Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği


Video Portal

TOTEK TARAFINDAN ÖNERİLEN BEŞ YILLIK KLİNİK İÇİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

ASİSTAN SEMİNERİ EĞİTİM PROGRAMI

 

TEMEL ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ MODÜLÜ

 1. Makale nasıl yazılır
 2. Proje nasıl yazılır
 3. Dergilerin ve kişilerin değerlendirme kriterleri (h faktörü, impakt faktörü vs)
 4. Bir dergide yayınlanmış makalenin “değerli” olduğu nasıl anlaşılır
 5. Ameliyathanede radyasyon güvenliği
 6. Turnike kullanımı ve dikkat edilmesi gereken prensipler
 7. Osteoporoz tanı ve tedavisi  
 8. Ortopedi ve Travmatoloji hastalarının ameliyata hazırlığı
 9. Ameliyathanede hasta güvenliği ve cerrahi pozisyonlama
 10. Ameliyat sonrası hasta bakımı ve rehabilitasyon
 11. Ortopedi ve Travmatoloji ‘de konvansiyonel radyografi ve özellikli çekimler
 12. Osteoartrit etiyopatogenezi, sınıflandırma ve tedavi seçenekleri
 13. Romatolojik hastalıklarda ortopedik sorunlar
 14. Omuz artroplastisi tasarımları, biyomekaniği ve endikasyonları
 15. Amputasyon sebepleri, genel prensipler ve amputasyon sonrası komplikasyonlar
 16. Alt ekstremite amputasyon tipleri
 17. Üst ekstremite amputasyon tipleri
 18. Ortopedi ve Travmatoloji’de enfeksiyon nedir, nedenleri, korunma yolları nelerdir.
 19. Osteomyelit ve tedavisi
 20. Osteokondrozlar
 21. Kompartman sendromu
 22. Yumuşak doku yaralanmaları, sınıflandırmaları ve tedavi yaklaşımları
 23. El ve ayakta tendon transferleri prensipleri
 24. Septik artrit
 25. Açık kırıklar; tanım, sınıflandırma ve tedavi şekilleri
 26. Spor cerrahisinde ameliyat öncesi planlama
 27. Artroplasti cerrahisinde ameliyat öncesi planlama
 28. Travma cerrahisinde ameliyat öncesi planlama
 29. Yeni doğanda ortopedik muayene
 30. Deprem yaralanmaları, ezilme sendromu tanı ve tedavisi

 

DİZ MODÜLÜ

 1. Dizin anatomisi ve biyomekanik özellikleri
 2. Diz muayenesi
 3. Diz hastalıklarında standart ve özellikli grafilerde tanı koymaya yardımcı kriterler
 4. Diz eklemine cerrahi yaklaşımlar
 5. Gonartrozda cerrahi dışı tedaviler (enjeksiyonlar dâhil)
 6. Gonartrozda yüksek tibial osteotomi
 7. Total diz artroplastisi endikasyonları ve cerrahisi
 8. Unikondiler diz protezi
 9. Total diz artroplastisi komplikasyonları
 10. Revizyon total diz artroplastisi
 11. Dizde menisküs yaralanmaları ve tedavisi
 12. Dizde ön çapraz bağ yaralanması ve tedavisi
 13. Dizde arka çapraz bağ yaralanması ve tedavisi
 14. Travmatik diz çıkığı ve çoklu bağ yaralanmaları
 15. Posterolateral köşe yaralanmaları ve tedavisi
 16. Kondromalazi patella
 17. Diz artroskopisi ve komplikasyonları

 

KALÇA MODÜLÜ

 1. Kalça anatomisi ve biyomekanik özellikler
 2. Kalça muayenesi
 3. Kalça hastalıklarında standart ve özellikli grafilerde tanı koymaya yardımcı kriterler
 4. Kalça eklemine cerrahi yaklaşımlar
 5. Kalça eklemi artroskopisi ve komplikasyonları
 6. Total kalça protezi tasarım, endikasyonları ve uygulama prensipleri
 7. Total kalça artroplastisi komplikasyonları ve tedavi seçenekleri
 8. Revizyon total kalça artroplastisi
 9. Femora-asetabüler sıkışma (FAS)

 

TÜMÖR MODÜLÜ

 1. Kas-iskelet sistemi tümörleri etiyopatogenez ve sınıflandırma
 2. Kitlelere genel yaklaşım, tanı prensipleri, biyopsi teknikleri ve genel tedavi prensipleri
 3. Kemik ve yumuşak doku tümörlerinde görüntüleme ve tümörlere özgü radyolojik bulgular
 4. Benign kemik tümörleri ve tümör benzeri durumlar
 5. Benign agresif kemik tümörleri
 6. Osteosarkom
 7. Ewing sarkomu
 8. Kondrosarkom
 9. Metastatik kemik tümörleri
 10. Metastatik hastaya yaklaşım
 11. Multiple myelom
 12. Benign yumuşak doku tümörleri
 13. Malign yumuşak doku tümörleri

