Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

29 Ekim, 2013 Program

Dosyayı Gör
08:00 - 18:00 Oturum
KAYIT
14:00 - 17:00 Oturum
TOTEK MECLİSİ
17:30 - 18:30 Oturum
AÇILIŞ TÖRENİ
18:30 - 20:00 Oturum
CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI VE KOKTEYL

30 Ekim, 2013 Program

Dosyayı Gör
08:00 - 08:45 Oturum
Eğitim Kursu 1 Pediatrik Ortopedi-Pelvik osteotomi metotları
 • Konuşmacı
 • Oturum Başkanı
  • 08:00 - 08:45
   • Abdullah EREN
08:45 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 09:30 Oturum
Konferans 1 Pediatrik Ortopedi- Çocuklarda kübitus varus: Tedaviye gerek var mı?
 • Konuşmacı
 • Oturum Başkanı
  • 09:00 - 09:30
   • Önder AYDINGÖZ
09:30 - 10:00 Oturum
Konferans 2 Genel Ortopedi-Ortopedide aşırı branşlaşma hastalar ve sağlık sistemi için gerçekten yararlı mı?
 • Konuşmacı
 • Oturum Başkanı
  • 09:30 - 10:00
   • Nejat Hakkı SUR
10:00 - 10:30 Oturum
Konferans 3 Artroplasti-Total diz artroplastisinde bağ dengesinin sağlanması
 • Konuşmacı
 • Oturum Başkanı
  • 10:00 - 10:30
   • Mehmet Bahaddin GÜZEL
10:30 - 11:00 Oturum
Kahve Arası
11:00 - 12:30 Oturum
EFORT FORUM Travma-Kilitli plaklarla tedavide güncel konular
 • Konuşmacı
  • 11:00 - 11:05 Açılış
   • Hüseyin Hakan KINIK
   Pierre Hoffmeyer
  • 11:05 - 11:20 Üst ekstremitede kilitli plak kullanımı
   • Ufuk ÖZKAYA
  • 11:20 - 11:35 Alt ekstremitede kilitli plak kullanımı
   • Güvenir OKCU
  • 11:35 - 11:50 Kilitleme vidalarında güncel tasarım değişiklikleri
   Peter Reynders
  • 11:50 - 12:05 Kilitili plak uygulamalarında tuzaklar, püf noktalar ve komplikasyonlar
   Jean Christophe Bel
  • 12:05 - 12:25 Tartışma
  • 12:25 - 12:30 EFORT FORUM’un özet
   • Hüseyin Hakan KINIK
 • Oturum Başkanı
  • 11:00 - 12:30
   • Hüseyin Hakan KINIK
   Pierre Hoffmeyer
12:30 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
14:00 - 15:30 Oturum
Özel Oturum 1 Travma-Ertan Mergen’in anısına…
15:30 - 16:00 Oturum
Kahve Arası
16:00 - 17:00 Oturum
Konferans 5 Omurga-Omurga cerrahisinde gelinen nokta
 • Konuşmacı
  • 16:00 - 17:00 Ensor Transfeldt
 • Oturum Başkanı
  • 16:00 - 17:00
   • Azmi HAMZAOĞLU
17:00 - 17:15 Oturum
Kahve Arası
17:15 - 17:45 Oturum
Konferans 6 Pediatrik Ortopedi-Çocuk ortopedisinde yeni ne var?
 • Konuşmacı
  • 17:15 - 17:45 Roger F. Widmann
 • Oturum Başkanı
  • 17:15 - 17:45
   • Haluk AĞUŞ
17:45 - 18:30 Oturum
Panel 7 Genel Ortopedi-Ortopedi ve travmatolojide kayıt sistemleri
21:00 - 22:30 Oturum
İnteraktif Oturum Genel Ortopedi- Sağlık hukuku
 • Konuşmacı
  • 21:00 - 22:30
   • Mücahit GÖRGEÇ
   • Ünal KUZGUN
   Ünal Kuzgun eklenecek Nezih Varol
 • Oturum Başkanı
  • 21:00 - 22:30 Ünal Kuzgun eklenecek
08:00 - 08:45 Oturum
Eğitim Kursu 2 Ayak - Ayak Bileği-Aşil tendon tamiri
08:45 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 10:30 Oturum
Panel 1 SYADC-Patellofemoral eklem sorunları
10:30 - 11:00 Oturum
Kahve Arası
14:00 - 15:30 Oturum
Panel 4 Ayak - Ayak Bileği-Ayak bileği instabilitesi
15:30 - 16:00 Oturum
Kahve Arası
16:00 - 17:00 Oturum
Sözlü Bildiriler 7 Travma
17:00 - 17:15 Oturum
Kahve Arası
17:15 - 18:30 Oturum
Panel 8 Omuz - Dirsek-Ağrılı dirsek
 • Konuşmacı
  • 17:15 - 17:30 Lateral epikondilit
   • Kadir ERTEM
  • 17:30 - 17:45 Dirsekte sinovit ve kondral lezyonlar
   • Ahmet Mehmet DEMİRTAŞ
  • 17:45 - 18:00 Sert dirsek
   • Mehmet Selahattin DEMİRHAN
  • 18:00 - 18:15 Dirsek osteoartriti ve romatoid artritte dirsek tutulumu
   • Ata Can ATALAR
  • 18:15 - 18:30 Tartışma
 • Oturum Başkanı
  • 17:15 - 18:30
   • Ahmet Mehmet DEMİRTAŞ
08:00 - 08:45 Oturum
Eğitim Kursu 3 Ortopedik Onkoloji-Ortopedik onkolojide eksizyon teknikleri ve kullanım alanları
08:45 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 10:30 Oturum
Panel 2 Genel Ortopedi-Güncel venöz tromboembolizm profilaksisi
10:30 - 11:00 Oturum
Kahve Arası
14:00 - 15:00 Oturum
Panel 5 Pediatrik Ortopedi-Suprakondiler humerus kırıklarında güncel tedavi yaklaşımları
15:00 - 15:30 Oturum
Konferans 4 Omuz - Dirsek-Omuz anterior instabiliteleri: Konservatif tedaviden kemik blok ameliyatlarına
15:30 - 16:00 Oturum
Kahve Arası
16:00 - 17:00 Oturum
Sözlü Bildiriler 8 Genel Ortopedi
 • Konuşmacı
