Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Tarih Saat Düzenleyici Konu  
18 Haziran 2020  19:00 TUSYAD Diz Bağ Yaralanmaları – Olgu Tartışması  
23 Haziran 2020  20:00 TOTBİD Ortopedik Travma Şubesi Travma Sonrası Enfeksiyon  
24 Haziran 2020  19:00 TOTDER Humerus Üst Uç Kırıkları  
25 Haziran 2020  19:00 TUSYAD Sporcuda Ayak ve Ayak Bileği Sorunları – Olgu Tartışması  
26 Haziran 2020  19:00 Türk Omurga Derneği Omurgada Sagital Dizilimin Önemi  
29 Haziran 2020  20:30 TOTBİD 65 Yaş Üzeri Hastalarda İntertrokanterik Femur Kırıklarına Yaklaşım  
1 Temmuz 2020  19:00 TUSYAD Diz Çevresi Osteotomiler - Olgu Tartışması  
9 Temmuz 2020  19:00 TUSYAD Patelofemoral - Olgu Tartışması  
21 Temmuz 2020  19:00 Kalça Diz Artroplasti Derneği Total kalça protezinde Çimentolu Femoral stem mi? Çimentosuz Femoral stem mi?  
22 Temmuz 2020  20:00 AGUH Kienböck Hastalığı Tanı ve Tedavi Seçenekleri  
25 Temmuz 2020  14:00 AIOT  New Normals  
13 Ağustos 2020  20:00 TTB Sonbahar Yaklaşırken Neler Yapmalı?  
2 Eylül 2020 19:00 TOTBİD Üsküdar Şubesi Ayak Bileği Kırıkları Üzerine Olgu Tartışması  
5 - 6 Eylül 2020 08:00 TOTBİD Ortopedik Travma Şubesi XVII. Temel Ortopedik Travma Eğitim Toplantısı  
17 - 18 Eylül 2020 17:00 EORS EORS Kongresi  
23 Eylül 2020 20:00 TOTBİD İstanbul Şubesi Kas İskelet Sistemi Tümörlerinde Biyopsi  
25 - 26 Eylül 2020 08:00 TOTBİD Üsküdar Şubesi 15. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu  
30 Eylül 2020  20:00 AGUH Webinar Toplantısı  
12 Ekim 2020  19:30 TUSYAD İstanbul Şubesi  TUSYAD İstanbul Şubesi Online ODA Toplantısı  
15 Ekim 2020 20:30 TOTBİD  Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığını Korumak ve Tükenmeyi Önlemek  
28 - 30 Ekim 2020 08:45 EFORT EFORT 2020 Kongresi  
28 Ekim 2020 20:00 TOTBİD İstanbul Şubesi Lantent ve Aktifİyi Huylu Kemik Tümörleri  
7 - 8 Kasım 2020 08:00 TOTBİD  1. SANAL TOTBİD KONGRESİ   
9 Kasım 2020  19:30 TUSYAD İstanbul Şubesi  TUSYAD İstanbul Şubesi Online ODA Toplantısı  
14 Kasım 2020 09:30 TOTDER - SET Kalçada Erken Dönem Osteoartrit  
14 - 15 Kasım 2020 08:30 ODCD 1.Sanal Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi  
18 Kasım 2020 19:00 TOTDER - TRAVMA Kırık Kaynaması   
25 Kasım 2020 20:00 TOTBİD Sağlık Hukuku Kurulu SAĞLIKTA REKLAM OLMA(MA)LI MI?   
26 Kasım 2020 19:30 KEKCD Femoroasetabuler Sıkışma Sendromu (FAS): Doğru tanı - Doğru planlama  
27 - 28 Kasım 2020 08:30 TOTBİD İstanbul Şubesi  10. Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Temel Kursu   
30 Kasım 2020 19:00 TUSYAD  Patellofemoral İnstabilitede Güncel Yaklaşımlar  
1 - 5 Aralık 2020 08:30 Çocuk Ortopedisi Derneği 3. Ulusal Çocuk Ortopedisi Sanal Kongresi  
2 Aralık 2020 20:00 TOTBİD - TOTEK  Ortopedi ve Travmatoloji Açısından DEPREM: Tanı- Tedavi- Hazırlık  
5 Aralık 2020 14:00 TOTDER - SET El Bileği Kırıkları ve Karpal Bölge Yaralanmaları  
8 Aralık 2020 19:00 TOTDER Discussion On 3-Dimensional Functional Tka Planning  
9 Aralık 2020  19:00 TOTBİD İstanbul Şubesi TOTBİD Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesi KTRM Heyeti Toplantısı  
11-12 Aralık 2020 08:30 KADAD 16. Temel Artroplasti Kursu  
14 Aralık 2020  19:30 TUSYAD İstanbul Şubesi  TUSYAD İstanbul Şubesi Online ODA Toplantısı  
15 Aralık 2020 19:00 TUSYAD Femoroasetabuler Sıkışma Sendromu  
