • Konuşmacı
  • 15:45 - 15:50 S54 - GÜMÜŞ KATKILI HİDROKSİAPATİT İLE KAPLAMA İMPLANT İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDE ETKİLİ VE GÜVENİLİR BİR YÖNTEMDİR
   Remzi Çaylak, Nusret Köse, Ceren Pekşen, Abdurrahman Kiremitçi, Ulukan İnan, Aydın Doğan
  • 15:50 - 15:55 S55 - GÜMÜŞ KATKILI KALSİYUM FOSFAT KAPLAMA ORTOPEDİK İMPLANTLARDA BAKTERİYEL KOLONİZASYONU ENGELLER: IN VİTRO DENEYSEL ÇALIŞMA
   Nusret Kose, Elif Doyuk Kartal, Abdurrahman Kiremitçi, Ceren Pekşen, Savaş Koparal, Aydın Doğan
  • 15:55 - 16:00 S56 - DENEYSEL DİRENÇLİ OSTEOMİYELİT MODELİNDE ADJUVAN TEDAVİ OLARAK LOKAL BAKTERİYOFAJ UYGULANMASININ ETKİNLİĞİ
   Cengiz Yılmaz, Mehmet Çolak, Mehmet Gözlügöl, Mzia Kutateladze, Gülden Ersöz, Banu Coşkun Yılmaz
  • 16:00 - 16:05 Tartışma
  • 16:05 - 16:10 S57 - TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA NE KADAR ZENGİN?
   Mahir Mahiroğulları, Selami Çakmak, Ferdi Dönmez, Özkan Sayan, Alev Erikçi, Engin Özay
  • 16:10 - 16:15 S58 - TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMANIN ROTATOR MANŞET ONARIMINA ETKİSİ
   Ali Erşen, Mehmet Demirhan, Ata Can Atalar, Mehmet Kapıcıoğlu
  • 16:15 - 16:20 S59 - TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMANIN ROTATOR MANŞET-KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
   Onur Hapa, Hüsamettin Çakıcı, Raif Özden, Ahmet Nedim Yanat, Gökhan Baysal, Nazlı Sarkalkan
  • 16:20 - 16:25 S60 - TAVŞANLARDA OLUŞTURULAN KONTÜZYONEL KAS YARALANMASINDA TROMBOSİTTEN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ PLAZMA UYGULAMASININ İYİLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ
   Canan Gönen Aydın, Metin Lütfi Baydar
  • 16:25 - 16:35 Tartışma
  • 16:35 - 16:40 S61 - SİYATİK SİNİR KESİ MODELİNDE ERİTROPOETİN İLE TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMANIN REJENERASYON ÜZERİNE ETKİSİNİN SİNİRİN İZOLE EDİLEREK KARŞILAŞTIRILMASI
   Recep Gani Göncü, Burkay Kutluhan Kaçıra, Seçkin Tuncer, Nizamettin Dalkılıç, Yunus Güzel, Mustafa Nazım Karalezli
  • 16:40 - 16:45 S62 - KLEMP İLE AŞİL TENDİNOPATİSİ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA PRGF UYGULAMASININ İYİLEŞMEYE ETKİSİ
   Uğur Diliçıkık, Ali Haydar Demirel, Gürhan Dönmez, Defne Kaya, Mustafa Sargon, Mahmut Nedim Doral
  • 16:45 - 16:50 Tartışma
16:50 - 17:20 KAHVE ARASI
17:20 - 19:05 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-7 (S71-S84)-ÇOCUK ORTOPEDİSİ-Gelişimsel kalça displazisi
 • Oturum Başkanı
  • 17:20 - 19:05
   • Naci EZİRMİK
   • İsmail Cengiz TUNCAY
 • Konuşmacı
  • 17:20 - 17:25 S71 - PEDİATRİK KALÇA ULTRASONOGRAFİSİNDE ELLE VE DİJİTAL OLARAK ÖLÇÜLEN ALFA DEĞERLERİ ARASINDAKİ FARKLAR
   Yavuz Sağlam, Önder Murat Hürmeydan, Fatih Yıldız, Kayahan Karaytuğ, Kerim Sarıyılmaz, Süleyman Bora Göksan
  • 17:25 - 17:30 S72 - GRAF TİP IIA KALÇA KIZ BEBEKLERDE DAHA DİKKATLİ ELE ALINMALIDIR
   Hakan Ömeroğlu, Remzi Çaylak, Ulukan İnan, Nusret Köse
  • 17:30 - 17:35 Tartışma
  • 17:35 - 17:40 S73 - TÜRKİYEʼDE 1-8 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDAKİ ASETABULER İNDEKS AÇISI DEĞERLERİ
   İbrahim Akel, Murat Songür, Sevilay Karahan, Ünal Kuzgun, Yücel Tümer
  • 17:40 - 17:45 S74 - GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ OLGULARINDA PAVLİK BANDAJI TEDAVİ SÜRESİNİ VE BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
   Seyit Ali Gümüştaş, Güven Bulut, Mehmet Müfit Orak, Yiğit Erdağ, Halil İbrahim Bekler
  • 17:45 - 17:50 Tartışma
  • 17:50 - 17:55 S75 - GELİŞİMSEL DİSPLAZİSİNİN WEINSTEIN-PONSETI YAKLAŞIMI İLE MEDİAL AÇIK REDÜKSİYONU: SONUÇLAR YAŞA GÖRE DEĞERLENDİRİLDİ
   Cemil Ertürk, Mehmet Akif Altay, Raci Yarımpapuç, Uğur Erdem Işıkan
  • 17:55 - 18:00 S76 - GELİŞİMSEL KALÇA ÇIKIĞINDA MEDİAL ADDUKTÖR YAKLAŞIMLA AÇIK REDÜKSİYONUN ASETABULUMUN GELİŞMESİNE ETKİSİ
   Atilla Çıtlak, Hafız Aydın, Mehmet Yıldız, Kubilay Ersin Türkmen, Alper Timurkaynak, Celal Baki
  • 18:00 - 18:05 S77 - GELİŞİMSEL KALÇA ÇIKIĞINDA MEDİAL ADDUKTÖR YAKLAŞIMLA AÇIK REDÜKSİYONUN FEMUR ÜST UCU GELİŞMESİNE ETKİSİ
   Cavit Sertaç Saruhan, Mehmet Emre Baki, Hafız Aydın, Osman Yoloğlu, Kubilay Ersin Türkmen, Celal Baki
  • 18:05 - 18:10 S78 - MEDİAL GİRİŞİM UYGULANAN GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİLİ KALÇALARDA FEMUR BAŞI AVASKÜLER NEKROZU VE SEYRİ
   Levent Sürer, Önder Kalenderer, Haluk Ağuş
  • 18:10 - 18:20 Tartışma
  • 18:20 - 18:25 S79 - HANGİ OSTEOTOMİ TEKNİĞİ DAHA FİZYOLOJİK ?
   Naci Ezirmik, Kadri Yıldız
  • 18:25 - 18:30 S80 - 18-24 AY ARASINDA GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ TEDAVİSİNDE YUMUŞAK DOKU VE KEMİK AMELİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
   Mehmet Bulut, Lokman Karakurt, Oktay Belhan, Galip Ersöz
  • 18:30 - 18:35 S81 - 1-3 YAŞ ARASI GELİŞİMSEL KALÇA ÇIKIĞINDA İKİNCİL ASETABULER GİRİŞİM GEREKSİNİMİNİN TEDAVİ YAŞIYLA İLİŞKİSİ
   Hüseyin Arslan, Ekim Sucu, Bülent Kişin, Yavuz Uçar, Serdar Necmioğlu
  • 18:35 - 18:40 S82 - GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ TEDAVİSİ İÇİN UYGULANAN SALTER İNNOMİNAT OSTEOTOMİSİ SONRASI ASETABULER GELİŞME
   Yalçın Turhan, Korhan Özkan, M. Esat Uygur, Abdullah Eren
  • 18:40 - 18:50 Tartışma
  • 18:50 - 18:55 S83 - GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİNDE FEMUR BAŞI AVASKÜLER NEKROZU GELİŞİMİNDE KALITSAL TROMBOFİLİ ERKEK HASTALARDA BİR NEDEN OLABİLİR
   Ulukan İnan, Hakan Ömeroğlu
  • 18:55 - 19:00 S84 - ÇOCUKLARDA GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ CERRAHİSİNDE KOMBİNE SPİNAL VE YÜZEYEL GENEL ANESTEZİ İLE AMELİYAT SIRASINDA HEMODİNAMİ VE AMELİYAT SONRASI AĞRI KONTROLÜ
   Seza Apiliogulları, İnci Kara, Hakan Şenaran, Ateş Duman, Jale Bengi Çelik
  • 19:00 - 19:05 Tartışma
19:05 - 21:30 AKŞAM YEMEĞİ
21:30 - 23:00 AKŞAM YEMEĞİ
AKŞAM YEMEĞİ SONRASI ETKİNLİĞİ-1-Alacakaranlık kuşağında ortopedik travma olgu tartışması (TOTBİD Ortopedik Travma Şubesi) Olgu sunumları: Ortopedik travma cerrahi için endikasyonlar ve teknikleri
 • Konuşmacı
  • 21:30 - 21:50 Omuz ve dirsek bölgesi
   Oturum Başkanı: Güvenir Okçu Tartışmacılar: Atacan Atalar, Mustafa Seyhan, Hakan Özsoy
  • 21:50 - 22:20 Asetabulum
   • Hüseyin Hakan KINIK
   Tartışmacılar: H.Yalçın Yüksel, Ahmet Harma, Kürşat Dabak
  • 22:20 - 22:40 Diz çevresi
   • Kemal DURAK
   Tartışmacılar: Uğur Gönç, Oğuz Poyanlı, Hakan Atalar, Cebrail Alekberov
  • 22:40 - 23:00 Ayakbileği çevresi
   • Mehmet ARAZİ
   Tartışmacılar: Burkay Kaçıra, Nadir Özkayın

02 Kasım, 2011 Program

Dosyayı Gör
08:30 - 09:25 TARTIŞMALI OTURUM
TARTIŞMALI OTURUM 5-EKSTERNAL FİKSASYON-Suprakondiler humerus kırıklarında telleme yöntemi seçimi
 • Oturum Başkanı
  • 08:30 - 09:25
   • Abdullah EREN
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:42 İçten ve dıştan çapraz telleme yapılmalıdır
   • Lokman KARAKURT
  • 08:42 - 08:54 Yalnızca dıştan paralel telleme yapılmalıdır
   • Ahmet Şükrü SOLAK
  • 08:54 - 09:06 Yalnızca dıştan çapraz telleme yapılmalıdır
   • Nusret KÖSE
  • 09:06 - 09:25 Tartışma
09:35 - 10:30 TARTIŞMALI OTURUM
TARTIŞMALI OTURUM 7-AYAK VE AYAK BİLEĞİ CERRAHİSİ-Aşil tendon yırtığında tedavi seçimi
 • Oturum Başkanı
  • 09:35 - 10:30
   • Ümit Sefa MÜEZZİNOĞLU
 • Konuşmacı
  • 09:35 - 09:45 Conservative treatment (Konservatif tedavi)
   Brian G. Donley (A.B.D.)
  • 09:45 - 09:55 Minimal invaziv onarım yapılmalıdır
   • Ümit Sefa MÜEZZİNOĞLU
  • 09:55 - 10:05 Endoskopik onarım yapılmalı ve paratenon değerlendirilmelidir
   • Mahmut Nedim DORAL
  • 10:05 - 10:15 Açık onarım yapılmalıdır
   • Önder İsmet KILIÇOĞLU
  • 10:15 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 PANEL
PANEL 10- GENEL ORTOPEDİ VE GENEL KONULAR-Venöz tromboemboli profilaksisi
 • Oturum Başkanı
  • 11:00 - 12:30
   • Bülent ATİLLA
 • Konuşmacı
  • 11:00 - 11:30 “Thromboprophylaxis in Orthopaedics- when to start and when to finish? (Ortopedide tromboprofilaksi – Ne zaman başlamalı, ne zaman sonlandırmalı?)
   David Warvick (İngiltere)
  • 11:30 - 11:55 Ortopedide tromboprofilaktik ilaçlar: 2011
   MUZAFFER DEMİR
  • 11:55 - 12:05 Venöz tromboemboli kılavuzları ne öneriyor ?
