Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği


Video Portal

Görev ve Sorumluluklar (Misyon)
TOTBİD, Türkiye'de çalışan ortopedi ve travmatoloji uzmanları arasında bilimsel bilgi alışverişi için gerekli koşulları hazırlayan ve bu konuda teşvik edici çalışmalar yapan; meslek dalının saygınlığının korunması ve yüceltilmesi için önderlik eden; üyelerinin haklarının korunması için gerekli girişimlerde bulunan, ancak olumsuzlukların giderilmesi için kendi özdenetim mekanizmalarını çalıştırmaktan kaçınmayan, bir sivil toplum örgütüdür.

Hedef ve Amaçlar (Vizyon)
TOTBİD, Türkiye'de çalışan istisnasız tüm ortopedi ve travmatoloji uzmanlarını çatısı altında toplayan; modern bilginin üretilmesinde öncülük yapan ve ürettikleri tüm Dünya tıbbı tarafından ilgiyle izlenen; üyelerini ilgilendiren konularda sadece koruyucu refleksler geliştiren değil, sorumluluk alarak belirleyici bir rol de üstlenen; toplum sağlığı ile ilgili konularda çözüm önerileri getiren ve uygulamalara önderlik eden, bir örgüt olmayı amaçlamaktadır.

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...