16 Aralık 2020 19:00 TOTDER TRAVMA Acilde ve Ameliyat Sırasında Görüntüleme Yöntemleri  
22 Aralık 2020 19:30 TOTBİD  Osteoporoz & Ortopedi ve Travmatoloji: “Öğrenelim, Önleyelim ve Tedavi edelim”  
23 Aralık 2020 19:30 KEKCD Femoroasetabuler Sıkışma Sendromu (FAS) Tedavisinin Temelleri  
24 Aralık 2020 20:00 TOTBİD - AGUH Kavovarus Ayak  
25 Aralık 2020 19:00 TOD Endoskopik Disk Cerrahisinde Yeni Yöntemler  
28 Aralık 2020 19:00 Ortopedik Travma Şubesi Humerus Cisim Kırıkları   
29 Aralık 2020 20:00 TOTBİD İstanbul Şubesi Lokal Agresif Selim Kemik Tümörleri  
2 Ocak 2021 14:00 TOTDER - SET Yumuşak Doku Tümörleri  
11 Ocak 2021  19:30 TUSYAD İstanbul Şubesi  TUSYAD İstanbul Şubesi Online ODA Toplantısı  
13 Ocak 2021 20:00 TOTBİD Sağlık Hukuku Kurulu   Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) Hekimi Koruyor mu? Güncel Tazminat Miktarları Nedir  
18 Ocak 2021 19:00 TUSYAD Ön Çapraz Bağ Yaralanması  
20 Ocak 2021 19:00 TOTDER - TRAVMA Konservatif Yaklaşımlar ve Alçı Tedavisi  
21 Ocak 2021  18:00 TOTBİD İstanbul Şubesi TOTBİD Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesi KTRM Heyeti Toplantısı  
26 Ocak 2021 20:00 TOTEK Çocuk Kırıkları ve Yeniden Şekillenme Potansiyeli  
27 Ocak 2021 20:00 TOTBİD İstanbul Şubesi Ekstremite Metastazlarına Yaklaşım  
27 - 28 Ocak 2021 18:00 EPOS / ÇOD 2nd ISTANBUL SYMPOSIUM ON CHILDREN'S ORTHOPAEDICS  
28 Ocak 2021 19:30 KEKCD Femur Başı Avasküler Nekrozu: Tanıdan Tedaviye  
29 Ocak 2021 19:00 TOD Servikal disk cerrahisinde totel protez füzyondan üstün mü?  
2 Şubat 2021 20:00 TOTEK Uzun kemik cisim kırıkları  
3 Şubat 2021  18:00 TOTBİD İstanbul Şubesi TOTBİD Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesi KTRM Toplantısı  
3 - 4 Şubat 2021 18:00 EPOS / ÇOD 2nd ISTANBUL SYMPOSIUM ON CHILDREN'S ORTHOPAEDICS  
4 - 5 Şubat 2021 08:30 TOD İleri Omurga Kursu  
6 Şubat 2021 14:00 TOTDER - SET PEV  
8 Şubat 2021  19:30 TUSYAD İstanbul Şubesi  TUSYAD İstanbul Şubesi Online ODA Toplantısı  
9 Şubat 2021 20:00 TOTEK Yürüme Anomalileri Ve Yürüme Analizi   
11 Şubat 2021 20:00 Ortopedik Travma Şubesi Sakroiliak Eklem Çıkık/Kırıklı-Çıkıkları ve Sakrum Kırıkları  
16 Şubat 2021 20:00 TOTEK Kitlelere genel yaklaşım, tanı ve tedavi prensipleri   
17 Şubat 2021  19:00 TOTDER - TRAVMA Pelvis ve Asetabulum Kırıklarının Güncel Tedavisi  
17 Şubat 2021  19:00 TUSYAD Omuz İnstabiliteleri  
22 Şubat 2021 20:00 TOTBİD Üsküdar Şubesi Talus Osteokondral lezyonlarında çatı implantlarının yeri  
23 Şubat 2021 20:00 TOTEK Açık Kırıklar  
24 Şubat 2021 19:00 ÇOD Çocuk Femur Cisim Kırıkları  
25 Şubat 2021 19:30 KEKCD Erişkin kalça displazisinde kalça koruyucu yaklaşımlar  
27-28 Şubat 2021 08:30 TOTBİD - TOTEK 20. Temel Bilimler ve Araştırma Okulu  
2 Mart 2021 20:00 TOTEK Amputasyon sebepleri, genel prensipler ve amputasyon sonrası komplikasyonlar  
3 Mart 2021 18:00 TOTBİD İstanbul Şubesi TOTBİD Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesi KTRM Toplantısı  
6 Mart 2021 14:00 TOTDER - SET Artroplastide Yüzey Seçenekleri  
6 Mart 2021 16:00 KECD Kaynamalara  Tanısal Yaklaşım  ve Tedavi Seçenekleri  
6 Mart 2021 10:30 KECD Robotik Kalça ve Diz Cerrahisi  
6-7 Mart 2021 08:30 TOD Temel Omurga Kursu  
8 Mart 2021  19:30 TUSYAD İstanbul Şubesi  TUSYAD İstanbul Şubesi Online ODA Toplantısı  