  • 16:00 - 16:05 S-065-ABDULLAH DEMİRTAŞ, İBRAHİM AZBOY, MEHMET BULUT, BEKİR YAVUZ UÇAR, ULAŞ ALABALIK, N. SERDAR NECMİOĞLU TROMBOEMBOLİ PROFİLAKSİSİNDE KULLANILAN ENOXAPARİN, FONDAPARİNUX VE RİVAROXABAN’IN KIRIK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN RATLARDA İNCELENMESİ
  • 16:05 - 16:10 S-066-ALİ ÇATALBAŞ, YÜKSEL ÖZKAN, ALPASLAN ÖZTÜRK, SERKAN AYKUT, KEMAL YANIK, MEHMET KÜRKÇÜ, NİHAL YAŞAR GÜL SATAR TİTANYUM İMPLANTLARDA TEİKOPLANİN KAPLAMANIN OSTEOİNTEGRASYONA OLAN ETKİSİ: DENEYSEL TAVŞAN MODELİNDE BİYOMEKANİK VE HİSTOMORFOMETRİK ÇALIŞMA
  • 16:10 - 16:15 S-067-ABDULLAH DEMİRTAŞ, İBRAHİM AZBOY, MEHMET BULUT, BEKİR YAVUZ UÇAR, ULAŞ ALABALIK, SAVAŞ İLGEZDİ NİKOTİNİZE RATLARDA DEGLOVİNG YARALANMA MODELİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN İYİLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ
  • 16:15 - 16:20 S-068-ABDULLAH DEMİRTAŞ, İBRAHİM AZBOY, MEHMET BULUT, BEKİR YAVUZ UÇAR, CELİL ALEMDAR, ULAŞ ALABALIK, VEYSİ AKPOLAT, İSMAİL YILDIZ, SAVAŞ İLGEZDİ NİKOTİNİZE RATLARDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN KIRIK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
  • 16:20 - 16:30 TARTIŞMA
  • 16:30 - 16:35 S-069-CEMİL ERTÜRK, MEHMET AKİF ALTAY, ŞAHBETTİN SELEK, ABDURRAHİM KOÇYİĞİT DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA PARAOKSONAZ–1 AKTİVİTESİ VE OKSİDATİF KAPASİTENİN RADYOLOJİK VE KLİNİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ
  • 16:35 - 16:40 S-070-ALIŞ TEHMEZLI, SEMİH AYDOĞDU, DILEK TAŞKIRAN, CENK CAN, MURAT SEZAK TAVŞANLARDA MEKANİK OSTEOKONDRAL DEFEKTİN İYİLEŞMESİNDE İNTRAARTİKÜLER OLEİK ASİT VE OLEUROPEİNİN ETKİSİ
  • 16:40 - 16:45 S-071-FATIH VATANSEVER, AHMET GÜNEY, CEMİL YILDIRIM TÜRK, ALİ HANSU DİYABETLİ HASTALARDA AŞİL TENDONUNDA OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLERİN BİYOMEKANİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
  • 16:45 - 16:50 S-072-SELAMİ ÇAKMAK ORTOPEDİK BİYOMATERYALLERDE BAKTERİ BİYOFİLM OLUŞTURULMASI VE SONİKASYONU İÇİN İN VİTRO MODEL: PİLOT ÇALIŞMA
  • 16:50 - 17:00 TARTIŞMA
 • Oturum Başkanı
  • 16:00 - 17:00
   • Necdet Serdar NECMİOĞLU
   • Ali Akın UĞRAŞ
17:00 - 17:15 Oturum
Kahve Arası
17:15 - 17:45 Oturum
Tartışmalı Oturum 1 Omurga-Lomber spinal stenoz tedavisi
17:45 - 18:30 Oturum
Panel 9 Genel Ortopedi-Acilde neler oluyor?
08:00 - 08:45 Oturum
Eğitim Kursu 4 El Cerrahisi-Endoskopik karpal tünel cerrahisi
08:45 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 10:30 Oturum
Panel 3 Omurga-Torakolomber omurga travmalarında tedaviye karar verme
10:30 - 11:00 Oturum
Kahve Arası
13:00 - 14:00 Oturum
UYDU SEMPOZYUMU-Zimmer Uydu Sempozyumu
14:00 - 15:30 Oturum
Panel 6 Genel Ortopedi-Alt ekstremite amputasyonları ve uygun protez seçimi
15:30 - 16:00 Oturum
Kahve Arası
16:00 - 17:00 Oturum
Sözlü Bildiriler 9 SYADC
 • Konuşmacı
  • 16:00 - 16:05 S-073-TULUHAN YUNUS EMRE, TOLGA EGE, ÖZKAN KÖSE, DEMET TEKDÖŞ DEMİRCİOĞLU, BAHADIR SEYHAN, MACİT UZUN DİZ EKLEMİ KIKIRDAK DEFEKTLERİNDE OSTEOKONDRAL OTOGREFT (MOZAİKPLASTİ) TEDAVİSİNDE SONUCU ETKİLEYEN FAKTÖRLER; 152 OLGUNUN GERİYE DÖNÜK ANALİZİ
  • 16:05 - 16:10 S-074-BEKİR KARAKILIÇ, EMİN TAŞKIRAN, BAŞAK DOĞANAVŞARGİL, SALİH ÇELİK SANTRAL DEFEKT TARZI PARSİYEL ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMA MODELİNİN PRİMER İYİLEŞMESİ ÜZERİNE İNFRAPATELLAR YAĞ DOKUSU EKSİZYONUNUN ETKİLERİ (KEÇİ DİZLERİNDE DENEYSEL ÇALIŞMA)
  • 16:10 - 16:15 S-075-ALİ KANTEMİR, KENAN KEKLİKÇİ, SELAMİ ÇAKMAK, OSMAN RODOP, MESİH KUŞKUCU KRONİK ÖN ÇAPRAZ BAĞ YIRTIĞI OLGULARINDA ARTROSKOPİK ANATOMİK TEK DEMET ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONU SONRASI ERKEN DÖNEM KLİNİK SONUÇLARIMIZ
  • 16:15 - 16:20 S-076-ZAFER ATBAŞI, ERDEN KILIÇ, ADEM PARLAK, AYKUT AYTEKİN ÖN DİZ AĞRISININ Q AÇISI VE PATELLA TİPİ İLE İLİŞKİSİ
  • 16:20 - 16:30 TARTIŞMA
  • 16:30 - 16:35 S-077-YAKUP YILDIRIM, TEVFİK BALIKÇI, MUSTAFA AŞANSU, AHMET NADİR AYDEMİR, ÖMER SOFULU ARTROSKOPİK ÖN ÇAPRAZ BAĞ (ÖÇB) REKONSTRÜKSİYONUNDA EKLEM İÇİ BUPİVAKAİN ENJEKSİYONUNUN AMELİYAT SONRASI GÖRSEL ANALOG SKALA (VAS) ÜZERİNE ETKİSİ
  • 16:35 - 16:40 S-078-FATİH KÜÇÜKDURMAZ, NUH MEHMET ELMADAĞ, İBRAHİM TUNCAY, HAKAN KIVILCIM, CENGİZ ŞEN SIÇANLARIN DİZİNDE EPİNEFRİN İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA TRANEKSAMİK ASİTİN EKLEM İÇİ KULLANIMI KONDROTOKSİK Mİ?