   • Bülent A. ERDEMLİ
  • 12:05 - 12:15 Venöz tromboemboli profilaksisinde klinik sorunlar
   • Faik ALTINTAŞ
  • 12:15 - 12:25 Klinik sorularla derin ven trombozu / katılımlı tartışma
  • 12:25 - 12:30 Tartışma
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 UYDU SEMPOZYUMU
Kalça artroplastisindeki gelişmeler (Advances in hip arthroplasty)
 • Konuşmacı
  • 13:30 - 14:30 Sion Glyn Jones, Emre Toğrul, Bülent Atilla
14:30 - 16:00 PANEL
PANEL-12-SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ-Kıkırdak sorunlarına güncel yaklaşım
 • Oturum Başkanı
 • Konuşmacı
  • 14:30 - 14:40 Genel yaklaşım
   • Alpay Merter ÖZENCİ
  • 14:40 - 14:50 Güncel yaklaşımlar: Mikrokırık+mozaikplasti
   • Uğur HAKLAR
  • 14:50 - 15:00 Güncel yaklaşımlar: Hücre içeren yöntemler
   • Murat BOZKURT
  • 15:00 - 15:10 Güncel yaklaşımlar: Yenileme yöntemleri
   • Cumhur Cevdet KESEMENLİ
  • 15:10 - 15:20 Future in cartilage repair (Kıkırdak onarımında gelecek)
   Maurilio Marcacci (İtalya)
  • 15:20 - 16:00 Olgu tartışması
16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
16:30 - 17:25 TARTIŞMALI OTURUM
TARTIŞMALI OTURUM 10-ARTROPLASTİ-Total diz artroplastisinde tartışmalı konular
 • Oturum Başkanı
  • 16:30 - 17:25
   • İsmet TAN
 • Konuşmacı
  • 16:30 - 16:57 İki taraflı gonartrozda total diz artroplastisi
   16:30-16:39 Aynı seansta iki diz birden yapılmalıdır Nejat Güney 16:39-16:48 Farklı seanslarda iki diz ayrı yapılmalıdır Nadir Şener 16:48-16:57 Tartışma
  • 16:57 - 17:25 Total diz artroplastisi ameliyatında turnike uygulaması
   16:58-17:07 Turnike gereklidir Ertuğrul Şener 17:07-17:16 Turnike gereksizdir Hakkı Sur 17:16-17:25 Tartışma
17:35 - 18:30 TARTIŞMALI OTURUM
TARTIŞMALI OTURUM 11-ARTROPLASTİ-Total kalça artroplastisinde tartışmalı konular
 • Oturum Başkanı
  • 17:35 - 18:30
   • Mustafa BAŞBOZKURT
 • Konuşmacı
  • 17:35 - 18:02 Crowe tip 2 displazik kalçalarda total kalça artroplastisi
   17:35-17:44 Greft gerekmez, kalça merkezi yüksekte olur Ömer Faruk Bilgen 17:44-17:53 Greft gerekir, kalça merkezi normal yerinde olur Bülent Atilla 17:53-18:02 Tartışma
  • 18:02 - 18:30 Total kalça artroplastisinde ameliyat sonrası dren uygulaması
   18:03-18:12 Dren gereklidir Cemil Yıldız 18:12-18:21 Dren gereksizdir Yalçın Tabak 18:21-18:30 Tartışma
18:30 - 20:00 OTURUM
ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA YAYIN KURULU VE HAKEMLER TOPLANTISI
08:30 - 09:25 KURS
KURS 6-ORTOPEDİK TRAVMA-Radius alt uç kırıklarının cerrahi tedavisi
 • Oturum Başkanı
  • 08:30 - 09:25
   • Mahmut KÖMÜRCÜ
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:35 Anatomi ve sınıflama
   • Mahmut KÖMÜRCÜ
  • 08:35 - 08:50 İnternal tespit
   • Hüseyin DEMİRÖRS
  • 08:50 - 09:00 Eksternal tespit
   • Mehmet HALICI
  • 09:00 - 09:10 Komplikasyonların tedavisi
   • Yüksel ÖZKAN
  • 09:10 - 09:25 Tartışma
09:35 - 10:30 KURS
KURS 8- ARTROPLASTİ-Birincil total kalça protezi: Komplikasyonlara yol açabilecek durumlardan korunma
 • Oturum Başkanı
  • 09:35 - 10:30
   • Ahmet Mazhar TOKGÖZOĞLU
 • Konuşmacı
  • 09:35 - 09:45 Kötü pozisyon: Asetabular inklinasyon/versiyon, femoral varus/valgus
   • Emre TOĞRUL
  • 09:45 - 09:55 Ameliyat sırasında protez çevresi kırıklar: Asetabular, femoral
   • Erdal CİLA
  • 09:55 - 10:05 Alt ekstremite eşitsizliği
   • Gürkan ÖZKOÇ
  • 10:05 - 10:15 Kalçada yumuşak doku dengesinin sağlanması
   • Ahmet Mazhar TOKGÖZOĞLU
  • 10:15 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 11:40 KONFERANS
KONFERANS 7-EKSTERNAL FİKSASYON-Eksternal fiksasyonun dünü, bugünü
 • Oturum Başkanı
  • 11:00 - 11:40
   • Mustafa BAŞBOZKURT
 • Konuşmacı
11:50 - 12:30 KONFERANS
KONFERANS 9-OMURGA CERRAHİSİ-Önceki tedavileri başarısız olmuş bel sorunlarına yaklaşım
 • Oturum Başkanı
  • 11:50 - 12:30
   • Önder AYDINGÖZ
 • Konuşmacı
12:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
ÖĞLE ARASI ETKİNLİĞİ-3- İnternette literatür tarama teknikleri ve e-öğrenme
 • Konuşmacı
  • 12:30 - 14:30
   • Fatih KÜÇÜKDURMAZ
14:30 - 15:10 KONFERANS
KONFERANS 10-OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ-Omuz instabilitesinin değerlendirilmesi ve tedavi yaklaşımları
 • Oturum Başkanı
  • 14:30 - 15:10
   • İbrahim Muhittin ŞENER
 • Konuşmacı
15:20 - 16:00 KONFERANS
KONFERANS 13-EL CERRAHİSİ VE MİKRO CERRAHİ-Skafoid kırıklarının tanı ve tedavisi
 • Oturum Başkanı
  • 15:20 - 16:00
   • Sinan SEBER
 • Konuşmacı
16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
16:30 - 17:25 KURS
KURS 10-OMURGA CERRAHİSİ-Torakolomber dekompresyon teknikleri
 • Oturum Başkanı
  • 16:30 - 17:25
   • Necdet Şükrü ALTUN
 • Konuşmacı
  • 16:30 - 16:40 Tanım, endikasyonlar, özel cerrahi alet ve donanımlar
   • Alpaslan ŞENKÖYLÜ
  • 16:40 - 16:50 Posterior dekompresyon
   • Necdet Şükrü ALTUN
  • 16:50 - 17:00 Anterior dekompresyon
   • İsmet Teoman BENLİ
  • 17:00 - 17:10 Posterior yolla anterior dekompresyon
   • Ufuk TALU
  • 17:10 - 17:25 Tartışma
17:35 - 18:30 KURS
KURS 13-EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ-Tendon onarım yöntemleri
 • Oturum Başkanı
  • 17:35 - 18:30
   • Abdullah Gürsel LEBLEBİCİOĞLU
 • Konuşmacı
  • 17:35 - 18:00 Fleksör tendon onarımı
   • Kadir ERTEM
  • 18:00 - 18:15 Ekstansör tendon onarımı
   • Murat KAYALAR
  • 18:15 - 18:30 Tartışma
19:00 - 21:30 AKŞAM YEMEĞİ
08:30 - 09:25 KURS
KURS 7-KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ-Kemik tümörlerinde radyolojik değerlendirme
 • Oturum Başkanı
  • 08:30 - 09:25
   • Yavuz Yener SAĞLIK
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 09:15 Direkt radyografi, BT, MRG
   TAMER KAYA
  • 09:15 - 09:25 Tartışma
09:35 - 10:30 KURS
KURS 9-EKSTERNAL FİKSASYON-Uzun kemik kırıklarında titanyum elastik çivi uygulamaları
 • Oturum Başkanı
  • 09:35 - 10:30
   • Haluk AĞUŞ
 • Konuşmacı
  • 09:35 - 09:45 Genel prensipler (genel endikasyonlar, kontrendikasyonlar, biyomekanik özellikler, avantajlar, dezavantajlar)
   • Haluk AĞUŞ
  • 09:45 - 10:00 Üst ekstremite kırıklarında titanyum elastik çivileme
   • Cem Nuri AKTEKİN
  • 10:00 - 10:15 Alt ekstremite kırıklarında titanyum elastik çivileme
   • Bülent DAĞLAR
  • 10:15 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 PANEL
PANEL 11-GENEL ORTOPEDİ VE GENEL KONULAR-Ortopedik malzeme ihalelerinde sorunlar ve çözümler
 • Oturum Başkanı
  • 11:00 - 12:30
   • Mücahit GÖRGEÇ
 • Konuşmacı
  • 11:00 - 11:15 Klinik şefi ve başhekim bakışı ile her malzeme için ihale yapılmalı mı? Depolama ve geri ödeme zorlukları ve çozümler
   • Vedat ŞAHİN
  • 11:15 - 11:30 Ortopedi ve Travmatolojide ihale hazırlamaya hekimce bakış, deneyimler ışığında yeni çözümler
   • Kaya Hüsnü AKAN
  • 11:30 - 11:45 Satın alma teknikleri, Ortopedi ve Travmatolojide zorluklar, çözümler
   AYGÜL YANIK
  • 11:45 - 12:00 Sosyal Güvenlik Kurumu bakış açısı
   MERAL KORKMAZ
  • 12:00 - 12:30 Tartışma
12:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
ÖĞLE ARASI ETKİNLİĞİ-4-Dünden yarına üniversitelerimiz ve Mekteb-i Tıbbiye
 • Konuşmacı
  • 12:30 - 14:30 Tahir Hatipoğlu
14:30 - 16:00 PANEL
PANEL-13-GENEL ORTOPEDİ VE GENEL KONULAR-Tıbbi uygulama hataları, bilirkişilik ve sigorta
 • Oturum Başkanı
  • 14:30 - 16:00
   • Ünal KUZGUN
 • Konuşmacı
  • 14:30 - 14:40 Giriş ve TOTBİD sağlık hukuku kurulunun önemi
   • Ünal KUZGUN
  • 14:40 - 15:00 Aydınlatılmış onam, tıbbi hatalar ve bilirkişilik
   NEZİH VAROL
  • 15:00 - 15:20 Hukuksal süreçte izlenecek yöntemler
   ALPER ARAZ
  • 15:20 - 15:40 Mesleki sorumluluk sigortası
   • Bülent ALPARSLAN
  • 15:40 - 16:00 Tartışma
16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
16:30 - 17:25 KURS
KURS 11-SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ-Ön çapraz bağ cerrahisi
 • Oturum Başkanı
  • 16:30 - 17:25
   • Ömer Faruk TAŞER
 • Konuşmacı
  • 16:30 - 16:40 Etyoloji, tanı, tedavi planlaması, greft seçenekleri
   • Mehmet Hasan TATARİ
  • 16:40 - 16:50 Tek tünel yöntemi
   • Sinan KARAOĞLU
  • 16:50 - 17:00 Çift tünel yöntemi
   • Mustafa KARAHAN
  • 17:00 - 17:10 Rehabilitasyon ve spora dönüş
   • Umut AKGÜN
  • 17:10 - 17:25 Tartışma
17:35 - 18:30 TARTIŞMALI OTURUM
TARTIŞMALI OTURUM 12-ÇOCUK ORTOPEDİSİ-Büyük çocukta el bileği ve ön kol bölgesinin ayrılmış kırıklarında birincil tedavi seçimi
 • Oturum Başkanı
  • 17:35 - 18:10
   • Yalım ATEŞ
 • Konuşmacı
  • 17:35 - 18:02 Distal radius metafiz kırıklarında birincil tedavi
   17:35-17:45 Alçılama yapılmalıdır Kadir Bahadır Alemdaroğlu 17:45-17:55 Perkütan telleme yapılmalıdır Fırat Yağmurlu 17:55-18:02 Tartışma
  • 18:02 - 18:30 Radius-ulna cisim kırıklarında birincil tedavi
   18:03-18:13 Alçılama yapılmalıdır Önder Ersan 18:13-18:23 Kanal içi çivileme yapılmalıdır Hasan Bombacı 18:23-18:30 Tartışma
19:00 - 21:30 AKŞAM YEMEĞİ
08:30 - 09:25 TARTIŞMALI OTURUM
TARTIŞMALI OTURUM 6-OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ-Sporcu olmayanlarda akut ilk travmatik öne omuz çıkığı tedavisi
 • Oturum Başkanı
  • 08:30 - 09:25
   • Ahmet EKİN
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:50 Konservatif tedavi yapılmalıdır
   • Mustafa Hulisi ÖZKAN
  • 08:50 - 09:10 Cerrahi tedavi yapılmalıdır
   • İbrahim YANMIŞ
  • 09:10 - 09:25 Tartışma
09:35 - 10:30 TARTIŞMALI OTURUM
TARTIŞMALI OTURUM 8-ORTOPEDİK TRAVMA-Tibia cisim tip III açık kırıklarının cerrahi tedavisinde tespit
 • Oturum Başkanı
  • 09:35 - 10:30
   • Nevres Hürriyet AYDOĞAN
 • Konuşmacı
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 11:40 KONFERANS
KONFERANS 8-AYAK VE AYAK BİLEĞİ CERRAHİSİ-A systematic approach to the painful foot (Ağrılı ayağa sistematik yaklaşım)
 • Oturum Başkanı
  • 11:00 - 11:40
   • Haluk YETKİN
 • Konuşmacı
11:50 - 12:30 TARTIŞMALI OTURUM
TARTIŞMALI OTURUM 9-SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ-Spora bağlı akut ayak bileği dış yan bağ yaralanmalarında tedavi seçimi
 • Oturum Başkanı
  • 11:50 - 12:30
   • Nevres Hürriyet AYDOĞAN
 • Konuşmacı
  • 11:50 - 12:05 Konservatif tedavi yapılmalıdır
   • Devrim AKSEKİ
  • 12:05 - 12:20 Cerrahi tedavi yapılmalıdır
   • Ali ÖZNUR
  • 12:20 - 12:30 Tartışma
12:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 15:10 KONFERANS
KONFERANS 11-ORTOPEDİK TRAVMA-Humerus and clavicle fractures: New technologies (Humerus ve klavikula kırıkları: Yeni teknolojiler)
 • Oturum Başkanı
  • 14:30 - 15:10
   • Hayati DURMAZ
 • Konuşmacı
15:20 - 16:00 KONFERANS
KONFERANS 14-ARTROPLASTİ-Total kalça artroplastisinde yüzey seçenekleri
 • Oturum Başkanı
  • 15:20 - 16:00
   • İlker ÇETİN
 • Konuşmacı
16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
16:30 - 17:25 KURS
KURS 12-ORTOPEDİK TRAVMA-Eklem içi humerus alt uç kırıklarının cerrahi tedavisi
 • Oturum Başkanı
  • 16:30 - 17:25
   • Vecihi KIRDEMİR
 • Konuşmacı
  • 16:30 - 16:40 Humerus alt uç anatomisi ve kırık sınıflaması