 

ÇOCUK ORTOPEDİ MODÜLÜ

 1. Serebral palside hasta muayenesi
 2. Pes ekinovarus
 3. Sindaktili, polidaktili ve diğer parmak anomalileri
 4. Vertikal ve oblik talus
 5. Tibia, fibula ve proksimal femur yetmezliği
 6. Versiyon, torsiyon kavramları ve alt ekstremite rotasyonel deformiteleri
 7. Yürüme anomalileri ve yürüme analizi
 8. GKD tanısı, fizyopatolojisi, tipleri
 9. Kalça ultrasonografisi
 10. GKD tedavisi
 11. Tortikollis
 12. Perthes hastalığı tanı, evreleme, sınıflama ve radyolojisi
 13. Perthes hastalığında tedavi
 14. Femur başı epifiz kayması
 15. Çocuklarda osteokondrit tanı ve tedavisi
 16. Serebral palsi; tanı, tipleri, sınıflamalar ve deformiteler
 17. Serebral palside alt ekstremite tedavileri
 18. Serebral palside üst ekstremite tedavileri
 19. Miyelomeningosel
 20. Artrogripozis Multipleks Kongenita
 21. Obsetrikal brakiyal pleksus paralizisi, sınıflandırma ve tedavi algoritması
 22. Musküler distrofi tanısı, tipleri ve tedavisi
 23. Doğumsal diz çıkığı
 24. Akandroplazi
 25. Spondiloepifizeal displazi
 26. Down sendromu
 27. Marfan sendromu
 28. Nörofibromatozis
 29. Rikets
 30. Hemofili

 

ÇOCUK TRAVMA MODÜLÜ

 1. Çocuk kırıklarının özellikleri ve yeniden şekillenme
 2. Çocuklarda suprakondiler humerus kırıkları
 3. Çocuklarda suprakondiler kırıklar hariç dirsek çevresi kırık ve çıkıkları
 4. Çocuklarda önkol ve el bileği kırıkları
 5. Çocuklarda kalça çevresi kırık ve çıkıkları
 6. Çocuklarda femur kırıkları
 7. Çocuklarda diz çevresi kırıkları
 8. Çocuk kırıkları sonrası olası komplikasyonlar
 9. Çocuk omurga kırıkları tanısı, fizyopatolojisi ve sınıflamaları ve tedavi seçenekleri

 

ERİŞKİN TRAVMA MODÜLÜ

 1. Kırık iyileşmesi
 2. Kırık tespitinde kullanılan materyaller ve özellikleri
 3. Uzun kemik cisim kırıklarında tedavi prensipleri      
 4. Eklem içi kırıklarda tedavi prensipleri
 5. Çoklu travma ve hasar kontrollü ortopedik yaklaşım
 6. Talus kırıkları
 7. Kalkaneus kırıkları
 8. Lisfrank kırıklı çıkıkları
 9. Ayak bileği kırıkları
 10. Posterior malleol kırıklarına yaklaşım
 11. Sindesmoz yaralanması, tanı ve tedavisi
 12. Tibia pilon kırıkları
 13. Tibia cisim kırıkları
 14. Tibia plato kırıkları
 15. Femur distal uç kırıkları
 16. Femur cisim kırıkları
 17. Trokanterik ve Subtrokanterik femur kırıkları
 18. Kollum femoris kırıkları
 19. Kalçanın travmatik çıkığı ve femur başı kırıkları
 20. Asetabulum kırıkları
 21. Pelvis yaralanmaları
 22. Torakolomber vertebra kırıkları
 23. Servikal vertebra kırıkları
 24. Klavikula kırıkları
 25. Humerus proksimal kırıkları
 26. Humerus cisim kırıkları
 27. Humerus distal uç kırıkları
 28. Dirsek çıkıkları
 29. Radius başı ve olekranon kırıkları
 30. Önkol kırıkları
 31. Radius distal uç kırıkları
 32. El bileği kırıklı çıkıkları
 33. Skafoid kırıkları
 34. El ve falanks kırıkları
 35. ACE (akromio-klaviküler eklem) kırıklı çıkıkları
 36. Akut patella ve diz çıkığına yaklaşım
 37. Akut omuz çıkığına yaklaşım
 38. Kaynamama ve tedavi prensipleri

 