  • 16:40 - 16:45 S-079-NERMIN OCAKTAN, BURAK DEMIRAĞ, SADIK BILGEN, AYSUN YILMAZLAR, ÖMER F. BILGEN ARTROSKOPİLERDE POSTOPERATİF HİPOTERMİNİN ÖNLENMESİNDE İNTRAVENÖZ VE İRRİGASYON SIVILARININ ISITILMASININ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
  • 16:45 - 16:50 S-080-MAHİR MAHİROĞULLARI, SELAMİ ÇAKMAK, MUHARREM İNAN, ALİ KANTEMİR, FAZLI LEVENT UMUR ÖN ÇAPRAZ BAĞ YIRTIĞI OLAN HASTALARDA YÜRÜYÜŞ ANALİZİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  • 16:50 - 17:00 TARTIŞMA
 • Oturum Başkanı
  • 16:00 - 17:00
   • Özgür Ahmet ATAY
   • Hasan BOMBACI
17:00 - 17:15 Oturum
Kahve Arası
17:15 - 17:45 Oturum
Tartışmalı Oturum 2 Ayak – Ayak Bileği-Talus osteokondral lezyonlarında tercihim
17:45 - 18:30 Oturum
Panel 10 SYADC-Sporcularda yumuşak doku yaralanmaları tanı ve tedavisindeki son gelişmeler
 • Konuşmacı
  • 17:45 - 18:05 Sporcularda sık görülen yumuşak doku sakatlıkları ve tedavi prensipleri
   • Burhan USLU
  • 18:05 - 18:25 Yumuşak doku sakatlıklarında iyileştirici ve yardımcı tedavi yöntemlerinin etkinliği
   • İbrahim YANMIŞ
  • 18:25 - 18:30 Tartışma
 • Oturum Başkanı
  • 17:45 - 18:30
   • İrfan ESENKAYA
08:00 - 08:45 Oturum
Sözlü Bildiriler 1 Genel Ortopedi
08:45 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 10:30 Oturum
Sözlü Bildiriler 3 Pediatrik Ortopedi
10:30 - 11:00 Oturum
Kahve Arası
14:00 - 15:30 Oturum
Sözlü Bildiriler 5 Eksternal Fiksasyon
15:30 - 16:00 Oturum
Kahve Arası
16:00 - 17:00 Oturum
Sözlü Bildiriler 10 Pediatrik Ortopedi
17:00 - 17:15 Oturum
Kahve Arası
17:15 - 18:30 Oturum
Sözlü Bildiriler 12 Artroplasti
08:00 - 08:45 Oturum
Sözlü Bildiriler 2 Omurga
08:45 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 10:30 Oturum
Sözlü Bildiriler 4 El Cerrahisi
10:30 - 11:00 Oturum
Kahve Arası
14:00 - 15:30 Oturum
Sözlü Bildiriler 6 El Cerrahisi
15:30 - 16:00 Oturum
Kahve Arası
16:00 - 17:00 Oturum
Sözlü Bildiriler 11 Ayak – Ayak Bileği
17:00 - 17:15 Oturum
Kahve Arası
17:15 - 18:30 Oturum
Sözlü Bildiriler 13 Genel Ortopedi

31 Ekim, 2013 Program

Dosyayı Gör
08:00 - 08:45 Oturum
Eğitim Kursu 5 Genel Ortopedi-Ortopedik cerrahide sütür seçimi ve teknikleri
08:45 - 09:00 Oturum
K a h v e A r a s ı
09:00 - 10:15 Oturum
Panel 11 Genel Ortopedi-Kas iskelet sistemi hastalıklarında güncel yardımcı tedavi yöntemler
10:15 - 10:45 Oturum
K a h v e A r a s ı
10:45 - 11:15 Oturum
Konferans 7 Genel Ortopedi-Erken dönem gonartrozda tedavi seçenekleri
 • Konuşmacı
 • Oturum Başkanı
  • 10:45 - 11:15
   • Emre TOĞRUL
11:15 - 11:30 Oturum
Kahve Arası
11:30 - 12:00 Oturum
Konferans 8 Genel Ortopedi-Erişkinlerde asetabuler displazilerde osteotomiler
 • Konuşmacı
 • Oturum Başkanı
  • 11:30 - 12:00
   • Şafak ŞAHLAN
12:00 - 12:30 Oturum
Konferans 9 Ayak - Ayak Bileği-Ayak ve ayak bileği deformitelerinin eksternal fiksatörlerle tedavisi
 • Konuşmacı
 • Oturum Başkanı
  • 12:00 - 12:30
   • Süleyman Nafiz BİLSEL
12:30 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
14:00 - 18:30 Oturum
TOTBİD Genel Kurulu
08:00 - 08:45 Oturum
Eğitim Kursu 6 Eksternal Fiksasyon -Alt ekstremitede deformite analizi
08:45 - 09:00 Oturum
K a h v e A r a s ı
09:00 - 10:15 Oturum
Panel 12 Travma-Günlük pratikte İM çivi tedavilerinde sık yapılan yanlışlar için uyarılar
10:15 - 10:45 Oturum
K a h v e A r a s ı
10:45 - 11:15 Oturum
Tartışmalı Oturum 3 SYADC-İlk kez patella çıkığında tedavi
11:15 - 11:30 Oturum
Kahve Arası
11:30 - 12:30 Oturum