9 Mart 2021

 

20:00

 

TOTEK

 

AGUH-Eğitim paneli
a. Periferde genç uzmanların sorunları ve çözüm önerileri
b. Periferde genç uzmanların sınırları
c. Genç uzmanlar için sağlık hukuku önerileri
 
10 Mart 2021 20:00 TOTBİD İstanbul Şubesi TOTBİD İstanbul Şubesi webinar toplantısı  
15 Mart 2021 19:00 TUSYAD Başarısız Ön Çapraz Bağ Cerrahisi Sonrası Çözümler  
16 Mart 2021 20:00 TOTEK Artroplasti cerrahisinde ameliyat öncesi planlama  
17 Mart 2021 19:00 TOTDER - TRAVMA Eklem İçi Kırıkların Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar  
19 Mart 2021 19:00 Ortopedik Travma Şubesi Proksimal Humerus Kırıklarına ''Yaşlı'' Gözle Bakmak  
19-20 Mart 2021 20:30 TUSYAD İzmir Şubesi Olgular üzerinden Patellofemoral Eklem Cerrahisi  
22 Mart 2021 19:00 TOTBİD Üsküdar Şubesi TOTBİD Üsküdar Şubesi webinar toplantısı  
23 Mart 2021 20:00 TOTEK Omurga Muayenesi  
24 Mart 2021 19:00 Çocuk Ortopedisi Derneği Pediatrik tibia cisim kırıkları  
25 Mart 2021 19:30 KEKCD Kalça eklemi koruyucu yaklaşımlardan neler öğrendim ? Önceki 4 webinarın sağlamasını yapalım‘’ olgu tartışması’’   
26 Mart 2021 19:00 TOD Skolyoz Cerrahisinde Füzyonsuz Yöntemler  
27 Mart 2021
 
08:00
 
ODCD
 

III. Omuz Artroskopisi ve Artroplastisinde Güncel Yaklaşımlar “Masif Rotator Manşet Yırtığında Canlı Cerrahi ve İnteraktif Vaka 
Kayıt Formuna Ulaşmak için tıklayınız.

 
27 Mart 2021 10:30 KECD Osteoartroza Ortopedik Yaklaşım  
27 Mart 2021 16:00 KECD Eklem Kıkırdağı Rejenerasyonu  
29 Mart 2021 20:00 TOTBİD Sağlık Hukuku Kurulu Hekimlere Yönelik Şikayet ve Soruşturmalar  
30 Mart 2021 20:00 TOTEK Omuz Muayenesi  
31 Mart 2021 19:00 AODER Petrokanterik Kırıklarda Sorunlardan Nasıl Kaçınırım? Püf Noktaları Tips and Tricks  
31 Mart 2021 19:00 TUSYAD

Omurga sorunlarında klinik ve radyolojik korelasyon

 
3 Nisan 2021 14:00 TOTDER - SET Halluks Valgus  
6 Nisan 2021 20:00 TOTEK Ayak-Ayak bileği muayenesi  
7 Nisan 2021 19:00 TUSYAD