   • Halil Yalçın YÜKSEL
  • 16:40 - 17:10 Cerrahi yaklaşımlar ve tespit yöntemleri
   • Hüseyin Hakan KINIK
  • 17:10 - 17:25 Tartışma
17:35 - 18:30 KURS
KURS 14-ORTOPEDİK TRAVMA-Femur trokanterik bölge kırıklarının cerrahi tedavisi
 • Oturum Başkanı
  • 17:35 - 18:30
   • Ali BİÇİMOĞLU
 • Konuşmacı
  • 17:35 - 17:40 Anatomi ve sınıflama
   • Oğuz Okan KARAEMİNOĞULLARI
  • 17:40 - 17:55 Plak ve vida ile tespit
   • Kemal DURAK
  • 17:55 - 18:10 Kanal içi çivi ile tespit
   • İrfan ÖZTÜRK
  • 18:10 - 18:20 Eksternal tespit
   • Hakan ÖZDEMİR
  • 18:20 - 18:30 Tartışma
19:00 - 21:30 AKŞAM YEMEĞİ
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
12:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
19:00 - 21:30 AKŞAM YEMEĞİ
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
12:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 15:10 KONFERANS
KONFERANS 12-GENEL ORTOPEDİ VE GENEL KONULAR-Türk dili tarihi, tarih gelecektir, bilimde Türkçemiz
 • Oturum Başkanı
  • 14:30 - 15:10
   • Ahmet Turan AYDIN
 • Konuşmacı
  • 14:30 - 15:10 YUSUF HALAÇOĞLU
16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
19:00 - 21:30 AKŞAM YEMEĞİ
08:30 - 10:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-10 (S115-S130)-SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ-Otolog kondrosit transplantasyonu, patellofemoral sorunlar, menisküs cerrahisi, sinoviyektomi, kalça ve ardayak artroskopisi
 • Oturum Başkanı
  • 08:30 - 10:30
   • Sualp TURAN
   • Nurzat ELMALI
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:35 S115 - OTOLOG KONDROSİT IMPLANTASYONUN (OKİ) BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
   Murat Aydın, Mehmet Armangil, Kerem Başarır, Onur Polat, Mehmet Yörübulut, Mehmet S. Binnet
  • 08:35 - 08:40 S116 - DİZ EKLEMİNDE OSTEOKONDRAL OTOLOG GREFT TRANSPLANTASYONU UYGULAMALARI: ORTA DÖNEM SONUÇLAR
   Mehmet Erdil, Gokhan Polat, Göksel Dikmen, Mehmet Aşık, Cengiz Şen, Ömer Taşer
  • 08:40 - 08:45 S117 - DİZ EKLEMİNDEKİ BÜYÜK KIKIRDAK LEZYONLARI İÇİN MATRİKS DESTEKLİ OTOLOG KONDROSİT TRANSPLANTASYONU UYGULAMASI SONUÇLARI
   Kürşat Teker, Asım Kayaalp, Reha Tandoğan, Uğur Gönç
  • 08:45 - 08:50 S118 - OTOLOG KONDROSİT İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ
   Akın Turgut, Husamettin Özdemir, Adnan Sevencan
  • 08:50 - 09:00 Tartışma
  • 09:00 - 09:05 S119 - AKUT PATELLA ÇIKIKLARINDA ARTROSKOPİ YARDIMLI MEDİAL PATELLOFEMORAL BAĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ
   Mahmut Nedim Doral, Egemen Turhan, Murat Demirel, Mehmet Ayvaz, Ahmet Özgür Atay, Defne Kaya
  • 09:05 - 09:10 S120 - PATELLA ÇIKIKLARINDA SEMİTENDİNOZUS TENDONU İLE MEDİAL PATELLO-FEMORAL BAĞ REKONSTRÜKSİYONU: TEKNİĞİN TANIMLANMASI VE ERKEN SONUÇLAR
   Reha Tandoğan, Asım Kayaalp, Kürşat Teker, Uğur Gönç, Altuğ Tanrıöver
  • 09:10 - 09:15 S121 - PATELLOFEMORAL İNSTABİLİTELİ HASTALARDA TİBİAL TÜBERKÜLÜN ANTEROMEDİALİZASYONU (FULKERSON AMELİYATI) TEKNİĞİNİN KLİNİK VE İŞLEVSEL SONUÇLARI
   Ömer Naci Ergin, Göksel Dikmen, Gökhan Polat, Mehmet Erdil, Ömer Taşer, Mehmet Aşık
  • 09:15 - 09:20 S122 - TİBİA EMİNENSİA KIRIKLARININ ARTROSKOPİ YARDIMLI TEDAVİSİ
   Birol Tunç, Serhan Ünlü, Alper Deveci, Serdar Yılmaz, Murat Bozkurt, M. İ. Safa Kapıcıoğlu
  • 09:20 - 09:30 Tartışma
  • 09:30 - 09:35 S123 - PATELLA TİPLERİ İLE KONDROMALAZİ PATELLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
   Hilal Doganay, Murat Doganay, Muhsin Dursun, Tuğhan Kalkan
  • 09:35 - 09:40 S124 - İHMAL EDİLMİŞ GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ OLGULARINDA PATELLOFEMORAL DİZİLİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
   Ertuğrul Akşahin, Ahmet Güzel, Aysun Erdogan, Yalçın Yüksel, Levent Çelebi, Ali Biçimoğlu
  • 09:40 - 09:45 Tartışma
  • 09:45 - 09:50 S125 - ÖN ÇAPRAZ BAĞI YETERSİZ DİZLERDE LİYOFİZE İÇ MENİSKÜS NAKLİ: 19 YILLIK İZLEM
   Mehmet Binnet, Burak Akan, Alper Kaya
  • 09:50 - 09:55 S126 - DİSKOİD MENİSKÜS YIRTIKLARININ MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI İLE AMELİYAT BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI
   İlyas Çağlar Yılgör, Özgür Ahmet Atay, Bilge Ergen, Mahmut Nedim Doral
  • 09:55 - 10:00 S127 - RADYOAKTİF SİNOVİYEKTOMİNİN KISA DÖNEM İZLEM SONUÇLARI
   Ahmet Güney, Mithat Öner, Koçtürk Yıldırım, Mustafa Kula
  • 10:00 - 10:05 S128 - DİZDE SİNOVİT TEDAVİSİNDE ARTROSKOPİK SİNOVİYEKTOMİ SONRASI RADYONÜKLİD SİNOVİYEKTOMİ: ERKEN DÖNEM KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLAR
   Ramazan Akmeşe, Kadir İlker Yıldız, Mahmut Uğurlu, Osman Tecimel, Murat Bozkurt, Metin Doğan
  • 10:05 - 10:15 Tartışma
  • 10:15 - 10:20 S129 - FEMORASETABULER SIKIŞMADA ARTROSKOPİK TEDAVİ; ERKEN DÖNEM SONUÇLAR
   Mehmet Aşık, Gokhan Polat, Göksel Dikmen, Mehmet Erdil, Ata Can Atalar
  • 10:20 - 10:25 S130 - ARDAYAK ARTROSKOPİ PORTALLERİNİN AYAK BİLEĞİ POZİSYONUNA GÖRE ANATOMİK YAPILARLA İLİŞKİSİ: KADAVRA ÇALIŞMASI
   Halil İbrahim Balcı, Mehmet Aşık, Göksel Dikmen, Gokhan Polat, Ata Can Atalar
  • 10:25 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-13 (S143-S154)-ORTOPEDİK TRAVMA-Distal radius, pelvis, asetabulum, femur, kalkaneus kırıkları
 • Oturum Başkanı
  • 11:00 - 12:30
   • Ahmet UÇANER
   • Evrim DUMAN
 • Konuşmacı
  • 11:00 - 11:05 S143 - ORTA YAŞ RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLI HASTALARDA KONSERVATİF TEDAVİ SEÇENEĞİ
   Yunus Demirtaş, Murat Gülçek, A. Özgür Yıldırım, Ö. Fuad Öken, Mehmet Karakuyu, Ahmet Uçaner
  • 11:05 - 11:10 S144 - KONSERVATİF TEDAVİ EDİLEN RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLARINDA İŞLEVSEL VE RADYOLOJİK SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
   Asım Cılız, Cem Cüneyt Köse, Anıl Agar, Ali Utkan, Mehmet Emin Uludağ, Mehmet Ali Tümöz
  • 11:10 - 11:15 S145 - ERİŞKİN EKLEM İÇİ PARÇALI EL BİLEĞİ KIRIKLARININ VOLAR PLAKLA TEDAVİSİNDE AMELİYAT SONRASI HASTA MEMNUNİYETİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER
   Çağatay Uluçay, Faik Altıntaş, Korcan Yüksel, Onur Kocadal, Tahsin Beyzadeoğlu, Halil İbrahim Bekler
  • 11:15 - 11:25 Tartışma
  • 11:25 - 11:30 S146 - ARKAYA ÇIKIĞI OLMAYAN İLERİ DERECEDE AYRILMIŞ HER İKİ KOLON TİPİ ASETABULUM KIRIKLARININ İLİOİNGUİNAL YAKLAŞIMLA CERRAHİ TEDAVİSİ: AYRILMAMIŞ ARKA DUVARIN TESPİTİ GEREKLİ Mİ?
   Mehmet Arazi, Sezgin Şimşek, Burkay Kaçıra
  • 11:30 - 11:35 S147 - POSTERİOR PELVİK HALKANIN TRANSVERS İLİOSAKRAL VİDALAMAYA UYGUNLUĞU; SAĞLAM PELVİS 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİLERİ ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMA
   Mehmet Çolak, Engin Kara, Gonca Çabuk, Yusuf Sertan Çabuk
  • 11:35 - 11:40 Tartışma
  • 11:40 - 11:45 S148 - FEMUR CİSİM KIRIKLARININ KANAL İÇİ ÇİVİ İLE TEDAVİSİNDE KAPALI REDÜKSİYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
   A. Özgür Yıldırım, Y. Alper Katı, Ö. Fuad Öken, Murat Gülçek, Hakan Kasapgil, Ahmet Uçaner
  • 11:45 - 11:50 S149 - FEMUR CİSİM KIRIKLARINDA KANAL İÇİ KİLİTLİ ÇİVİLEME: KIRIK TİPİNİN VE KOMPLİKASYONLARIN SONUCA ETKİSİ
   Yahya Coşar, Mehmet Oğuz Durakbaşa, Hasan Bombacı, Gürkan Gümüşsuyu, Mutlu Güngör
  • 11:50 - 11:55 S150 - FEMUR CİSİM KIRIĞI OLGULARINDA KİLİTLİ KANAL İÇİ ÇİVİLEME SONRASI OLUŞABİLECEK ROTASYONEL DEFORMİTELERİN PATELLOFEMORAL EKLEM DİZİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
   Ertuğrul Akşahin, Sefa Aktı, Tağmaç Deren, Levent Çelebi, Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu
  • 11:55 - 12:00 S151 - FEMUR DİSTAL BÖLGE KIRIKLARININ KANAL İÇİ ÇİVİLEME VE BLOKLAMA VİDALARIYLA TEDAVİSİ
   Mustafa Seyhan, Selami Çakmak, Feridun Çilli, Arel Gereli
  • 12:00 - 12:10 Tartışma
  • 12:10 - 12:15 S152 - KALKANEUS KIRIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
   Deniz Gülabi, Ferdi Sarı, Cengiz Şen, Cem Coşkun Avcı, Asaf Bozkaya, Fevzi Sağlam
  • 12:15 - 12:20 S153 - CERRAHİ TEDAVİ UYGULANAN KALKANEUS KIRIKLI HASTALARIN GELENEKSEL SKORLAMA SİSTEMLERİ VE PLANTAR BASINÇ ANALİZİ (PEDOBAROGRAFİ) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
   Dursun Ak, Güven Bulut, Erman Yanık, Cem Çelik, Halil İbrahim Bekler
  • 12:20 - 12:25 S154 - KALKANEUS KIRIKLARINDA MEDİAL KIRIK HATTININ ÖNEMİ
   Egemen Ayhan, Mehmet Can Ünlü, Muhammet Salih, Kerem Yıldırım, Fatih Kantarcı, Tahir Öğüt
  • 12:25 - 12:30 Tartışma
12:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 16:00 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-15 (S167-S178)-OMURGA CERRAHİSİ-Vertebra kırıkları, spinal stenoz, disk sorunları
 • Oturum Başkanı
  • 14:30 - 16:00
   • Tarık YAZAR
   • Halil Gökhan DEMİRKIRAN
 • Konuşmacı
  • 14:30 - 14:35 S167 - TORAKOLOMBER KIRIKLARDA FÜZYONSUZ POSTERİOR ENSTRUMANTASYON; KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLAR
   • Bekir Yavuz UÇAR
   Serdar Sargın, Bekir Yavuz Uçar, Serdar Necmioğlu, Mehmet Bulut, Mehmet Gem
  • 14:35 - 14:40 S168 - TORAKOLOMBER PATLAMA KIRIKLARININ POSTERİORDAN TESPİTİ: LOMBER BÖLGEDEN BİR SEGMENT KORUNABİLİR Mİ?
   Levent Karapinar, Mert Kumbaracı, Mustafa İncesu, Tamer Ursavaş, Ahmet Savran, Gökhan İlyas
  • 14:40 - 14:45 Tartışma
  • 14:45 - 14:50 S169 - VERTEBROPLASTİ SIRASINDA KEMİK ÇİMENTOSU ENJEKSİYONU ÖNCESİNDE, VERTEBRA CİSMİNİN MEKANİK OLARAK ASPİRE EDİLMESİNİN PULMONER ARTER BASINCINA ETKİSİ
   • Çağatay ÖZTÜRK
   Emine Öklü, Çağatay Öztürk, Selhan Karadereler, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  • 14:50 - 14:55 S170 - VERTEBROPLASTİ SIRASINDA YAPILAN ÇİMENTOLAMANIN PULMONER ARTER BASINCI ÜZERİNE ETKİSİ: İKİ TEKNİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI
   • Çağatay ÖZTÜRK
   Emine Öklü, Çağatay Öztürk, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  • 14:55 - 15:00 S171 - YAŞLI HASTALARDA NÖROLOJİK İŞLEV KAYBI İLE SEYREDEN OSTEOPOROTİK KIRIKLARIN TEDAVİSİNDE MODİFİYE POSTERİOR VERTEBRAL KOLON REZEKSİYONU
   • Çağatay ÖZTÜRK
   Çağatay Öztürk, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Selhan Karadereler, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  • 15:00 - 15:05 S172 - OSTEOPENİK HASTALARDA ÇİMENTOLU VİDA TESPİTİ: EN AZ 2 YIL İZLEMLİ TOPLAM 1454 PEDİKÜL VİDASI
   • Çağatay ÖZTÜRK
   Çağatay Öztürk, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Mehmet Fatih Korkmaz, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  • 15:05 - 15:15 Tartışma
  • 15:15 - 15:20 S173 - TÜRK TOPLUMUNUN ORTALAMA LOMBER VERTEBRAL KANAL ÇAPININ ÖLÇÜLMESİ VE SEMPTOMATİK LOMBER DAR KANALLI HASTALARLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ
   • Akif ALBAYRAK
   Akif Albayrak, Mehmet Temel Tacal, Özgün Erçeltik, Hüseyin Emre Akdeniz, Umut Yavuz, Eyüp Selahattin Karakaş
  • 15:20 - 15:25 S174 - DEJENERATİF LOMBER SPİNAL STENOZ HASTALARINDA, AMELİYAT ÖNCESİ MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE BELİRLENEN STENOZ, CERRAHİ SONUÇLARINI ETKİLER Mİ?