Özel Oturum 3 Genel Ortopedi-Zeki Korkusuz’un anısına… TOAK Paneli: Kıkırdak biyomekaniği ve biyokimyası
12:30 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
14:00 - 18:30 Oturum
Asistan Kursu Genel Ortopedi-Asistan Kursu
 • Konuşmacı
  • 14:00 - 14:02 Ortopedi ve travmatolojide fizik muayene ve ayırıcı tanı
  • 14:02 - 14:45 Üst ekstremite fizik muayenesi ve ayırıcı tanı
   • Abdullah Gürsel LEBLEBİCİOĞLU
  • 14:45 - 15:30 Alt ekstremite fizik muayenesi ve ayırıcı tanı
   • Yalım ATEŞ
  • 15:30 - 16:00 Ara
  • 16:00 - 16:30 Omurga fizik muayenesi ve ayırıcı tanı
   • Ahmet Esat KITER
  • 16:30 - 17:00 Çocuk hastada fizik muayene ve ayırıcı tanıya gidiş
   • Nusret KÖSE
  • 17:00 - 17:15 Ara
  • 17:15 - 17:17 Ortopedi ve travmatolojide internet kullanımı
  • 17:17 - 18:00 İnternetin etkin kullanımı için öneriler
   • Fatih KÜÇÜKDURMAZ
  • 18:00 - 18:30 Uygulama
 • Oturum Başkanı
  • 14:00 - 18:30
   • Nusret KÖSE
   • Ahmet Esat KITER
08:00 - 08:45 Oturum
Eğitim Kursu 7 Travma-Perkütan iliosakral vida uygulama tekniği
08:45 - 09:00 Oturum
K a h v e A r a s ı
09:00 - 10:15 Oturum
Panel 13 SYADC-Kalça artroskopisinde güncel endikasyonlar
10:15 - 10:45 Oturum
K a h v e A r a s ı
10:45 - 11:15 Oturum
Özel Oturum 2 Pediatrik Ortopedi-NURİ GÜLTEKİN’in anısına…
11:15 - 11:30 Oturum
Kahve Arası
11:30 - 12:30 Oturum
Panel 15 El Cerrahisi-El yaralanmalarına yaklaşım
12:30 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
08:00 - 08:45 Oturum
Eğitim Kursu 8 Omuz – Dirsek-Omuz protezleri
08:45 - 09:00 Oturum
K a h v e A r a s ı
09:00 - 10:15 Oturum
Panel 14 Ortopedik Onkoloji-Benign yumuşak doku tümörleri
10:15 - 10:45 Oturum
K a h v e A r a s ı
10:45 - 11:15 Oturum
Tartışmalı Oturum 4 Travma-Erişkin klavikula kırıkları
11:15 - 11:30 Oturum
Kahve Arası
11:30 - 12:00 Oturum
Konferans 10 Genel Ortopedi-Nöropatik ağrı
 • Konuşmacı
  • 11:30 - 12:00 Pakize Kırdemir
 • Oturum Başkanı
  • 11:30 - 12:00
   • Erhan SESLİ
12:00 - 12:30 Oturum
Tartışmalı Oturum 5 Artroplasti-Total diz protezinde tartışmalı konular
12:30 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
08:00 - 08:45 Oturum
Sözlü Bildiriler 14 Ortopedik Onkoloji
08:45 - 09:00 Oturum
K a h v e A r a s ı
09:00 - 10:15 Oturum
Sözlü Bildiriler 16 Artroplasti
10:15 - 10:45 Oturum
K a h v e A r a s ı
10:45 - 11:15 Oturum
Sözlü Bildiriler 18 Pediatrik Ortopedi
11:15 - 11:30 Oturum
Kahve Arası
11:30 - 12:30 Oturum
Sözlü Bildiriler 20 Artroplasti
12:30 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
08:00 - 08:45 Oturum
Sözlü Bildiriler 15 El Cerrahisi
08:45 - 09:00 Oturum
K a h v e A r a s ı
09:00 - 10:15 Oturum
Sözlü Bildiriler 17 El Cerrahisi
10:15 - 10:45 Oturum
K a h v e A r a s ı
10:45 - 11:15 Oturum
Sözlü Bildiriler 19 Ortopedik Onkoloji
11:15 - 11:30 Oturum
Kahve Arası
11:30 - 12:30 Oturum
Sözlü Bildiriler 21 Ortopedik Onkoloji
12:30 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği

01 Kasım, 2013 Program

Dosyayı Gör
08:00 - 08:50 Oturum
ÖDG Sözlü Bildiriler 1
08:50 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 09:25 Oturum
ÖDG Konferans 1 Travma-Tibia intra medüller çivilemesinin püf noktaları
 • Konuşmacı
 • Oturum Başkanı
  • 09:00 - 09:25
   • Kemal DURAK
09:25 - 09:50 Oturum
ÖDG Konferans 2 Travma-İnstabil vertikal pelvis kırıklarında internal tespit teknikleri
 • Konuşmacı
 • Oturum Başkanı
  • 09:25 - 09:50
   • Hüseyin DEMİRÖRS
09:50 - 10:20 Oturum
Kahve Arası
10:20 - 11:10 Oturum
ÖDG Panel 12 Travma-Femur üst uç kırıkları fiksasyonunda teknik püf noktalar