OMURGA MODÜLÜ

 1. Omurga anatomisi ve biyomekanik özellikleri
 2. Omurga muayenesi
 3. Omurga cerrahisinde yaklaşımlar
 4. Spinal kord yaralanmaları ve genel tedavi prensipleri
 5. Lomber ve sakral pleksus anatomisi
 6. Skolyoza genel bakış, tanı, sınıflamalar, tipleri, radyolojik değerlendirmeler
 7. İdiyopatik skolyoz ve tedavisi
 8. Konjenital skolyoz ve tedavisi
 9. Dejeneratif skolyoz ve tedavisi
 10. Schuermann kifozu
 11. Skolyoz tedavisi sonrası komplikasyonlar
 12. Spondilolizis ve spondiloliztezis
 13. Omurga tümörleri ve tedavileri
 14. Lomber diskopati; tanı, bulgular, görüntüleme ve tedavisi
 15. Omurga enfeksiyonlarına yaklaşım
 16. Spinal stenoz tanı ve tedavisi
 17. Omurga kırıkları tanısı, fizyopatolojisi ve sınıflamaları
 18. Omurga kırıklarında tedavi seçenekleri

 

EL MODÜLÜ

 1. El, el bileği anatomisi ve biyomekanik özellikleri
 2. Brakiyal pleksus anatomisi
 3. El bileği ve el muayenesi
 4. Üst ekstremite sinir muayeneleri
 5. El ve el bileği eklemine cerrahi yaklaşımlar
 6. Üst ekstremite tuzak nöropatileri
 7. Periferik sinir yaralanmaları ve genel tedavi prensipleri
 8. Replantasyon prensipleri
 9. Akut el yaralanmalarına yaklaşım
 10. Elde fleksör tendon yaralanmalarına yaklaşım
 11. Elde ekstansör tendon yaralanmalarına yaklaşım
 12. El tendon yaralanması tedavisi sonrası görülen komplikasyonlar
 13. Kienböck hastalığı
 14. Karpal instabilite ve tedavisi
 15. Paralitik ele genel yaklaşım
 16. Artritik ele yaklaşım
 17. Dupuytren kontraktürü
 18. Karpal tünel ve ulnar tünel sendromu
 19. El enfeksiyonlarına genel yaklaşım
 20. Doğumsal üst ekstremite anomalileri
 21. El bileği artroskopisi ve komplikasyonları

 

AYAK MODÜLÜ

 1. Ayak ve ayak bileği anatomisi ve biyomekanik özellikleri
 2. Ayak bileği ve ayak muayenesi
 3. Alt ekstremite sinir muayeneleri
 4. Ayak ve ayak bileği eklemine cerrahi yaklaşımlar
 5. Alt ekstremite tuzak nöropatileri
 6. Halluks valgusda tedavi algoritması
 7. Halluks valgus tedavisi
 8. Halluks rigidus
 9. Pediatrik pes planus
 10. Posterior tibial tendon yetmezliği
 11. Peroneal tendon sorunları
 12. Tarsal koalisyon
 13. Plantar fasiitis yaklaşımı
 14. Erişkin ayak parmak anomalileri ve tedavisi
 15. Orta ayak artrozları
 16. Talus osteokondral lezyonlarına yaklaşım prensipleri
 17. Ayak bileği osteoartrozunda tedavi seçenekleri
 18. Morton nöroma
 19. Diyabetik ayağa yaklaşım
 20. Charcot artropatisi
 21. Ayakta periferik sinir sıkışmaları
 22. Pes cavusa yaklaşım
 23. Ayak tırnak sorunlarına genel yaklaşım
 24. Ayak bileğinin akut bağ yaralanmaları ve burkulmaya yaklaşım
 25. Ard ayak ağrısına yaklaşım
 26. Metatars kırıkları
 27. Metatarsalji
 28. Aşil tendon rüptürü ve tedavisi
 29. Ayak bileği artroskopisi ve komplikasyonları

 

OMUZ MODÜLÜ

 1. Omuz anatomisi ve biyomekanik özellikleri
 2. Omuz muayenesi
 3. Omuz eklemine cerrahi yaklaşımlar
 4. Dirsek anatomisi ve biyomekanik özellikleri
 5. Dirsek muayenesi
 6. Dirsek eklemine cerrahi yaklaşımlar
 7. Omuz hastalıklarında standart ve özellikli grafilerde tanı koymaya yardımcı kriterler
 8. Dirsek hastalıklarında standart ve özellikli grafilerde tanı koymaya yardımcı kriterler
 9. Omuz artroskopisi
 10. Omuz artroskopisi komplikasyonları
 11. Donuk omuz
 12. Subakromiyal bölge patolojileri
 13. Rotator manşet yırtık tipleri ve tedavi seçenekleri
 14. Dirsekte lateral ve medial epikondilit
 15. Patello femoral instabiliteye yaklaşım
 16. Tekrarlayan öne omuz çıkığı ve tedavisi
 17. Omuz instabiliteleri ve tedavileri
© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...