   • Barış YILMAZ
   Banu Alıcıoğlu, Barış Yılmaz, Cem Çopuroğlu, Erol Yalnız
  • 15:25 - 15:30 S175 - PEDİKÜL VİDASI İLE LUMBOSAKRAL TESPİTTE KULLANILAN MONO VE BİKORTİKAL YÖNTEMLERİN RADYOGRAFİK VE KLİNİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI
   • Hakan Koray TOSYALI
   Serkan Erkan, Hüseyin S. Yercan, R. Taçkın Özalp, Koray Tosyalı, Güvenir Okcu
  • 15:30 - 15:35 S176 - DEĞİŞİK ANESTEZİ PROTOKOLLERİNİN WAKE-UP TESTİNDEKİ AYAK BİLEĞİ KLONUSUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: İLERİYE DÖNÜK ÇALIŞMA, İLK SONUÇLAR
   • Semih AKKAYA
   Esat Kıter, Hakan Erbay, Yetkin Söyüncü, Zekiye Bigat Uysal, Semih Akkaya
  • 15:35 - 15:45 Tartışma
  • 15:45 - 15:50 S177 - SERVİKAL FASET ÇIKIKLARINDA İNTERVERTEBRAL DİSK YARALANMASININ ÖNEMİ
   • Mert ÇİFTDEMİR
   Mert Çiftdemir, Cem Çopuroğlu, Mert Özcan, Ayşe Övül Ulusam, Erol Yalnız
  • 15:50 - 15:55 S178 - LAMİNA FASET EKLEM BİLEŞKESİNDEN YAPILAN YENİ MİKROCERRAHİ YAKLAŞIMIN DİSK HERNİLİ HASTALARDAKİ UZUN DÖNEM SONUÇLARI (VİDEO SUNUMU); DELİK YAKLAŞIMI
   • Figen Yağmur ASLAN
   Figen Yağmur Aslan, Nigar Keleş
  • 15:55 - 16:00 Tartışma
16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
16:30 - 18:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-17 (S195-S210)-GENEL ORTOPEDİ VE GENEL KONULAR-Hiperbarik oksijen tedavisi, çeşitli tanısal yöntemler, ağrı tedavisi, çeşitli klinik sorunlar
 • Oturum Başkanı
  • 16:30 - 18:30
   • Fehmi KUYURTAR
   • Gökhan MARALCAN
 • Konuşmacı
  • 16:30 - 16:35 S195 - TERMAL YANIKLARDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN SONUÇLARI
   • Ahmet KAYA
   Figen Aydın, Ahmet Kaya, Cengiz Karakuzu, Levent Karapınar, Mert Kumbaracı, Hasan Öztürk
  • 16:35 - 16:40 S196 - DİYABETİK EL ÜLSERLERİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN KULLANIMI
   • Mert KUMBARACI
   Figen Aydın, Mert Kumbaracı, Ahmet Kaya, Cengiz Karakuzu, Levent Karapınar, Hasan Öztürk
  • 16:40 - 16:45 Tartışma
  • 16:45 - 16:50 S197 - DİNAMİK DOPLER ULTRASONOGRAFİNİN KRONİK EGZERSİZ KOMPARTMAN SENDROMU TANISINDA ETKİNLİĞİ
   • Cüneyt TAMAM
   Cüneyt Tamam, Düzgün Yıldırım
  • 16:50 - 16:55 S198 - FEMUR BOYUN KIRIĞI OLAN İLERİ YAŞ HASTALARDA BİYOELEKTRİK İMPEDANS ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BAZAL METABOLİK HIZ VE VÜCUT KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ
   • Mehmet Akif ALTAY
   Mehmet Akif Altay, Cemil Ertürk, Cemil Sert, Felat Öncel, Uğur Erdem Işıkan
  • 16:55 - 17:00 S199 - ALT EKSTREMİTE KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU TİP I ERKEN VE OBJEKTİF TANISINDA KANTİTATİF ÜÇ FAZLI KEMİK SİNTİGRAFİSİNİN (QTPBS) YERİ
   • Murat OTO
   Fatih Tonkaz, Murat Oto, Mehmet Yıldırım, Semih Akkaya, Fahir Demirkan
  • 17:00 - 17:05 S200 - BACAK BOY FARKI İLE İLGİLİ YAKINMASI OLMAYAN ERİŞKİNLERDE UZUNLUK ÖLÇÜMLERİ
   • Mustafa Can KOŞAY
   Can Kosay, Arzu Develi, İlker Uluçay
  • 17:05 - 17:15 Tartışma
  • 17:15 - 17:20 S201 - ULTRASON REHBERLİĞİNDE İNFRAKLAVİKULAR BLOK DENEYİMLERİMİZ
   Yavuz Gürkan, Murat Tekin, Dilek Özdamar, Tülay Hoşten, Çiğdem Nur Ohtaroğlu, Sertan Acar
  • 17:20 - 17:25 S202 - LOMBER FASET EKLEM ENJEKSİYON VE SURAL BLOK BİRLİKTELİĞİ İLE OLUŞTURULAN YENİ KOKTEYL KOMBİNASYONUN BEL AĞRISI VE SİYATİK AĞRISINDA UYGULANIMI
   • Figen Yağmur ASLAN
   Figen Yağmur Aslan, Nigar Keleş
  • 17:25 - 17:30 Tartışma
  • 17:30 - 17:35 S203 - HEMOFİLİK HASTALARIN EKLEMLERİNİN KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
   • Mehmet Fethi CEYLAN
   Uğur Türktaş, Sezai Özkan, Mehmet Fethi Ceylan, Savaş Güner, Ali Doğan, Özcan Hız
  • 17:35 - 17:40 S204 - BAŞIN HİPEREKSTANSİYON POZİSYONUNUN SEREBRAL KANLANMAYA ETKİSİNİN DOPPLER ULTRASON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
   Fatih Kesmezacar, Hüseyin Botanlıoğlu, Gökhan Kaynak, Bora Korkmazer, Fatih Kantarcı, Yüksel Tenekecioğlu
  • 17:40 - 17:45 S205 - ALT EKSTREMİTE AMPUTASYONLU HASTALARIN YAŞAM KALİTE SORGULAMASI
   Orhan Balta, Bora Bostan, Seyyid Ahmet Şahin, Ferhat Taş, Erkal Bilgiç, Ünal Erkorkmaz
  • 17:45 - 17:50 S206 - KADIN HASTALARDA POSTMENOPOZAL DÖNEMDE RASTLANABİLEN VE LİTERATÜRDE DAHA ÖNCE TANIMLANMAMIŞ STERNOKLAVİKULER EKLEMLE İLGİLİ PATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
   • Tansel MUTLU
   Tansel Mutlu, Hakan Çiçek
  • 17:50 - 18:00 Tartışma
  • 18:00 - 18:05 S207 - SAĞLIKLA İLGİLİ TÜRKÇE İNTERNET SİTELERİNDEKİ BİLGİLERİN KALİTESİ. PİLOT BİR ÇALIŞMA: MENİSKÜS YIRTIĞI
   • Fatih KÜÇÜKDURMAZ
   Fatih Küçükdurmaz, Mahmut Nedim Aytekin
  • 18:05 - 18:10 S208 - GLUTEAL KOMPARTMAN SENDROMU
   • Ferhat TAŞ
   Mustafa Karakaplan, Ferhat Taş, Seyfullah Doğan, Yurdaer Denizhan, Nurzat Elmalı
  • 18:10 - 18:15 S209 - ATİPİK YERLEŞİMLİ MOREL-LAVALLEE LEZYONU: OLGU SUNUMU
   • Gökhan KAYNAK
   Gokhan Kaynak, Olgar Birsel, Nejat Guney
  • 18:15 - 18:20 S210 – İKİ TARAFLI KUADRİSEPS TENDON KOPMASI: OLGU SUNUMU
   • Demet PEPELE KURDAL
   Demet Pepele, Bülent Sakarya, Ali Yusufoğlu, Kadir Ertem
  • 18:20 - 18:30 Tartışma
19:00 - 21:30 AKŞAM YEMEĞİ
08:30 - 10:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-9 (S99-S114)-ARTROPLASTİ-Diz ve kalça osteoartritinde protez dışı cerrahi tedaviler, birincil ve revizyon diz artroplastisi
 • Oturum Başkanı
  • 08:30 - 10:30
   • Özal ÖZCAN
   • Hüseyin Serhat YERCAN
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:35 S99 - MEDİAL GONARTROZ NEDENİYLE KAPALI KAMA YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YAPILAN HASTALARIN KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLARI
   Fahri Erdoğan, İlker Abdullah Sarıkaya, Sema Ertan, Ayşe Övül Ulusam, Fulya Üstünkan
  • 08:35 - 08:40 S100 - MEDİAL GONARTROZ NEDENİYLE YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YAPILAN HASTALARIN UZUN DÖNEM KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLARI
   Hamza Yıldız, Rıfat Erginer, Mehmet Can Ünlü, Gökhan Kaynak, Hayrettin Kesmezacar, Muharrem Babacan
  • 08:40 - 08:45 S101 - UNİKONDİLER DİZ PROTEZİ İLE YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİNİN SAĞLIK DÜZEYİ VE HASTA MEMNUNİYETİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
   Ibrahim Tuncay, Cengiz Şen, Ömer Faruk Erkoçak, Mehmet Erdem, Hakan Şenaran, Murat Aşçı
  • 08:45 - 08:50 S102 - DİZDE YÜZEY KAPLAMA ARTROPLASTİLERİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
   Tahsin Beyzadeoğlu, Ayberk Önal, Faik Altıntaş
  • 08:50 - 09:00 Tartışma
  • 09:00 - 09:05 S103 - ARTROPLASTİ AMELİYATLARI ÖNCESİNDE İMPLANT BOYUTLARININ BELİRLENMESİNDE ANALOG VE DİJİTAL ŞABLONLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   Erkal Bilgiç, Ferhat Taş, Orhan Balta, Bora Bostan, Taner Güneş, Ünal Erkorkmaz
  • 09:05 - 09:10 S104 - SUBVASTUS YAKLAŞIMI GERÇEKTEN KAS-KORUYUCU BİR YAKLAŞIM MI?
   Onur Aytan, Hakkı Sur, Semih Aydoğdu, Funda Atamaz
  • 09:10 - 09:15 S105 - TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ UYGULANAN HASTALARDA TURNİKE UYGULAMASININ KUADRİSEPS KAS GÜCÜNE ETKİSİNİN İZOKİNETİK KAS KUVVET TESTİ ÖLÇÜMÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
   Gökay Görmeli, E. Ertuğrul Şener, Jale Meray
  • 09:15 - 09:20 S106 - DİZ ARTROPLASTİSİ SONRASI BİRLİKTE OLAN AĞRI, ANKSİYETE VE DEPRESYON, KOMBİNE TEDAVİ GEREKTİRİR Mİ?
   Barış Yılmaz, Cem Çopuroğlu, F. Sonnur Yılmaz, Mert Özcan, Mert Çiftdemir, Elif Çopuroğlu
  • 09:20 - 09:30 Tartışma
  • 09:30 - 09:35 S107 - İNTRAVENÖZ TRANEKSAMİK ASİT KULLANIMI VE DREN KAPATILMASININ TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ SONRASI KANAMA MİKTARINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   Serhat Gafur Karaca, Barış Yılmaz
  • 09:35 - 09:40 S108 - BİRİNCİL TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE AMELİYAT SONRASI DRENİN UYGULANMA ŞEKLİ KAN TRANSFÜZYON İHTİYACINI ETKİLER Mİ?
   Ramazan Akmeşe, Çağrı Demir, Mehmet Akif Altay, Osman Tecimel, Mahmut Uğurlu, Murat Bozkurt
  • 09:40 - 09:45 Tartışma
  • 09:45 - 09:50 S109 - ÇİMENTOSUZ DİZ PROTEZİ YAPILAN HASTALARIN ORTA-UZUN DÖNEM RADYOLOJİK VE KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ
   Önder Ersan, Bülent Ünalan, Yasin Yıldız, Fatih Pestilci, Yalım Ateş
  • 09:50 - 09:55 S110 - ÇİMENTOSUZ TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ UYGULAMALARIMIZIN 7-10 YILLIK İZLEM SONUÇLARI
   Yusuf Öztürkmen, İbrahim Azboy, Onat Üzümcügil, Mahmut Karamehmetoğlu, Mustafa Caniklioğlu, Erhan Şükür
  • 09:55 - 10:00 S111 - REVİZYON TOTAL DİZ PROTEZİNDE KANAL DOLDURAN ÇİMENTOSUZ “OFF-SET” SAPLAR YARARLI MI?
   Ayşe Övül Ulusam, Martin Pietsch, Siegfried Hofmann
  • 10:00 - 10:05 S112 - REVİZYON TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ UYGULAMALARI SONRASI YETERLİ İŞLEVSEL RADYOLOJİK SONUÇLARA ULAŞMAK HER ZAMAN OLASI MIDIR?