11:10 - 11:20 Oturum
Kahve Arası
11:20 - 12:10 Oturum
ÖDG Panel 18 Travma-Diz çevresi kırık tedavisinde sık yapılan hatalar ve çözümleri
12:10 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
14:00 - 14:50 Oturum
ÖDG Panel 22 Travma-Asetabulum - pelvis kırıkları cerrahi yaklaşımları videopaneli
14:50 - 15:00 Oturum
Kahve Arası
15:00 - 15:50 Oturum
ÖDG Olgu Tartışması 4 Travma-Kaynamama, yanlış kaynama ve enfeksiyonlar
 • Konuşmacı
  • 15:00 - 15:50 Tartışmacılar: Mahir Gülşen, Mehmet Kocaoğlu, Michael Weber
 • Oturum Başkanı
  • 15:00 - 15:50
   • Metin KÜÇÜKKAYA
15:50 - 16:20 Oturum
Kahve Arası
16:20 - 17:10 Oturum
ÖDG Olgu Tartışması 5 Travma-Alt ekstremitenin zor kırıkları
17:10 - 17:20 Oturum
Kahve Arası
17:20 - 18:10 Oturum
ÖDG Olgu Tartışması 6 Travma-Üst ekstremitenin zor kırıkları
08:00 - 08:50 Oturum
ÖDG Panel 1 Artroplasti-Primer total kalça artroplastisi uygulaması
08:50 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 09:50 Oturum
ÖDG Panel 7 Artroplasti-Primer total kalça artroplastisi videopaneli
09:50 - 10:20 Oturum
Kahve Arası
10:20 - 11:10 Oturum
ÖDG Panel 13 Artroplasti-Özellikli olgularda artroplasti
11:10 - 11:20 Oturum
Kahve Arası
11:20 - 12:10 Oturum
ÖDG Olgu Tartışması 2 Artroplasti-Tartışmalı artroplasti olguları
 • Konuşmacı
  • 11:20 - 12:10 Tartışmacılar: Gosta Ullmark, George Macheras,Akos Zahar, Remzi Tözün, Nejat Güney, Ömer Faruk Bilgen, Bülent Erdemli
 • Oturum Başkanı
  • 11:20 - 12:10
   • Erdal CİLA
   • Bülent ATİLLA
12:10 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
14:00 - 14:50 Oturum
ÖDG Panel 23 Artroplasti-Primer total diz artroplastisi uygulaması
14:50 - 15:00 Oturum
Kahve Arası
15:00 - 15:50 Oturum
ÖDG Panel 28 Artroplasti-Primer total diz artroplastisi videopaneli
15:50 - 16:20 Oturum
Kahve Arası
16:20 - 17:10 Oturum
ÖDG Sözlü Bildiriler 4 Artroplasti
17:10 - 17:20 Oturum
Kahve Arası
17:20 - 18:10 Oturum
ÖDG Panel 39 Artroplasti-Revizyon artroplastisi videopaneli
08:00 - 08:50 Oturum
ÖDG Panel 2 Pediatrik Ortopedi-Konjenital ayak anomalileri: Etyoloji, tanı ve tedavi
08:50 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 09:50 Oturum
ÖDG Panel 8 Pediatrik Ortopedi-Femur üst uç epifiz kayması
09:50 - 10:20 Oturum
Kahve Arası
10:20 - 11:10 Oturum
ÖDG Sözlü Bildiriler 2 Pediatrik Ortopedi
11:10 - 11:20 Oturum
Kahve Arası
11:20 - 12:10 Oturum
ÖDG Panel 19 Pediatrik Ortopedi-Adölesan distal tibia kırıkları
12:10 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
14:00 - 14:50 Oturum
ÖDG Panel 24 Pediatrik Ortopedi-Kırılgan kemiklere genel yaklaşım
14:50 - 15:00 Oturum
Kahve Arası
15:00 - 15:50 Oturum
ÖDG Panel 29 Pediatrik Ortopedi-Serebral palsi: Sublukse ve disloke kalçaya yaklaşım
15:50 - 16:20 Oturum
Kahve Arası
16:20 - 17:10 Oturum
ÖDG Panel 34 Pediatrik Ortopedi-Çocuk önkol kırıkları
17:10 - 17:20 Oturum
Kahve Arası
17:20 - 18:10 Oturum
ÖDG Panel 40 Pediatrik Ortopedi-Çocuk istismarı: Hukuksal ve ortopedik değerlendirme
08:00 - 08:50 Oturum
ÖDG Panel 3 SYADC-Ön çapraz bağ - 1
08:50 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 09:50 Oturum
ÖDG Panel 9 SYADC-Ön çapraz bağ - 2
09:50 - 10:20 Oturum
Kahve Arası
10:20 - 11:10 Oturum
ÖDG Panel 14 SYADC-Ön çapraz bağ - 3
11:10 - 11:20 Oturum
Kahve Arası
11:20 - 11:45 Oturum
ÖDG Konferans 3 SYADC-Akut diz çıkığı - Definitif tedavi öncesi yaklaşım
 • Konuşmacı
 • Oturum Başkanı
  • 11:20 - 11:45
   • Ahmet Turan AYDIN
11:45 - 12:10 Oturum