Omuz sorunlarında klinik ve radyolojik korelasyon

 
8-9 Nisan 2021 08:30 Baltalimanı Kemik
Hastalıkları EAH
VI. IWAS El Bilek Artroskopi Canlı Cerrahi Kursu  
10 Nisan 2021 15:30 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bone Metastases Update: 2021,Istanbul  
12 Nisan 2021  19:30 TUSYAD İstanbul Şubesi  TUSYAD İstanbul Şubesi Online ODA Toplantısı  
13 Nisan 2021  20:00 TOTEK Pelvis Yaralanmaları  
14-16 Nisan 2021 08:30 EPOS EPOS 2021 ANNUAL MEETING  
16 Nisan 2021 19:00 TOD Adolesan İdiyopatik Skolyozun Cerrahi Tedavisinde Preoperative Planlama  
17-18 Nisan 2021 08:30 TOTBİD İstanbul Şubesi  11. Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Temel Kursu  
20 Nisan 2021 20:00 TOTEK El Yaralanmaları  
21 Nisan 2021 19:00 TOTDER - TRAVMA Ayak Bölgesi Kırıkları  
23-24 Nisan 2021 08:30 TOTDER 8. İSTANBUL BULUŞMASI  
23 Nisan 2021 14:00 KADAD 14. İleri Artroplasti Kursu  
24 Nisan 2021 10:30 KECD Proksimal Humerus Kırıklarına Yaklaşım Yaklaşım  
24 Nisan 2021 16:00 KECD TBMM’nin  Açılışının 101. Yıldönümünde  Birinci Meclis Dönemi  
26 Nisan 2021 19:00 TOTBİD Üsküdar Şubesi TOTBİD Üsküdar Şubesi webinar toplantısı  
26 Nisan 2021 19:00 TUSYAD Talus Osteokondral Lezyonlarında Mozaikplasti Tekniği  
27 Nisan 2021 19:00 TUSYAD Menisküs Yaralanmalarına Güncel Yaklaşımlar  
27 Nisan 2021 20:00 TOTEK Doğum Felci, sınıflandırma ve tedavi algoritması  
28 Nisan 2021 19:00 Ortopedik Travma Şubesi Diz Çevresi Eklem İçi Kırıklar  
30 Nisan 2021 20:00 TOAK Bilimsel Çalışmalarda Güç Analizi ve Örnek Grup Büyüklüğü Planlaması  
3 Mayıs 2021 19:00 TUSYAD İstanbul Şubesi  Omuzda ilginç vakalar  
4 Mayıs 2021 20:00 TOTEK Kalkaneus Kırıkları  
5 Mayıs 2021 20:00 TOTBİD İstanbul Şubesi  Osteosarkom  
6 Mayıs 2021 21:00 TOTBİD Sağlık Hukuku Sağlık Hukuku Boyutu ile; PANDEMİ  
8 Mayıs 2021 14:00 TOTBİD  2. TOTBİD - Tıbbi Sektör Çalıştayı  
8 Mayıs 2021  14:00 TOTDER - SET İdiyopatik Skolyoz  
10 Mayıs 2021  19:30 TUSYAD İstanbul Şubesi  TUSYAD İstanbul Şubesi Online ODA Toplantısı  
11 Mayıs 2021  20:00 TOTEK Total Kalça Artroplastisinde Başarıya Giden Yol  
11-15 Mayıs 2021 08:30 ESSKA 19. ESSKA KONGRESİ  
17 Mayıs 2021 19:30 ANKARA EĞİTİM KLİNİKLERİ ANKARA EĞİTİM KLİNİKLERİ TOPLANTILARI: ANKARA ŞEHİR HASTANESİ 1. TOPLANTISI  
18 Mayıs 2021 20:00 TOTEK Omuz Artroskopisinde Temel Prensipler  
20 Mayıs 2021 19:00 Ortopedik Travma Şubesi Pediatrik Kırıkların Tedavi İlkeleri, TEDAVİNİZ BÜYÜK GELMESİN..!  
21-24 Mayıs 2021 08:30 Eskişehir Teknik Üniversitesi Hareket ve Motor Kontrol Kongresi  
22-23 Mayıs 2021 08:30 TEUECD 15. Prof. Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Kursu  
24 Mayıs 2021 19:00 TUSYAD Dizde Çoklu Bağ Yaralanmalarına Güncel Yaklaşımlar  
25 Mayıs 2021 20:00 TOTEK Bilimsel Makale Nasıl Yazılmaz  
25 Mayıs 2021 19:00 TOTBİD Ankara Şubesi ESSKA Kongresi’nden Haberler                 Bilimsel program için tıklayınız  
26 Mayıs 2021 19:00 TOTDER - TRAVMA Çocukluk Çağı Femur Boyun ve Trokanterik Bölge Kırıklarının Yönetimi  
28 Mayıs 2021 20:00 TOAK Kırık İyileşmesinde Kök Hücre Uygulamaları  