   Bülent Özkurt, Deniz Çankaya, Ali Tecirli, Hüseyin Özdemir, Burak Yoldaş, Yalçın Tabak
  • 10:05 - 10:15 Tartışma
  • 10:15 - 10:20 S113 - ASETABULER DİSPLAZİDE İNKOMPLET ÜÇLÜ PELVİK OSTEOTOMİ SONUÇLARI
   Engin Eceviz, Korhan Özkan, Afşar Özkut, Salih Söylemez, Esat Uygur, Abdullah Eren
  • 10:20 - 10:25 S114 - KRONİK KALÇA AĞRISI İLE FEMOROASETABULER SIKIŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ: KLİNİK VE DİREK RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRME
   Namık Şahin, Teoman Atıcı, Alpaslan Öztürk, Güven Özkaya, Bülent Avcu, Yüksel Özkan
  • 10:25 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 11:45 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-11 (S131-S136)-ARTROPLASTİ-Gelişimsel kalça displazisi zemininde total kalça artroplastisi
 • Oturum Başkanı
  • 11:00 - 11:45
   • Fahri ERDOĞAN
   • Kerem BAŞARIR
 • Konuşmacı
  • 11:00 - 11:05 S131 - GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİNE BAĞLI KOKSARTOZ DEĞERLENDİRMESİNDE CROWE VE HARTOFİLAKİDİS SINIFLAMASININ GÖZLEMCİLER ARASI VE GÖZLEMCİLER İÇİ GÜVENİLİRLİĞİ
   Özkan Köse, Mustafa Çeliktaş, Ferhat Güler, Ali Baz, Emre Toğrul, Serdar Akalın
  • 11:05 - 11:10 S132 - GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ ZEMİNİNDE GELİŞEN KOKSARTROZDA UYGULADIĞIMIZ TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ SONUÇLARI
   Nazmi Bülent Alp, Gökhan Kaynak, Nevzat Selim Gökay, Alper Gökçe, Fahri Erdoğan, Nejat Güney
  • 11:10 - 11:15 Tartışma
  • 11:15 - 11:20 S133 - GELİŞİMSEL YÜKSEK YERLEŞİMLİ KALÇA ÇIKIKLARINDA TRANSVERS SUBTROKANTERİK KEMİK KESİ KISALTMALI ÇİMENTOSUZ TOTAL KALÇA PROTEZİ UYGULANMASI VE EN AZ 5 YILLIK İZLEMLERİ
   Berk Güçlü, Alper Kaya, Burak Akan, Tuğrul Yıldırım, İlker Çetin
  • 11:20 - 11:25 S134 - GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİNE (CROWE TİP 3 VE TİP 4) İKİNCİL GELİŞEN OSTEOARTRİTLERDE TOTAL KALÇA ARTROPLASTİ SONUÇLARI
   T. Nedim Karaismailoğlu, Bülent Köksal, Ali Terkuran
  • 11:25 - 11:30 S135 - CROWE TİP 3 VE CROWE TİP 4 YÜKSEK GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİLERİNDE ÇİMENTOSUZ KISALTMALI TOTAL KALÇA PROTEZİ SONUÇLARIMIZ
   Kasım Kılıçarslan, Hakan Çiçek, Murat Ergün, İzzet Bingöl, Ali Aydoğdu, Murat Bozkurt
  • 11:30 - 11:35 S136 - CROWE TİP IV GELİŞİMSEL KALÇA ÇIKIĞI HASTALARINDA MODİFİYE OBLİK FEMORAL KISALTMA OSTEOTOMİSİ İLE YAPILAN ÇİMENTOSUZ TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ
   Önder Kılıçoğlu, Mehmet Türker, Turgut Akgül, Önder Yazıcıoğlu
  • 11:35 - 11:45 Tartışma
11:45 - 12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-12 (S137-S142)-KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ-Yumuşak doku tümörleri
 • Oturum Başkanı
  • 11:45 - 12:30
   • Bedii Şafak GÜNGÖR
   • Ulukan İNAN
 • Konuşmacı
  • 11:45 - 11:50 S137 - ÜST EKSTREMİTE KİTLELERİ OLAN HASTALARIMIZIN PREVELANS ÇALIŞMASI SONUÇLARI
   Efe Mirel, Kadir Ertem, Nurzat Elmalı, Mustafa Karakaplan, Engin Aydın, Saim Yoloğlu
  • 11:50 - 11:55 S138 - RETROPERİTONEAL BÖLGE YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
   Şafak Güngör, Murat Arıkan, İlknur Günaydın, Niyazi Karaman, Fikret İrkin, Mehmet Ali Gülçek
  • 11:55 - 12:00 S139 - YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA CERRAHİ KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
   Şafak Güngör, Murat Arıkan, Yaman Karakoç, İlker Dedeli, Fevzi Kekeç, Sezgin Semis
  • 12:00 - 12:05 S140 - CERRAHİ TEDAVİ UYGULANMIŞ ALT EKSTREMİTE SARKOMLARININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
   Ahmet Yıldırım, Alpaslan Şenköylü, Bahadır Ocaktan, Aykın Şimşek, Erdal Cila, Baran Sarıkaya
  • 12:05 - 12:15 Tartışma
  • 12:15 - 12:20 S141 - EKSTREMİTE YERLEŞİMLİ SCHWANNOMADA CERRAHİ TEDAVİ
   Ender Sarıoğlu, Ali Ender Ofluoğlu, Önder Ofluoğlu
  • 12:20 - 12:25 S142 - HASTANIN KAFASI KADAR BÜYÜK KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ: NEDENLERİ, REKONSTRÜKSİYONLARI VE SONUÇLARI
   Murat Arıkan, Fener Çelebi, Bahtiyar Demiralp, Engin İlker Çiçek, Şafak Güngör, Mustafa Başbozkurt
  • 12:25 - 12:30 Tartışma
   Tartışma
12:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 16:00 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-14 (S155-S166)-AYAK VE AYAK BİLEĞİ CERRAHİSİ-Tendon, bağ, kıkırdak, sinir, plantar fasya ve genel ayak sorunlar
 • Oturum Başkanı
  • 14:30 - 16:00
   • Salih Mesih KUŞKUCU
   • Alper GÖKÇE
 • Konuşmacı
  • 14:30 - 14:35 S155 - ERKEN AŞİL TENDON YIRTIĞI ONARIMLARINDA DİKİŞ YÖNTEMİNİN SONUÇLARA ETKİSİ BULUNMAMAKTADIR
   Barış Özgürol, Akif M. Öztürk, Ertuğrul Şener, Haluk Yetkin Yetkin, Tolga Kutuk
  • 14:35 - 14:40 S156 - AŞİL TENDON YIRTIKLARINDA ERKEN CERRAHİ TEDAVİ UYGULAMASININ UZUN DÖNEM İZLEM SONUÇLARI
   Cem Çopuroğlu, Barış Yılmaz, Mert Özcan, Mert Çiftdemir, Erol Yalnız
  • 14:40 - 14:45 S157 - AŞİL TENDON YIRTIĞINDA YARI-İNVAZİV METOD – İÇ KÖPRÜLEME
   Kaya Memişoğlu, Adem Aydın, Hakan Sarman, Halil Atmaca, Ümit Gök, Ümit Sefa Müezzinoğlu
  • 14:45 - 14:50 S158 - İHMAL EDİLMİŞ AŞİL TENDON YARALANMALARININ REKONSTRÜKSİYONUNDA ELDE EDİLEN İŞLEVSEL SONUÇLARIN BİRİNCİL ONARIM SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
   Natig Valiyev, Göksel Dikmen, Yavuz Sağlam, Önder Kılıçoğlu, Türker Şahinkaya
  • 14:50 - 15:00 Tartışma
  • 15:00 - 15:05 S159 - PROGRAMDAN ÇIKARILMIŞTIR
  • 15:05 - 15:10 S160 - AYAK BİLEĞİNİN KRONİK LATERAL İNSTABİLİTESİNDE COLVİLLE TEKNİĞİ: EN AZ BEŞ YILLIK İZLEM SONUÇLARI
   • Kenan KEKLİKÇİ
   Kenan Keklikci, Cengiz Yıldırım, İbrahim Akmaz, Özcan Pehlivan, Can Solakoğlu, Mesih Kuskucu
  • 15:10 - 15:15 S161 - TALUSTA OLUŞAN OSTEOKONDRİTİS DİSSEKANS TEDAVİSİNDE İLİAK KEMİK GREFTİ KULLANILARAK YAPILAN AMELİYATLARIN SONUÇLARI
   • Tansel MUTLU
   Tansel Mutlu, Murat Ergün, Ali Aydoğdu
  • 15:15 - 15:20 S162 - TARSAL TÜNEL GEVŞETME AMELİYATI UZUN DÖNEM SONUÇLARI
   Nural Albayrak Aydın, Ali Öznur
  • 15:20 - 15:30 Tartışma
  • 15:30 - 15:35 S163 - ENDOSKOPİK KALKANEOPLASTİ: ORTA DÖNEM SONUÇLARI
   • Necip Selçuk YONTAR
   Selçuk Yontar, Gokhan Kaynak, Huseyin Botanlıoglu, Mehmet Can Unlu, Tahir Ogut
  • 15:35 - 15:40 S164 - ERİŞKİNDE BOYD AMPUTASYON
   • Bilgehan TOSUN
   Bilgehan Tosun, Levent Buluç, Ümit Gök, Ahmet Yılmaz Şarlak
  • 15:40 - 15:45 S165 - KRONİK PLANTAR TOPUK AĞRISINDA PERKÜTAN RADYOFREKANS (RF) SİNİR ABLASYONUNUN İLERİYE DÖNÜK SONUÇLARI
   • Hüseyin Yener ERKEN
   Hüseyin Yener Erken, Semih Takka, İbrahim Akmaz, Kaan Erler, Ahmet Kıral
  • 15:45 - 15:50 S166 - PLANTAR FASİİT TEDAVİSİNDE TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA İLE STEROİD ENJEKSİYONU TEDAVİLERİNİN SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
   • Ertuğrul AKŞAHİN
   Ertuğrul Akşahin, Dağhan Doğruyol, Yalçın Yüksel, Onur Hapa, Özgür Doğan, Ali Biçimoğlu
  • 15:50 - 16:00 Tartışma
16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
16:30 - 18:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-16 (S179-S194)-KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ-Malign kemik tümörleri
 • Oturum Başkanı
  • 16:30 - 18:30
   • Hilmi Serdar ÖZBARLAS
   • Şefik Murat ARIKAN
 • Konuşmacı
  • 16:30 - 16:35 S179 - EKSTREMİTELERDE TÜMÖR REZEKSİYONLARI SONRASI VASKÜLARİZE FİBULA GREFTİ İLE BİYOLOJİK REKONSTRÜKSİYON
   • Bülent EROL
   Bülent Erol, Cihangir Tetik, Onur Başcı, Barış Çaypınar, Mert Topkar
  • 16:35 - 16:40 S180 - TÜMÖR REZEKSİYONU SONRASI OLUŞAN MASİF DEFEKTLERİN TEDAVİSİNDE DAMARLI FİBULA GREFTİ
   • Önder OFLUOĞLU
   Önder Ofluoğlu, Ender Sarıoğlu, Seyit Ali Gümüstas, Can Yapıcı, Mithat Akan
  • 16:40 - 16:45 S181 - PELVİK SARKOMLARIN TEDAVİSİNDE YAPISAL ALLOGREFT İLE REKONSTRÜKSİYON
   • Şenol BEKMEZ
   Mehmet Ayvaz, Mazhar Tokgözoğlu, Şenol Bekmez
  • 16:45 - 16:50 S182 - TÜMÖR REZEKSİYONLARI SONRASI GELİŞEN ENFEKSİYON NEDENİYLE VAKUM YARDIMLI KAPAMA UYGULAMASININ SONUÇLARI
   • Kadir BÜYÜKDOĞAN
   Mehmet Ayvaz, Musa Uğur Mermerkaya, Vusal İsmayılov, Kadir Büyükdoğan, Mazhar Tokgözoğlu
  • 16:50 - 17:00 Tartışma
  • 17:00 - 17:05 S183 - OSTEOSARKOMUN MULTİDİSİPLİNER TEDAVİSİNDE GEÇ SONUÇLARIMIZ
   Murat Hız, Muhammet Taha Demir, Atakan Karabiber, Gökhan Kaynak, Nil Molinas Mandel, Sergülen Dervişoğlu
  • 17:05 - 17:10 S184 - İKİNCİL KONDROSARKOMLARDA BİRİNCİL LEZYONUN NÜKS ORANLARI ÜZERİNE ETKİSİ
   • Mehmet ARMANGİL
   Yener Sağlık, Yusuf Yıldız, Kerem Başarır, Erdinç Acar, Cüneyd Günay, Mehmet Armangil
  • 17:10 - 17:15 S185 - MULTİPL MİYELOMDA EKSTREMİTE YERLEŞİMLİ KEMİK LEZYONLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ
   • Bülent EROL
   Bülent Erol, Mert Topkar, Onur Başcı, Rıza Erbölükbaş, Mustafa Akif Aşansu
  • 17:15 - 17:20 S186 - MALİGN AYAK TÜMÖRLERİNDE GEÇİRİLMİŞ CERRAHİNİN AMPUTASYON ORANLARI ÜZERİNE ETKİSİ
   • Onur POLAT
   Yener Sağlık, Yusuf Yıldız, Kerem Başarır, Erdinç Acar, Onur Polat
  • 17:20 - 17:30 Tartışma
  • 17:30 - 17:35 S187 - ALT EKSTREMİTE BİRİNCİL MALİGN VE METASTATİK KEMİK TÜMÖRLERİNDE MODÜLER ENDOPROTEZLE REKONSTRÜKSİYON SONRASI İŞLEVSEL SONUÇLAR
   • Hicabi SEZGİN
   Nevzat Dabak, Hicabi Sezgin, Ali Terkuran, Alper Çıraklı
  • 17:35 - 17:40 S188 - PROKSİMAL FEMUR YERLEŞİMLİ KEMİK METASTAZLARININ ENDOPROSTETİK REKONSTRÜKSİYONU
   • Bülent EROL
   Bülent Erol, Mert Topkar, Onur Başcı, Barış Çaypınar, Tevfik Balıkçı
  • 17:40 - 17:45 S189 - GENİŞ KEMİK DEFEKTLERİNDE İNTERKALAR SEGMENTAL REKONSTRÜKSİYONLAR
   • Hüseyin BOTANLIOĞLU
   Hüseyin Botanlıoğlu, Gökhan Kaynak, Mehmet Can Ünlü, Muharrem Babacan, Atakan Karabiber, Rıfat Erginer
  • 17:45 - 17:50 S190 - EKSTRAKORTİKAL KEMİK KÖPRÜSÜNÜN TÜMÖR PROTEZLERİNİN TESPİTİNDEKİ ÖNEMİ
   • Hüseyin BOTANLIOĞLU
   Muharrem Babacan, Hüseyin Botanlıoğlu, Mehmet Can Ünlü, Gökhan Kaynak, Taha Demir, Rıfat Erginer
  • 17:50 - 18:00 Tartışma
  • 18:00 - 18:05 S191 - PELVİK MALİGN TÜMÖRLERDE İNTERNAL HEMİPELVEKTOMİ SONRASI EYER TİPİ PROTEZ İLE REKONSTRÜKSİYON
   • Şenol BEKMEZ
   Mehmet Ayvaz, Mazhar Tokgözoğlu, Emre Acaroğlu, Bülent Atilla, Ömür Çağlar, Şenol Bekmez
  • 18:05 - 18:10 S192 - ALT EKSTREMİTE METASTAZLARINDA CERRAHİ TEDAVİ SONRASI İŞLEVSEL SONUÇLARIMIZ
   Murat Arıkan, Meftun Karataş, Fener Çelebi, Yaman Karakoç, Şafak Güngör
  • 18:10 - 18:15 S193 - SKAPULADA EŞ ZAMANLI OLMAYAN GEÇ GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR METASTAZI
   • Veli Muzaffer Murad HIZ
   Veli Muzaffer Murat Hiz, Enis Yildirim, Gokhan Kaynak, Sergulen Dervisoglu, Nil Molinas Mandel, Fatih Kantarci
  • 18:15 - 18:20 S194 - TALUSTA AKCİĞER KANSERİ METASTAZI: OLGU SUNUMU
   • Enis YILDIRIM
   Enis Yıldırım, Gokhan Kaynak, Huseyin Botanlıoglu, Tahir Ogut, Mehmet Akif Ozturk
  • 18:20 - 18:30 Tartışma
19:00 - 21:30 AKŞAM YEMEĞİ
07:00 - 08:30 KAHVE ARASI
DERNEK, TOTBİD ŞUBE/KOMİSYON BAŞKANLARI VE YABANCI KONUKLAR KAHVALTISI
21:30 - 23:00 AKŞAM YEMEĞİ
AKŞAM YEMEĞİ SONRASI ETKİNLİĞİ-2-Gece yarısı artroplastide zor olgular (TOTBİD Artroplasti Şubesi) Uyku kaçıran olgular !