ÖDG Konferans 4 SYADC-Diz içi ve çevresi benign kitleler: Ayırıcı tanı ve cerrahi strateji
 • Konuşmacı
 • Oturum Başkanı
  • 11:45 - 12:10
   • Semih GÜR
12:10 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
14:00 - 14:50 Oturum
ÖDG Sözlü Bildiriler 3 SYADC
 • Konuşmacı
  • 14:00 - 14:05 S-182-GUNEY YILMAZ, MAHMUT NEDİM DORAL, EGEMEN TURHAN, GURHAN DONMEZ, ÖZGÜR AHMET ATAY, DEFNE KAYA ASİL TENDON RUPTURLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ:ACİK VE PERKUTAN YONTEMLERİN TAVSAN MODELİ UZERİNDE KARSİLASTİRİLMASİ
  • 14:05 - 14:10 S-183-OLCAY GÜLER, MAHİR MAHİROĞULLARI, SERHAT MUTLU, HALİS ÇERÇİ, ALİ ŞEKER, SELAMİ ÇAKMAK TEK TARAFLI ANTEROMEDİAL PORTAL VEYA TRANSTİBİAL YÖNTEMLE ARTROSKOPİK ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONU YAPILAN HASTALARIN MRI TETKİKİ İLE ÖLÇÜLEN GREFT DEĞERLERİNİN KARŞI NORMAL DİZLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
  • 14:10 - 14:15 S-184-AHMET FIRAT, MEHMET FARUK ÇATMA, BİROL TUNÇ, ÇİĞDEM HACIHAFIZOĞLU, MURAT ALTAY, MURAT BOZKURT, M.İ.SAFA KAPICIOĞLU, OSMAN TECİMEL ARTROSKOPİK ÖN ÇAPRAZ BAĞ CERRAHİSİNDE FEMORAL TÜNELİN TAVANARASI
  • 14:15 - 14:25 TARTIŞMA
  • 14:25 - 14:30 S-185-ÖZGÜR DEDE, MAHMUT NEDİM DORAL, EGEMEN TURHAN, AKIN ÜZÜMCÜGİL, DEFNE KAYA, GÜRHAN DÖNMEZ AKUT ÖN ÇAPRAZ BAĞ TAM KAT YIRTIKLARINDA TENDON OTOGREFTİ İLE KUVVETLENDİRME
  • 14:30 - 14:35 S-186-AKIN TURGUT, ZEYNEL MERT ASFUROĞLU ARTROSKOPİ YARDIMLI AŞİL TENDON ONARIMI
  • 14:35 - 14:40 S-187-ÖZGE ÇINAR MEDENİ, NEVIN ATALAY GÜZEL, İBRAHİM YANMIŞ, GÜL BALTACI, KEZBAN YİĞİTER ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONU YAPILAN OLGULARDA POSTÜRAL STABİLİTE İLE DİZ ÇEVRESİ KAS KUVVETİ VE GÖVDE KASLARININ ENDURANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
  • 14:40 - 14:50 TARTIŞMA
 • Oturum Başkanı
  • 14:00 - 14:50
   • Mustafa KARAHAN
   • Mehmet Rıfat ERGİNER
14:50 - 15:00 Oturum
Kahve Arası
15:00 - 15:50 Oturum
ÖDG Panel 30 SYADC -Diz ekleminde osteokondritis dissekans: Güncel tedavi
15:50 - 16:20 Oturum
Kahve Arası
16:20 - 17:10 Oturum
ÖDG Panel 35 SYADC-Büyük kıkırdak defektlerinde tedavi
17:10 - 17:20 Oturum
Kahve Arası
17:20 - 18:10 Oturum
ÖDG Panel 41 SYADC -Gonartroz tedavisinde proksimal tibia osteotomileri
08:00 - 08:50 Oturum
ÖDG Panel 4 Omurga-Erişkinde bel ağrısına yaklaşım
08:50 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 09:50 Oturum
ÖDG Panel 10 Omurga-Bel ağrılı çocuğa yaklaşım
09:50 - 10:20 Oturum
Kahve Arası
10:20 - 11:10 Oturum
ÖDG Panel 15 Omurga-Deformite tedavisinde kırmızı bayraklar: Ortopedistin rolü?
 • Konuşmacı
  • 10:20 - 10:28 İdiopatik skolyozda kırmızı bayraklar
   • Şevki ERDEM
  • 10:28 - 10:36 Konjenital skolyozda kırmızı bayraklar
   • Necdet Şükrü ALTUN
  • 10:36 - 10:44 Erişkin skolyozunda kırmızı bayraklar
   • Çağatay ÖZTÜRK
  • 10:44 - 10:52 Kifoz cerrahisinde kırmızı bayraklar
   • Erol YALNIZ
  • 10:52 - 11:00 Omurga osteotomilerinde kırmızı bayraklar
   • Mehmet Akif KAYGUSUZ
  • 11:00 - 11:10 Tartışma
 • Oturum Başkanı
  • 10:20 - 11:10
   • Emin ALICI
11:10 - 11:20 Oturum
Kahve Arası
11:20 - 12:10 Oturum
ÖDG Panel 20 Omurga-Omurga cerrahisi eğitimi
 • Konuşmacı
  • 11:20 - 11:28 Omurga cerrahisi eğitimi: Türkiye’de neredeyiz?
   • Serdar KAHRAMAN
  • 11:28 - 11:36 Dünyada omurga cerrahisi eğitimi ve Avrupa’da güncel durum
   • Rasim Haluk BERK
  • 11:36 - 11:45 Omurga cerrahisi müfredat çalışması
   • Alpaslan ŞENKÖYLÜ
  • 11:45 - 11:52 Omurga: Yan dal mı? Ana dal mı?
   • Ufuk AYDINLI
  • 11:52 - 12:00 TODMEK ve sınav
   • Rifat Emre ACAROĞLU
  • 12:00 - 12:10 Tartışma
 • Oturum Başkanı
  • 11:20 - 12:10
   • Azmi HAMZAOĞLU
12:10 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
14:00 - 14:50 Oturum
ÖDG Panel 25 Ayak - Ayak Bileği-Ayak ve ayak bileği yaralanmaları
14:50 - 15:00 Oturum
Kahve Arası
15:00 - 15:50 Oturum
ÖDG Panel 31 Ayak - Ayak Bileği-Ayak ve ayak bileğinde osteoartrozlar
15:50 - 16:20 Oturum
Kahve Arası
16:20 - 17:10 Oturum
ÖDG Panel 36 Ayak - Ayak Bileği-Halluks valgus
17:10 - 17:20 Oturum
Kahve Arası
17:20 - 18:10 Oturum
ÖDG Panel 42 Ayak - Ayak Bileği-Pes Planus
08:00 - 08:50 Oturum
ÖDG Panel 5 Omuz – Dirsek-Rotator kılıf yırtıkları
08:50 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 09:50 Oturum
ÖDG Olgu Tartışması 1 Omuz – Dirsek-Rotator kılıf yırtıkları
 • Konuşmacı
  • 09:00 - 09:50 Tartışmacılar: Mustafa Karahan, Barış Kocaoğlu, Mustafa Yel
 • Oturum Başkanı
  • 09:00 - 09:50
   • Mehmet Selahattin DEMİRHAN
09:50 - 10:20 Oturum
Kahve Arası
10:20 - 11:10 Oturum
ÖDG Panel 16 Omuz – Dirsek-Humerus kırıkları
11:10 - 11:20 Oturum
Kahve Arası
11:20 - 12:10 Oturum
ÖDG Olgu Tartışması 3 Omuz – Dirsek-Humerus kırıkları
 • Konuşmacı
  • 11:20 - 12:10 Tartışmacılar: Uğur Özbaydar, Erkal Bilen, Murat Kayalar
 • Oturum Başkanı
  • 11:20 - 12:10
   • Ata Can ATALAR
12:10 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
14:00 - 14:50 Oturum
ÖDG Panel 26 El Cerrahisi-Karpometakarpal eklem artrozu
14:50 - 15:00 Oturum
Kahve Arası
15:00 - 15:50 Oturum
ÖDG Panel 32 El Cerrahisi-On soruda el kırıkları, kırıklı çıkıkları, izole çıkıklar
15:50 - 16:20 Oturum
Kahve Arası
16:20 - 17:10 Oturum
ÖDG Panel 37 El Cerrahisi -El tümörlerinde yaklaşım
17:10 - 17:20 Oturum
Kahve Arası
17:20 - 18:10 Oturum
ÖDG Panel 43 El Cerrahisi-Sporcularda el, önkol ve dirsek yaralanmaları
08:00 - 08:50 Oturum
ÖDG Panel 6 Ortopedik Onkoloji-Agresif fibromatozis
08:50 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 09:50 Oturum
ÖDG Panel 11 Ortopedik Onkoloji-Kıkırdak kökenli kemik tümörlerinde tanı ve tedavi sorunları
09:50 - 10:20 Oturum
Kahve Arası
10:20 - 11:10 Oturum
ÖDG Panel 17 Ortopedik Onkoloji-Patolojik kırıkla başvuran kemik tümörlü olgulara yaklaşım
11:10 - 11:20 Oturum
Kahve Arası
11:20 - 12:10 Oturum
ÖDG Panel 21 Ortopedik Onkoloji-Hematolojik kökenli kemik maligniteleri
12:10 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
14:00 - 14:50 Oturum
ÖDG Panel 27 Eksternal Fiksasyon-Ekstremite uzatmalarında gelinen son durum
14:50 - 15:00 Oturum
Kahve Arası
15:00 - 15:50 Oturum
ÖDG Panel 33 Eksternal Fiksasyon-Konjenital deformitelerde eksternal fiksatör kullanımı
15:50 - 16:20 Oturum
Kahve Arası
16:20 - 17:10 Oturum
ÖDG Panel 38 Eksternal Fiksasyon-Deformite cerrahisi komplikasyonları
17:10 - 17:20 Oturum
Kahve Arası
17:20 - 18:10 Oturum
ÖDG Panel 44 Eksternal Fiksasyon-Geniş yumuşak doku defekti bulunan ekstremite yaralanmaları

02 Kasım, 2013 Program

Dosyayı Gör
08:00 - 08:45 Oturum
Eğitim Kursu 9 Artroplasti-Primer ve revizyon total kalça artroplastisinde implant seçimi
08:45 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 10:15 Oturum
Panel 16 Artroplasti-“European Hip Society” Paneli
10:15 - 10:45 Oturum
Kahve Arası
10:45 - 11:15 Oturum
Konferans 11 Pediatrik Ortopedi-Tibial ve fibular hemimelide rekonstrüksiyon
 • Konuşmacı
 • Oturum Başkanı
  • 10:45 - 11:15
   • Ahmet Mümtaz ALPASLAN
11:15 - 11:30 Oturum
Kahve Arası
11:30 - 12:30 Oturum
Panel 20 Artroplasti-SICOT Paneli: Total diz artroplastisi revizyonu
12:30 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 Oturum
Panel 21 Eksternal Fiksasyon-Deformite tedavisinde farklı stratejiler
15:00 - 15:30 Oturum
Panel 22 Genel Ortopedi-Van Depremi’nden öğrendiklerimiz
15:30 - 16:00 Oturum
Kahve Arası
16:00 - 17:00 Oturum
Panel 26 Travma-Kırık sekellerinin ve Kemik Defektlerinin tedavisi
17:00 - 17:15 Oturum
Kahve Arası
17:15 - 18:30 Oturum
Panel 28 Genel Ortopedi-İmplant yüzeyleri
20:30 - 23:00 Oturum
ÖDÜL TÖRENİ VE KAPANIŞ ÖZEL PROGRAMI
08:00 - 08:45 Oturum
Eğitim Kursu 10 Genel Ortopedi-Kas ve iskelet sisteminin MR görüntülemesinin püf noktaları
08:45 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 10:15 Oturum
Panel 17 Genel Ortopedi-Ortopedik malzeme teminindeki sorunlar ve çözüm önerileri
10:15 - 10:45 Oturum
Kahve Arası
10:45 - 11:15 Oturum
Tartışmalı Oturum 6 Travma-Proksimal tibia eklem dışı kırıkları
11:15 - 11:30 Oturum
Kahve Arası
11:30 - 12:00 Oturum
Konferans 12 Omuz - Dirsek-Kübital tünel sendromu: Açık ve endoskopik gevşetme
 • Konuşmacı
 • Oturum Başkanı
  • 11:30 - 12:00
   • Taşkın ALTAY
12:00 - 12:30 Oturum
Konferans 13 Genel Ortopedi-Ekstremite nakilleri
 • Konuşmacı
 • Oturum Başkanı
  • 12:00 - 12:30
   • Sait ADA
12:30 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
14:00 - 15:30 Oturum
Panel 23 Artroplasti-Kalça ve diz artroplastisinde cerrahi teknikle ilgili sık yapılan hatalar
15:30 - 16:00 Oturum
Kahve Arası
16:00 - 17:00 Oturum
Panel 27 Genel Ortopedi-TOTBİD – AGUH Paneli
17:00 - 17:15 Oturum
Kahve Arası
17:15 - 18:30 Oturum
Panel 29 Artroplasti-TOTBİD Enfeksiyon Kurulu Paneli: Protez enfeksiyonlarında neredeyiz?