 • Oturum Başkanı
  • 21:30 - 23:00
   • Faik ALTINTAŞ
 • Konuşmacı
  • 21:30 - 23:00
   • İsmail Remzi TÖZÜN
   • Süleyman Şükrü ARAÇ
   • Ali BAKTIR
   • Ömer Faruk BİLGEN
   • Fahri ERDOĞAN

03 Kasım, 2011 Program

Dosyayı Gör
08:25 - 12:30 ÖZEL DAL GÜNÜ
ARTROPLASTİ
 • Konuşmacı
  • 08:25 - 08:30 Hoş geldiniz
   • Faik ALTINTAŞ
  • 08:30 - 08:55 Prevention and treatment of dislocation after total hip arthroplasty (Total kalça artroplastisi sonrası çıkıktan korunma ve tedavi)
   • İlker ÇETİN
   Luigi Zagra (İtalya)
  • 08:55 - 09:10 TOTBİD Artroplasti Şubesi yayın teşvik ödülü töreni
  • 09:10 - 10:30 Revizyon kalça artroplastisi
   • Ali BAKTIR
   • Bülent A. ERDEMLİ
   • Emre TOĞRUL
   • İsmail Remzi TÖZÜN
   • Süleyman Şükrü ARAÇ
   • Nejat GÜNEY
  • 10:30 - 11:00 ARA
  • 11:00 - 12:30 Revizyon diz artroplastisi
   • Erdal CİLA
   • Ahmet Mümtaz ALPASLAN
   • Ömer Faruk BİLGEN
   • Faik ALTINTAŞ
   • Bülent ATİLLA
   • Mehmet Bahaddin GÜZEL
   • Ahmet Mazhar TOKGÖZOĞLU
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
ÖĞLE ARASI ETKİNLİĞİ-5-Rıdvan Dilmen ile sohbet “%100 Barca SR”
 • Konuşmacı
  • 12:30 - 13:30 RIDVAN DİLMEN
13:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 18:30 ÖZEL DAL GÜNÜ
ORTOPEDİK TRAVMA
18:30 - 18:45 OTURUM
TOTBİD BAŞKANLIK DEVİR-TESLİM TÖRENİ
18:45 - 20:00 OTURUM
TOTBİD-TOTEK KURUM ZİYARETİ ÇALIŞMASI
08:30 - 12:30 ÖZEL DAL GÜNÜ
OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
WORKSHOP-2-New nailing implantation for clavicle fractures (Klavikula kırıklarında yeni bir implantasyon)
 • Konuşmacı
  • 13:30 - 14:30 Carl J. Basamania (A.B.D.)
14:30 - 18:30 ÖZEL DAL GÜNÜ
EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ
08:30 - 12:30 ÖZEL DAL GÜNÜ
EKSTERNAL FİKSASYON
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
ÖĞLE ARASI ETKİNLİĞİ-6-Dünya ve Türk sinemasında tıp ve hekim
 • Konuşmacı
  • 13:30 - 14:30 Ahmet Turan Aydın ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci çalışma modülleri
14:30 - 18:30 ÖZEL DAL GÜNÜ
OMURGA CERRAHİSİ
08:30 - 12:30 ÖZEL DAL GÜNÜ
ÇOCUK ORTOPEDİSİ
12:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 18:30 ÖZEL DAL GÜNÜ
KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ
08:30 - 12:30 ÖZEL DAL GÜNÜ
AYAK VE AYAKBİLEĞİ CERRAHİSİ
12:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 18:30 ÖZEL DAL GÜNÜ
TEMEL BİLİMLER, ARAŞTIRMA VE EĞİTİM
 • Konuşmacı
  • 14:30 - 15:30 How to get a paper published in the JBJS (Br)? (Bir makale JBJS-Br nasıl yayımlanır ?)
   • Fehmi Volkan ÖZTUNA
   • Emel GÖNEN
   James Scott (İngiltere)
  • 15:30 - 16:00 Ortopedi ve Travmatolojide araştırma ilkeleri ve yöntemleri-I (Doğru araştırma sorusunu üretmek: Klinikten laboratuvara - Laboratuvardan kliniğe)
   • Önder İsmet KILIÇOĞLU
  • 16:00 - 16:30 ARA
  • 16:30 - 17:30 Ortopedi ve Travmatolojide araştırma ilkeleri ve yöntemleri - II
   • FEZA KORKUSUZ
   • Fehmi Volkan ÖZTUNA
   • Fatih KÜÇÜKDURMAZ
   • Mustafa KARAHAN
  • 17:30 - 18:30 Ortopedi ve Travmatolojide uzmanlık eğitiminin geleceği
   • Semih AYDOĞDU
   • Oğuzhan TANOĞLU
   • Hayrettin KESMEZACAR
   • Mehmet ARAZİ
   • Semih AYDOĞDU
12:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 18:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ
08:30 - 10:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-20 (S227-S242)-EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ-Nöromusküler sorunlar, tenosinovitler, mikrocerrahi, el bileği sorunları
 • Oturum Başkanı
  • 08:30 - 10:30
   • Servet Aydın YÜCETÜRK
   • Adnan SEVENCAN
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:35 S227 - İDYOPATİK KARPAL TÜNEL SENDROMU ETYOLOJİSİNDE FİBROTİK SÜREÇ VE MİYOFİBROBLAST VARLIĞI
   • Murat YEŞİL
   Murat Yeşil, A. Kadir Bacakoğlu
  • 08:35 - 08:40 S228 - KARPAL TÜNEL DEKOMPRESYONUNDA İKİ FARKLI MİNİ İNSİZYON TEKNİĞİ; İNSİZYON, FLEKSOR KATLANTININ DİSTALİNDEN Mİ PROKSİMALİNDEN Mİ?
   • Bekir Yavuz UÇAR
   Bekir Yavuz Uçar, Abdullah Demirtaş, Yahya Coşar, Serdar Günday
  • 08:40 - 08:45 S229 - DİRSEKTE ULNAR NÖROPATİDE ELEKTRODİYAGNOSTİK VE CERRAHİ LOKALİZASYONLAR ARASINDAKİ TUTARLILIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
   • Levent KÜÇÜK
   Selçuk Yalçınkaya, Oğuz Özdemir, Levent Küçük, Funda Çalış, Arzu On, Erhan Coşkunol
  • 08:45 - 08:50 S230 - KÜBİTAL TÜNEL SENDROMUNDA İKİ FARKLI MEDİAL EPİKONDİLEKTOMİ TEKNİĞİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   • Seyfi Cem ÖZÜAK
   Meriç Çırpar, Cem Özüak, Mehmet Türker, Ümit Toprak, Mehmet Yalçınozan, Fatih Ekşioğlu
  • 08:50 - 09:00 Tartışma
  • 09:00 - 09:05 S231 - ERİŞKİN VE ÇOCUKLARDA PERKÜTAN TETİK PARMAK GEVŞETMELERİ
   • Adnan SEVENCAN
   Adnan Sevencan, Ulukan İnan, Bayram Gülasan, Hakan Omeroğlu, Nusret Köse, Sinan Seber
  • 09:05 - 09:10 S232 - TETİK PARMAK CERRAHİ TEDAVİSİNDE ADMİX NOCORE 16G İĞNE İLE PERKUTAN GEVŞETME
   • İbrahim AKKURT
   İbrahim Kurt, Ali Murat Kalender, M. Özer Dökmeci, Reşit Sevimli, Barış Ayrancı, Ahmet Akay
  • 09:10 - 09:15 Tartışma
  • 09:15 - 09:20 S233 - SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ÖN KOL SUPİNASYONU VE EL BİLEĞİ DORSİFLEKSİYONU İÇİN YAPILAN PRONATOR TERES VE FLEKSÖR KARPİ ULNARİS TRANSFERLERİNİN SONUÇLARI
   • Halis Atıl ATİLLA
   Kenan Koca, H. Atıl Atilla, Bülent Karslıoğlu, Erbil Oğuz, Birol Balaban, Mustafa Başbozkurt
  • 09:20 - 09:25 S234 - DOĞUMSAL BRAKİAL PLEKSUS PARALİZİSİNDE OMUZ REKONSTRÜKSİYONU
   Mehmet Yıldız, Kubilay Ersin Türkmen, Emre Baki
  • 09:25 - 09:30 S235 - İHMAL EDİLMİŞ İLERİ YAŞ DOĞUMSAL BRAKİAL PLEKSUS HASARLI ÇOCUKLARDA LATİSSİMUS DORSİ VE TERES MAJÖR TRANSFERİNİN ETKİSİ
   • Kenan KOCA
   Cemil Yıldız, Kenan Koca, Bülent Hazneci, H. Atıl Atilla, Bülent Karslıoğlu, Mustafa Başbozkurt
  • 09:30 - 09:35 S236 - PROKSİMAL SİNİR KESİSİNDE PROKSİMALDEN UÇ UCA DİSTALDEN YAN YANA SİNİR ONARIMI
   • Mustafa KARAKAPLAN
   Mustafa Karakaplan, İrfan Ayan, Bora Bostan, Nurzat Elmalı, Kadir Ertem, Arslan Bora
  • 09:35 - 09:45 Tartışma
  • 09:45 - 09:50 S237 - EL PARMAK AMPUTATLARININ DAMAR YATAKLARININ ÇOK YÖNLÜ İNCELENMESİ VE GÖRÜNTÜLENMESİ: KADAVRA ÇALIŞMASI
   • Mehmet Ali UYSAL
   Mehmet Ali Uysal, Selçuk Tunalı, Güven Mete, Arzu Avcı, Osman Arslan Bora
  • 09:50 - 09:55 S238 - YALNIZCA ARTERYEL ONARIM YAPILAN PARMAK UCU REPLANTASYONLARI
   • Semih TAKKA
   Semih Takka, Yener Erken, İbrahim Akmaz
  • 09:55 - 10:00 S239 - ALT EKSTREMİTE FLEPLERİ
   • İsmail Safa SATOĞLU
   İsmail Safa Satoğlu, Bilgehan Çatal, Attila Bozkurt, Muhittin Şener
  • 10:00 - 10:05 S240 - YENİ GELİŞTİRİLEN TENDON ONARIM TEKNİĞİ MODİFİYE KESSLER VE TANG TEKNİKLERİNDEN DAHA OLUMLU SONUÇLAR VERİYOR
   • Barış ÖZGÜROL
   Barış Özgürol, Akif M. Öztürk, Haluk Yetkin, Ertuğrul Şener, Jale Meray
  • 10:05 - 10:15 Tartışma
  • 10:15 - 10:20 S241 - TRİANGULAR FİBROKARTİLAJ KOMPLEKSİNİN PERİFERİK (PALMER TİP 1B) YIRTIKLARINDA ARTROSKOPİK ONARIM SONUÇLARININ İŞLEVSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
   • Ramazan Erden ERTÜRER
   Bülent Özçelik, Erden Ertürer, Berkan Mersa, Memet Yazar, Fatih Kabakaş, Cem Sever
  • 10:20 - 10:25 S242 - KİENBOCK HASTALIĞINDA RADİAL KISALTMA YÖNTEMİYLE CERRAHİ SONUÇLARIMIZ
   Faruk Salioğlu, Cem Coşkun Avcı, Cengiz Şen, Deniz Gülabi, Haldun Orhun, Özgür Toprak
  • 10:25 - 10:30 Tartışma
11:00 - 12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-22 (S255-S266)-TEMEL BİLİMLER, DENEYSEL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM-Kemik ve kıkırdak iyileşmesi
 • Oturum Başkanı
  • 11:00 - 12:30
   • Mahmut ARGÜN
   • Onur BİLGE
 • Konuşmacı
  • 11:00 - 11:05 S255 - SIÇAN FEMURUNDA, COX-2 SEÇİCİ VE SEÇİCİ OLMAYAN NON-STEROİD ANTİ-İNFLAMATUAR İLAÇLAR VE KIRIK İYİLEŞMESİ: BİYOMEKANİK, HİSTOPATOLOJİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL (MMRNA PCR ) KARŞILAŞTIRMA
   Barış Alkan, Emel Gönen, Bulent Unalan, Yalım Ateş, Sema Hücümenoglu
  • 11:05 - 11:10 S256 - DENEYSEL SIÇAN FEMUR KAYNAMA YOKLUĞU MODELİNDE LOKAL UYGULANAN SİMVASTATİNİN ETKİLERİ
   • Mithat ÖNER
   Mithat Öner, Atilla Koçer, Ahmet Güney, Mehmet Halıcı, İbrahim Kafadar
  • 11:10 - 11:15 S257 - KEMİK DEFEKTLERİNE UYGULANAN TİP 1 KOLLAJENİN KEMİK YAPIMINA ÖZGÜ GENLERE ETKİSİ VE HİSTOPATOLOJİK İNCELENMESİ
   Özgür Yiğiter, Murat Oto, Mehmet Yıldırım, Fahir Demirkan
  • 11:15 - 11:20 S258 - MELATONİN VE KAFEİK ASİT FENTENİL ESTERİN DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİNDE OLUŞAN YENİ REJENERAT KEMİK MATURASYONUNU ARTTIRICI ETKİSİ
   Mehmet Erdem, Seyyid Ahmet Şahin, Cengiz Şen, Taner Güneş, Bora Bostan, Ergun Bozdağ
  • 11:20 - 11:30 Tartışma
  • 11:30 - 11:35 S259 - ZOLEDRONİK ASİT VE HİPERBARİK OKSİJENİN POSTERİOR LUMBAR FÜZYONA ETKİSİ: DENEYSEL TAVŞAN MODELİ ÇALIŞMASI
   Nazan Yalçın, Alpaslan Öztürk, Yüksel Özkan, Semra Akgöz, Nurettin Çelimli, Elçin Özocak
  • 11:35 - 11:40 S260 - SIVI AZOTLA DONDURMA, OTOKLAVİZASYON VE İRRADİYASYONUN KEMİĞİN TORSİYONEL DAYANIKLILIĞINA OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: KOYUN TİBİALARINDA BİYOMEKANİK ÇALIŞMA
   • Seyithan ÇETİNKAYA
   Seyithan Çetinkaya, Bora Uzun, Dündar Sabah, Burçin Keçeci, Güven Yücetürk
  • 11:40 - 11:45 Tartışma
  • 11:45 - 11:50 S261 - İNSAN AMNİYON MAYİSİNİN KIKIRDAK DEFEKTİNE ETKİSİ: DENEYSEL ÇALIŞMA
   • Turan Cihan DÜLGEROĞLU
   Turan Cihan Dülgeroğlu, Ahmet Güney, Mithat Öner, Mahmut Argün, İbrahim Kafadar
  • 11:50 - 11:55 S262 - KIKIRDAK İYİLEŞMESİNDE AMNİYON SIVISI İLE YÜKSEK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HİYALURONİK ASİTİN KARŞILAŞTIRILMASI
   Mehmet Emre Baki, Servet Kerimoğlu, Hafız Aydın, İlker Karahasanoğlu, Alper Timurkaynak, Ahmet Atilla Abdioğlu
  • 11:55 - 12:00 S263 - SIÇANLARDA KRONİK TRAVMATİK DİZ OSTEOARTRİTİ MODELİNDE MEZENKİMAL KÖK HÜCRE TEDAVİSİ: DENEYSEL ÇALIŞMA
   • Güven METE
   Güven Mete, S. İsmet Deliloğlu Gürhan, Mehmet Ali Uysal, H. Seda Vatansever, Feyzan Özdal Kurt, Osman Arslan Bora
  • 12:00 - 12:05 S264 - KRONİK KIKIRDAK DEFEKTİNDE, TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA ENJEKSİYONU, MİKROKIRIK TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRIR MI?