08:00 - 08:45 Oturum
Eğitim Kursu 11 SYADC-Menisküs tamiri
08:45 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 10:15 Oturum
Panel 18 Genel Ortopedi-Osteoporoz ve osteoporotik kırıklar
10:15 - 10:45 Oturum
Kahve Arası
10:45 - 11:15 Oturum
Tartışmalı Oturum 7 El Cerrahisi-Akut skafoid kırıklarında tedavi
11:15 - 11:30 Oturum
Kahve Arası
11:30 - 12:00 Oturum
Tartışmalı Oturum 8 Eksternal Fiksasyon-Tip 3 açık tibia kırıklarında yaklaşım
12:00 - 12:30 Oturum
Konferans 14 Ortopedik Onkoloji-Türkiye’de ortopedik onkolojide multidisipliner yaklaşım
 • Konuşmacı
 • Oturum Başkanı
  • 12:00 - 12:30
   • Yavuz Yener SAĞLIK
12:30 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
14:00 - 15:30 Oturum
Panel 24 Travma-Açık kırıkların tedavisinde güncel yaklaşım
15:30 - 16:00 Oturum
Kahve Arası
16:00 - 16:30 Oturum
Tartışmalı Oturum 10 Pediatrik Ortopedi-6-9 yaş Legg-Calvé-Perthes Hastalığı’nda cerrahi tedavi
16:30 - 17:00 Oturum
Konferans 16 Pediatrik Ortopedi-Çocukluk çağında monoartrite yaklaşım
 • Konuşmacı
 • Oturum Başkanı
  • 16:30 - 17:00
   • Mustafa BAŞBOZKURT
17:00 - 17:15 Oturum
Kahve Arası
17:15 - 18:00 Oturum
Panel 30 El Cerrahisi-Yan dal olarak el cerrahisi
18:00 - 18:30 Oturum
Konferans 17 Genel Ortopedi-Akılcı ilaç kullanımı
 • Konuşmacı
  • 18:00 - 18:30 Akif Akbulak
 • Oturum Başkanı
  • 18:00 - 18:30
   • İsmet TAN
08:00 - 08:45 Oturum
Eğitim Kursu 12 Omurga-Omurgada deformite düzeltme teknikleri
08:45 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 10:15 Oturum
Panel 19 El Cerrahisi-Sık görülen el ve el bileği sorunlarında güncel yaklaşımlar
10:15 - 10:45 Oturum
Kahve Arası
10:45 - 11:15 Oturum
Özel Oturum 4 Eksternal Fiksasyon-SABRİ ATEŞALP’in anısına…
11:15 - 11:30 Oturum
Kahve Arası
11:30 - 12:00 Oturum
Konferans 15 Pediatrik Ortopedi-Çocuk femur kırıkları
 • Konuşmacı
 • Oturum Başkanı
  • 11:30 - 12:00
   • Fatih SÜRENKÖK
12:00 - 12:30 Oturum
Tartışmalı Oturum 9 Genel Ortopedi-TZP (PRP) uygulamaları
12:30 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
14:00 - 15:30 Oturum
Panel 25 Genel Ortopedi-TOTEK Paneli: Totek ve Sınavlar
15:30 - 16:00 Oturum
Kahve Arası
16:00 - 16:30 Oturum
Tartışmalı Oturum 11 Ortopedik Onkoloji-Ayak malign tümörlerinde cerrahi yaklaşım
16:30 - 17:00 Oturum
Tartışmalı Oturum 12 Omuz – Dirsek-Radius başı parçalı kırıkları
17:00 - 17:15 Oturum
Kahve Arası
17:15 - 18:30 Oturum
Panel 31 Ayak - Ayak Bileği-Ağrılı ayak
08:00 - 08:45 Oturum
Sözlü Bildiriler 22 Travma
08:45 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 10:15 Oturum
Sözlü Bildiriler 24 Ayak – Ayak Bileği
10:15 - 10:45 Oturum
Kahve Arası
10:45 - 11:15 Oturum
Sözlü Bildiriler 26 Genel Ortopedi
11:15 - 11:30 Oturum
Kahve Arası
11:30 - 12:30 Oturum
Sözlü Bildiriler 28 SYADC
12:30 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
14:00 - 15:30 Oturum
Sözlü Bildiriler 30 Ayak – Ayak Bileği
15:30 - 16:00 Oturum
Kahve Arası
16:00 - 17:00 Oturum
Sözlü Bildiriler 32 Genel Ortopedi
17:00 - 17:15 Oturum
Kahve Arası
17:15 - 18:30 Oturum
Sözlü Bildiriler 34 Travma
08:00 - 08:45 Oturum
Sözlü Bildiriler 23 Omuz – Dirsek
08:45 - 09:00 Oturum
Kahve Arası
09:00 - 10:15 Oturum
Sözlü Bildiriler 25 Travma
10:15 - 10:45 Oturum
Kahve Arası
10:45 - 11:15 Oturum
Sözlü Bildiriler 27 Ortopedik Onkoloji
11:15 - 11:30 Oturum
Kahve Arası
11:30 - 12:30 Oturum
Sözlü Bildiriler 29 Omurga
12:30 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği
14:00 - 15:30 Oturum
Sözlü Bildiriler 31 Omuz – Dirsek
15:30 - 16:00 Oturum
Kahve Arası
16:00 - 17:00 Oturum
Sözlü Bildiriler 33 Omurga
17:00 - 17:15 Oturum
Kahve Arası
17:15 - 18:30 Oturum
Sözlü Bildiriler 35 Omurga
© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...