   • Onur HAPA
   Onur Hapa, Hüsamettin Çakıcı, Halil Yalçın Yüksel, Raif Özden, Aysel Kükner, Tülin Fırat
  • 12:05 - 12:15 Tartışma
  • 12:15 - 12:20 S265 - EKSTRAKORPORAL ŞOK DALGA TEDAVİSİNİN KIKIRDAK DEFEKTİNE ETKİSİ: DENEYSEL ÇALIŞMA
   • Ahmet Önder GÜNEY
   Ahmet Güney, Turan Cihan Dülgeroğlu, Mithat Öner, Mehmet Halıcı, İbrahim Karaman
  • 12:20 - 12:25 S266 - MEKANİK DENEYSEL DİZ OSTEOARTRİT MODELİNDE SİMVASTATİNİN MATRİKSMETALLOPROTEİNAZ-3 İNHİBİSYONU ÜZERİNDEN EKLEM KIKIRDAĞINI KORUYUCU ETKİSİ
   • Erdem AKTAŞ
   Ertuğrul Şener, Erdem Aktaş, Pınar Uyar Göçün
  • 12:25 - 12:30 Tartışma
12:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 16:00 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-24 (S279-S290)-OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ-Genel konular, omuz ve dirsek eklem instabiliteleri
16:30 - 18:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-26 (S307-S322)-ÇOCUK ORTOPEDİSİ-Gelişimsel kalça displazisi, Legg-Calve-Perthes hastalığı, nöromusküler ve metabolik hastalıklar
18:30 - 19:30 OTURUM
WORKSHOP 3
08:30 - 09:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-18 (S211-S218)-OMURGA CERRAHİSİ-Skolyoz tanı ve konservatif tedavi
 • Oturum Başkanı
  • 08:30 - 09:30
   • Kamil Çağrı KÖSE
   • Hacı Mustafa ÖZDEMİR
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:35 S211 - DOĞUMSAL LUMBOSAKRAL ANOMALİLERİN SIKLIĞININ VE KLİNİK BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 5000 OLGU
   • Umut YAVUZ
   Umut Yavuz, Avni İlhan Bayhan, Kurtuluş Emrem, Macit Uzun
  • 08:35 - 08:40 S212 - SKOLYOZLA BİRLİKTE GÖRÜLEN OMURGA PATOLOJİLERİ VE SIKLIĞI
   • Mehmet Bülent BALİOĞLU
   Mehmet Balioğlu, Osman Çimen, Fırat Yağmurlu, Akif Kaygusuz
  • 08:40 - 08:45 Tartışma
  • 08:45 - 08:50 S213 - RİSSER BULGUSUNU ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRMENİN GÜVENİLİRLİĞİ: İLERİYE DÖNÜK, RADYOGRAFİK KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA
   • Murat OTO
   Gürkan Torlak, Esat Kıter, Murat Oto, Alp Akman
  • 08:50 - 08:55 S214 - SKOLYOZDA EĞRİLİĞİN ESNEKLİĞİ MODİFİYE ADAM ÖNE EĞİLME TESTİYLE KESTİRİLEBİLİR: PİLOT ÇALIŞMA
   • Ahmet YILDIRIM
   Alpaslan Şenköylü, Ahmet Yıldırım, Anıl Taşkesen, Aykın Şimşek, Necdet Altun
  • 08:55 - 09:00 S215 - ADOLESAN İDYOPATİK SKOLYOZLU (AİS) HASTALARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA TRAKSİYON GRAFİLERİ İLE KONVANSİYONEL FLEKSİBL GRAFİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: HANGİSİ DAHA İYİ?
   • Çağatay ÖZTÜRK
   Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  • 09:00 - 09:05 S216 - ADOLESAN İDYOPATİK SKOLYOZLU HASTALARDA KEMİK YOĞUNLUĞU DEĞERLERİ İLE COBB AÇILARININ KARŞILAŞTIRMASI: KORSE KULLANIMI KEMİK YOĞUNLUĞUNU ETKİLİYOR MU?
   • Mehmet Bülent BALİOĞLU
   Mehmet Balioğlu
  • 09:05 - 09:15 Tartışma
  • 09:15 - 09:20 S217 - BOSTON KORSESİ İLE TEDAVİ EDİLMİŞ ADÖLESAN İDYOPATİK SKOLYOZLU HASTALARIN UZUN DÖNEM SONUÇLARI
   • Ferit Tufan ÖZGEZMEZ
   Ferit Tufan Özgezmez, Anıl Murat Öztürk, Halit Özyalçın, Erhan Sesli, Levent Küçük, Hüseyin Günay
  • 09:20 - 09:25 S218 - SPİNECOR DİNAMİK KORSESİ ADÖLESAN İDYOPATİK SKOLYOZ HASTALARININ HAYAT KALİTESİNİ NASIL ETKİLİYOR?
   • Ahmet Burak BİLEKLİ
   Serkan Bilgiç, Ömer Erşen, Burak Bilekli, Erbil Oğuz, Ali Şehirlioğlu
  • 09:25 - 09:30 Tartışma
09:30 - 10:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-19 (S219-S226)-ORTOPEDİK TRAVMA-Patella, tibia plato ve malleol kırıkları
 • Oturum Başkanı
  • 09:30 - 10:30
   • Erbil AYDIN
   • Mehmet Fethi CEYLAN
 • Konuşmacı
  • 09:30 - 09:35 S219 - TİBİA PLATO KIRIKLARINDA KULLANILAN SINIFLAMALAR YETERLİ Mİ? BAŞKA BİR SINIFLAMAYA İHTİYAÇ VAR MI?
   • Cem ÇOPUROĞLU
   Cem Çopuroğlu, Barış Yılmaz, Mert Özcan, Mert Çiftdemir, Kenan Sarıdoğan
  • 09:35 - 09:40 S220 - TİBİA PLATO KIRIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
   • Osman Arıkan NACAR
   Osman Arıkan, Temel Oğuz, Ali Yalçın, Utkan Ateş Karaman, Ahmet Onur Akpolat
  • 09:40 - 09:45 S221 - TİBİA PLATO KIRIKLARINDA PROGNOZU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
   • Can Eren ÜNLÜ
   Can Eren Ünlü, Mert Özcan, Mert Çiftdemir, Cem Çopuroğlu, Kenan Sarıdoğan
  • 09:45 - 09:50 S222 - TİBİA PLATO KIRIKLARINDA KIRIK TİPİNİN VE REDÜKSİYON KALİTESİNİN KLİNİK SONUÇLARA ETKİSİ
   Aydın Avcı, Cemil Kayalı, Taşkın Altay, Serhan Yağdı, Yaman Örgen, Hüseyin Yetkin
  • 09:50 - 10:00 Tartışma
  • 10:00 - 10:05 S223 - PATELLA KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ
   • Ali Fuat GÜLEÇ
   Ali Güleç, Harun Kütahya, Burkay Kutluhan Kaçıra, Onur Bilge, Serdar Toker, Mustafa Yel
  • 10:05 - 10:10 S224 - İZOLE MEDİAL MALLEOL KIRIKLARININ ARTROSKOPİK DESTEKLİ TESPİTİ İLE KONVANSİYONEL AÇIK REDÜKSİYON VE İÇTEN TESPİT YÖNTEMİNİN SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
   • Egemen TURHAN
   Egemen Turhan, Mahmut Nedim Doral, Murat Demirel, Murat Bozkurt, Kıvanç Ateşok, Ahmet Özgür Atay
  • 10:10 - 10:15 S225 - BİMALLEOLER AYAK BİLEĞİ KIRIKLARI CERRAHİSİ SONRASI HEMEN YÜK VERME İLE GEÇ DÖNEM YÜK VERMENİN İŞLEVSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI
   • Fatih KÜÇÜKDURMAZ
   Fatih Küçükdurmaz, Gürsel Saka, Nejat Tuncer, Esra Demirel Akgül, Mustafa Tekkeşin,Fuat Akpınar
  • 10:15 - 10:20 S226 - MALLEOL KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE SONUÇLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
   • Yiğit ERDAĞ
   Emsal Cüre, Güven Bulut, Yiğit Erdağ, Can Yapıcı, Halil İbrahim Bekler
  • 10:20 - 10:30 Tartışma
11:00 - 12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-21 (S243-S254)-ORTOPEDİK TRAVMA-Tibia cisim ve pilon kırıkları
 • Oturum Başkanı
  • 11:00 - 12:30
   • Ahmet HARMA
   • Ömer Selim YILDIRIM
 • Konuşmacı
  • 11:00 - 11:05 S243 - ERİŞKİN AÇIK TİBİA CİSİM KIRIKLARININ EKSTERNAL FİKSATÖRLE ORTA VE UZUN DÖNEM TEDAVİ SONUÇLARI
   • Mehmet BAYDAR
   Mehmet Baydar, Ahmet Harma, Demet Pepele, Coşkuner Kalın
  • 11:05 - 11:10 S244 - TİP III TİBİA AÇIK KIRIKLARI SONRASINDA OLUŞAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SERBEST DAMARLI FİBULA GREFTİ
   • Kemal ÖZAKSAR
   Kemal Özaksar, Tahir Sadık Sügün, Tulgar Toros, Murat Kayalar, Yusuf Gürbüz, Fuat Özerkan
  • 11:10 - 11:15 S245 - AKUT KISALTMA YÖNTEMI İLE TEDAVİ EDİLEN TİBİA DEFEKTLİ HASTALARIN KISA FORM36 (SF 36) YAŞAM KALİTE SONUÇLARI
   • Zafer ATBAŞI
   Zafer Atbaşı, Bahtiyar Demiralp, Mustafa Kürklü, Erden Kılıç, Atıl Atilla, Mustafa Başbozkurt
  • 11:15 - 11:20 Tartışma
  • 11:20 - 11:25 S246 - TİBİA KIRIKLARINDA KANAL İÇİ ÇİVİNİN MANYETİK OLARAK KİLİTLENMESİ
   • Muhsin DURSUN
   Muhsin Dursun, Tuğhan Kalkan, Mahmut Uğurlu
  • 11:25 - 11:30 S247 - TİBİA KIRIKLARINDA KULLANILAN YENİ BİR KANAL İÇİ ÇİVİ VE DİSTAL KİLİTLEME SİSTEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI
   • Fatih KÜÇÜKDURMAZ
   Fatih Küçükdurmaz, Fuat Akpınar, Gürsel Saka, Necdet Sağlam, Cihan Acı
  • 11:30 - 11:35 S248 - TİBİA 1/3 DİSTAL BÖLGE KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE KANAL İÇİ ÇİVİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
   • Burçin KARSLI
   Burçin Karslı, Mehmet Subaşı, Mustafa Işık, Oğuz Cebesoy, Ömer Arpacıoğlu
  • 11:35 - 11:40 S249 - DİSTAL TİBİA KIRIKLARININ KANAL İÇİ ÇİVİ VE BLOKLAMA VİDA KOMBİNASYONU İLE TEDAVİSİ
   • Mustafa SEYHAN
   Mustafa Seyhan, Barış Kocaoğlu, Arel Gereli, Ufuk Nalbantoğlu, Metin Türkmen
  • 11:40 - 11:50 Tartışma
  • 11:50 - 11:55 S250 - TİBİA PİLON KIRIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
   • Deniz GÜLABİ
   Deniz Gülabi, Özgür Toprak, Cengiz Şen, Cem Coşkun Avcı, Haldun Orhun, Asaf Bozkaya
  • 11:55 - 12:00 S251 - TİBİA PİLON KIRIKLARINDA AÇIK REDÜKSİYON VE İNTERNAL TESPİTLE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
   • Ahmet Serhat GENÇ
   Ali Utkan, Mehmet Yavuz Başer, Ahmet Serhat Genç, Cem Cüneyt Köse, Mehmet Emin Uludağ, Mehmet Ali Tümöz
  • 12:00 - 12:05 Tartışma
  • 12:05 - 12:10 S252 - DİSTAL TİBİA KIRIKLARINDA BİYOLOJİK PLAKLAMA YÖNTEMİ İLE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
   • Osman ÇİLOĞLU
   Osman Çiloglu, Muhsin Dursun, Tughan Kalkan, Ahmet Yılmaz, Sefa Zöhre
  • 12:10 - 12:15 S253 - DİSTAL TİBİA KIRIKLARINDA PERKÜTAN BİYOLOJİK TESPİTİN KLİNİK AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
   • Hakan ÇİÇEK
   Hakan Çiçek, Kasım Kılıçarslan, Nadir Yalçın, Murat Ergün, Murat Bozkurt
  • 12:15 - 12:20 S254 - MİNİMAL İNVAZİV TEKNİKLE PLAK UYGULANAN DİSTAL TİBİA KIRIKLI OLGULARDA TİBİAL TORSİYONUN BT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
   • Mehmet Mesut SÖNMEZ
   Mehmet Mesut Sönmez, Seçkin Sarı, Ramazan Erden Ertürer, Sezgin Sarban, Metin Uzun, İrfan Öztirk
  • 12:20 - 12:30 Tartışma
12:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 16:00 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-23 (S267-S278)-AYAK VE AYAK BİLEĞİ CERRAHİSİ-Ayak parmak sorunları
16:30 - 18:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-25 (S291-S306)-ARTROPLASTİ-Parsiyel ve total kalça artroplastisi
21:30 - 23:00 AKŞAM YEMEĞİ
AKŞAM YEMEĞİ SONRASI ETKİNLİĞİ-3-Ay ışığında çocuk ortopedisi (TOTBİD Çocuk Ortopedisi Şubesi)
 • Oturum Başkanı
  • 21:30 - 23:00 Olgu sunumları ve tartışma
   • Abdullah EREN
   • Nusret KÖSE

04 Kasım, 2011 Program

Dosyayı Gör
08:30 - 09:25 KONFERANS
TARTIŞMALI OTURUM 13-EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ-Ekstremite yaralanmalarında ne zaman replantasyon, ne zaman amputasyon ne zaman güdük kapama
09:35 - 10:30 TARTIŞMALI OTURUM
TARTIŞMALI OTURUM 15-OMURGA CERRAHİSİ-Dejeneratif bel sorunlu hastanın tedavisi
 • Oturum Başkanı
  • 09:35 - 10:30
   • Erol YALNIZ
 • Konuşmacı
  • 09:35 - 09:45 Fizik tedavi mi?
   NEHİR SAMANCI
  • 09:45 - 09:55 Ağrı tedavisi mi?
   AVNİ BABACAN
  • 09:55 - 10:05 Minimal cerrahi girişim mi?
   • Yetkin SÖYÜNCÜ
  • 10:05 - 10:15 Büyük cerrahi girişim mi?
   • Mehmet TEZER
  • 10:15 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 PANEL
PANEL 14-ORTOPEDİK TRAVMA-Femur boyun kırıkları
 • Oturum Başkanı
  • 11:00 - 12:30
   • Ünal KUZGUN
 • Konuşmacı
  • 11:00 - 11:10 Anatomi ve sınıflama
   • Oktay BELHAN
  • 11:10 - 11:25 İnternal tespit
   • Fuat AKPINAR
  • 11:25 - 11:40 Damarlı greftleme
   • Ahmet Fatih PARMAKSIZOĞLU
  • 11:40 - 11:55 Hemiartroplasti
   • Necdet Serdar NECMİOĞLU
  • 11:55 - 12:10 Total kalça protezi
   • Şevki Öner ŞAVK
  • 12:10 - 12:30 Tartışma
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:35 OTURUM
AİLE MECLİSİ
15:35 - 16:00 OTURUM
ARA
16:00 - 17:30 OTURUM
KAPANIŞ TÖRENİ
08:30 - 09:25 KURS
KURS 15-ARTROPLASTİ-Birincil total diz protezi: Doğru cerrahi teknik: Protezi nasıl yapmalıyım?
 • Oturum Başkanı
  • 08:30 - 09:25
   • Ali Birol GÜLMAN
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:40 Açılım: Cilt, parapatellar artrotomi, subvastus, midvastus
   • Berk GÜÇLÜ
  • 08:40 - 08:50 Varus dizde yumuşak doku gevşetmesi ve kemik kesileri
   • Yaman SARPEL
  • 08:50 - 09:00 Valgus dizde yumuşak doku gevşetmesi ve kemik kesileri
   • Mehmet Bahaddin GÜZEL
  • 09:00 - 09:10 Protez seçimi: Bağ koruyan/kesen, hareketli, sabit
   • Burak BEKSAÇ
  • 09:10 - 09:25 Tartışma
09:35 - 10:30 KURS
KURS 18-ORTOPEDİK TRAVMA-Birincil total diz protezi: Püf noktalar
 • Oturum Başkanı
  • 09:35 - 10:30
   • Mehmet Ali TÜMÖZ
 • Konuşmacı
  • 09:35 - 09:45 Femoral komponent: Doğru büyüklük, rotasyon tekniği, yerleştirme
   • Murat Ali HERSEKLİ
  • 09:45 - 09:55 Tibial komponent: Büyüklük, rotasyon, çimentolama şekli
   • Fatih İbrahim PESTİLCİ
  • 09:55 - 10:05 Patellar komponent: Kesi şekli, miktarı, yerleştirme, dengeleme
   • Z. Uğur IŞIKLAR
  • 10:05 - 10:15 Ağrı kontrolü ve antikoagülasyon
   • Aysun YILMAZLAR
  • 10:15 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 PANEL
PANEL 15-GENEL ORTOPEDİ VE GENEL KONULAR-Nanobiyomateryaller: Ortopedi ve Travmatolojide kullanımı
 • Oturum Başkanı
  • 11:00 - 12:30
   • FEZA KORKUSUZ
 • Konuşmacı
  • 11:00 - 11:20 Nanomalzemelerin tıptaki geleceği
   • ÖZGÜR DOĞAN AYDIN
  • 11:20 - 11:40 Nanoceramics for medical applications (Nanoseramiklerin tıp alanında kullanımı)
   Besim Ben-Nissan (Avusturalya)
  • 11:40 - 12:00 İmplanta bağlı enfeksiyonların önlenmesinde nanoteknolojinin kullanılması
   • Nusret KÖSE
  • 12:00 - 12:20 Nanoseramiklerle doku onarımı ve implant uyumu
   • FEZA KORKUSUZ
  • 12:20 - 12:30 Tartışma
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
08:30 - 09:25 KURS
KURS 16-SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ-Patellofemoral ağrı ve tedavisi
 • Oturum Başkanı
  • 08:30 - 09:25
   • İbrahim Halit PINAR
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:40 Patellofemoral ağrıda risk faktörleri ve anatomik bozukluklar
   • Burak DEMİRAĞ
  • 08:40 - 08:50 Fizik incelemede püf noktalar
   • Hüseyin Serhat YERCAN
  • 08:50 - 09:00 Görüntüleme yöntemlerinin değerlendirilmesi
   • İbrahim Halit PINAR
  • 09:00 - 09:10 Tedavi şeması
   • Semih AYDOĞDU
  • 09:10 - 09:25 TARTIŞMA
09:35 - 10:30 KURS
KURS 19-AYAK VE AYAK BİLEĞİ CERRAHİSİ-Halluks valgus cerrahisi (Temel ameliyatlar)
 • Oturum Başkanı
  • 09:35 - 10:30
   • Behiç Tanıl ESEMENLİ
 • Konuşmacı
  • 09:35 - 09:45 Chevron osteotomisi
   • Behiç Tanıl ESEMENLİ
  • 09:45 - 09:55 Proksimal metatarsal osteotomi
   • Haluk YETKİN
  • 09:55 - 10:05 Ludloff osteotomisi
   • Ulunay KANATLI
  • 10:05 - 10:15 Lapidus girişimi
   • Semih AYANOĞLU
  • 10:15 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 11:40 KONFERANS
KONFERANS 15-GENEL ORTOPEDİ VE GENEL KONULAR-Osteonekrozlar
 • Oturum Başkanı
  • 11:00 - 11:40
   • Mehmet Ömer ARPACIOĞLU
 • Konuşmacı
11:45 - 12:05 UYDU SEMPOZYUMU
FORTE PANELİ- GENEL ORTOPEDİ VE GENEL KONULAR-Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitiminde uluslararası diyaloğun önemi; Yeni bir kapı; FORTE (Federation of Orthopaedics Trainees in Europe)
 • Oturum Başkanı
  • 11:45 - 12:05
   • Mahmut Nedim DORAL
   • Gazi HURİ
 • Konuşmacı
  • 11:45 - 11:50 Türkiyeʼde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimine genel bakış
   • Gazi HURİ
  • 11:50 - 12:00 FORTE nedir, amaçları nelerdir ?
   Enis Güryel (İngiltere)
  • 12:00 - 12:05 Tartışma
12:10 - 12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
TÜRKÇE KONUŞULAN ÜLKELER
 • Konuşmacı
  • 12:10 - 12:15 KS1 - INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF ORTHOPEDIC AND TRAUMA PATIENTS
   N. Batpenov
  • 12:15 - 12:20 KS2 - TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ORTOPEDİLERİNİN 20 YILLIK İLİŞKİLERİNİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
   V.Q. Verdiyev
  • 12:20 - 12:25 KS3 - GÖĞÜS KAFESİNİN PECTUS EXCAVATUM DEFORMASYONUNUN CERRAHİ TEDAVİSİ
   V.Q. Verdiyev, A.Z. Bayramov
  • 12:25 - 12:30 KS4 - RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF UNSTABLE COMPLICATED FRACTURES OF THORACIC AND LUMBAR SPINE
   B.M. Karibayev, Kh. Mukhametzhanov
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
08:30 - 09:25 TARTIŞMALI OTURUM
TARTIŞMALI OTURUM 14-KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ-Benign Kemik Tümörlerinde Tartışmalı Konular
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:47 Basit kemik kistlerinde tedavi seçimi
   • Önder OFLUOĞLU
   • Sait Turgay ER
   Murat Hız
  • 08:47 - 09:25 Rastlantısal olarak saptanan enkondrom ve nonossifiye fibromlarda tedavi seçimi
   • Dündar SABAH
   • Bülent EROL
   • Nail Harzem ÖZGER
09:35 - 10:30 TARTIŞMALI OTURUM
TARTIŞMALI OTURUM 16-EKSTERNAL FİKSASYON-Deformite ve kısalık tedavisi
 • Oturum Başkanı
  • 09:35 - 10:30
   • Cengiz ŞEN
 • Konuşmacı
  • 09:35 - 09:45 Deformite analizinde doğru röntgen nasıl elde edilmelidir?
   • Mehmet ERDEM
  • 09:45 - 09:55 Düzeltme ardından uzatma yapılmalıdır
   • Ali UTKAN
  • 09:55 - 10:09 Uzatırken düzeltme yapılmalıdır
   • Salih MARANGOZ
  • 10:09 - 10:21 Uzatma-düzeltmenin komplikasyonları
   • Bilal DEMİR
  • 10:21 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 PANEL
PANEL 16-ÇOCUK ORTOPEDİSİ-Çocuk Ortopedisinde sık yapılan hatalar
 • Oturum Başkanı
  • 11:00 - 12:30
   • Hakan ÖMEROĞLU
 • Konuşmacı
  • 11:00 - 11:15 Çocuk kalça sorunlarının tanı ve tedavisinde sık yapılan hatalar
   • Mehmet Cemalettin AKSOY
  • 11:15 - 11:30 Çocuk ayak sorunlarının tanı ve tedavisinde sık yapılan hatalar
   • Ayşegül BURSALI
  • 11:30 - 11:45 Serebral palsi tedavisinde sık yapılan hatalar
   • Hakan ŞENARAN
  • 11:45 - 12:00 Alt ekstremite dizilim bozukluğu ve torsiyonel sorunlarında sık yapılan hatalar
   • Hüseyin ARSLAN
  • 12:00 - 12:15 Çocuk kırıklarının tanı ve tedavisinde sık yapılan hatalar
   • Önder KALENDERER
  • 12:15 - 12:30 Tartışma
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
08:30 - 09:25 KURS
KURS 17-GENEL ORTOPEDİ VE GENEL KONULAR-Doğru alçılama teknikleri, alçı uygulaması sırasında yapılan hatalar ve komplikasyonlar
 • Oturum Başkanı
  • 08:30 - 09:25
   • Mehmet Ali ŞEHİRLİOĞLU
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:40 Alçı hakkında genel bilgiler, alçı çeşitleri ve doğru alçılama teknikleri
   • Bahtiyar DEMİRALP
   • Mehmet Ali ŞEHİRLİOĞLU
  • 08:40 - 08:50 Alçı uygulaması sırasında yapılan hatalar, komplikasyonlar ve çözümleri
   • Mehmet Ali ŞEHİRLİOĞLU
   • Bahtiyar DEMİRALP
  • 08:50 - 09:00 Tartışma
  • 09:00 - 09:25 Uygulamalı eğitim (sentetik alçı uygulamaları)
09:35 - 10:30 AKŞAM YEMEĞİ
KURS 20-OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ-Proksimal humerus kırıklarının tedavisi
 • Oturum Başkanı
  • 09:35 - 10:30
   • Şenol AKMAN
 • Konuşmacı
  • 09:35 - 09:42 Radyoloji ve sınıflama
   • Taner GÜNEŞ
  • 09:42 - 09:52 Konservatif tedavi
   • Selçuk BÖLÜKBAŞI
  • 09:52 - 10:07 İnternal tespit (endikasyon, teknikler, yeni yöntemler)
   • Ahmet EKİN
  • 10:07 - 10:22 Zor olgularda çözümler (Protezler ve ters protezler)
   • Mehmet Feryat DEMİRHAN
  • 10:22 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-29 (S355-S366)-SPOR YARALANMALARI,ARTSROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ-Ön çapraz bağ cerrahisi
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
08:30 - 10:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-28 (S339-S354)-OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ-Alt ve üst ekstremite travmatolojisi, pes ekinovarus
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-31 (S379-S390)-EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ-El ve el bileği bölgesi kırıkları
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
08:30 - 10:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-27 (S323-S338)-ORTOPEDİK TRAVMA-Geriatrik kalça kırıkları
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER-30 (S367-S378)-TEMEL BİLİMLER, DENEYSEL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM-Sonlu eleman modelleri, yeni teknikler, implant, tendon ve sinir çalışmaları
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...