29 Mayıs 2021 10:30 KECD Proksimal Humerus Kırıklarına Yaklaşım  
29 Mayıs 2021 16:00 KECD Enfekte Protezlerde Tek Aşamalı Revizyon Uygulamaları  
31 Mayıs 2021 19:00 TOTBİD Üsküdar Şubesi TOTBİD Üsküdar Şubesi webinar toplantısı  
1 Haziran 2021 20:00 TOTEK Biyomateryaller  
5 Haziran 2021 08:30 TOTBİD - TOTEK UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI  
5 Haziran 2021 14:00 TOTDER - SET Rotator Manşet Sorunları  
8 Haziran 2021 20:00 TOTEK Proksimal Humerus Kırık Cerrahisinde Püf Noktalar  
10 Haziran 2021 19:30 TUSYAD İzmir Şubesi  Ustalardan Hamstring Grefti ile basamak basamak Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu: Greftim, Tünelim, Tespitim, Rehabilitasyonum  
14 Haziran 2021  19:30 TUSYAD İstanbul Şubesi  TUSYAD İstanbul Şubesi Online ODA Toplantısı  
15 Haziran 2021 20:00 TOTEK Selim Yumuşak Doku Tümörleri  
16 Haziran 2021 19:00 TOTDER - TRAVMA Periprostetik kırıkların yönetimi  
17 Haziran 2021 19:00 Ortopedik Travma Şubesi OTİK  
22 Haziran 2021 20:00 TOTEK Tibia Plato Kırıkları  
23 Haziran 2021 20:00 TOTBİD TOTBİD Sağlık Hukuku webinarı  
24 Haziran 2021 20:00 Ortopedik Travma Şubesi Tüm Yönüyle Pelvis Kırıkları ve Postoperatif Ağrının Farmakolojik Tedavisi 2 (KIRIK GECELERİ)        Bilimsel program için lütfen tıklayınız.  
26 Haziran 2021 10:30 KECD Pelvis Kırıklarına Yaklaşım  
26 Haziran 2021 16:00 KECD Diz Koruyucu Cerrahiler  
29 Haziran 2021 20:00 TOTEK Diz Eklemi Muayenesi  
30 Haziran 2021 20:00 TOAK Hakemli Dergilerde Editöryal Süreç ve Yazarlara Püf Noktaları  
06 Temmuz 2021 20:00 TOTEK Omurga Kırıklarında Tedavi Seçenekleri  
13 Temmuz 2021 20:00 TOTBİD İstanbul Şubesi  TOTBİD İstanbul Şubesi webinar toplantısı  
30 Temmuz 2021 20:00 TOAK Biyomateryeller ve İmplant Plazma Kaplama Yöntemleri  
27 Ağustos 2021 20:00 TOAK Deneysel Hayvan Çalışmasında Temel İlkeler  
3-4 Eylül 2021 10:30 Ortopedik Travma Şubesi XVIII. Temel Ortopedik Travma Eğitim Toplantısı  
11-12 Eylül 2021 08:00 TOTEK ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu  
1-2 Ekim 2021 08:00 TOTBİD Üsküdar Şubesi 16. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Toplantısı  
2 Ekim 2021 09:30 TOTDER Protez Dışı Artroz Tedavisi  
6 Ekim 2021 20:00 Çocuk Ortopedisi Derneği Dernek Çalışmalarının Anlatılması  
20 Ekim 2021 19:00 TOTDER Çocukluk Çağı Dirsek Çevresi Kırıkları  
21 Ekim 2021 19:00 Ortopedik Travma Şubesi OTİK  
25 Ekim 2021 20:00 TOTBİD Sağlık Hukuku Kurulu Komplikasyon Yönetimi   
27 Ekim 2021 20:00 Çocuk Ortopedisi Derneği Femur Başı Epifiz Kaymasında Güncel Tedavi Yaklaşımları ve Olgu Temelli Vaka Tartışması  
6 Kasım 2021 09:30 TOTDER Metastatik Kemik Tümörleri  
17 Kasım 2021 19:00 TOTDER Stres Kırıkları ve Atipik Kırıklar  
18 Kasım 2021 18:30 TUSYAD İstanbul Şubesi Kalça Eklemi Toplantısı  
29 Kasım 2021 20:00 TOTBİD Üsküdar Şubesi TOTBİD Üsküdar Şubesi webinar toplantısı  
4 Aralık 2021 09:30 TOTDER Omuz İnstabilitesi  
15 Aralık 2021 19:00 TOTDER Açık Kırıklar  
18 Aralık 2021 18:30 TUSYAD İstanbul Şubesi Asistan Eğitim Toplantıları   
20 Aralık 2021 20:00 TOTBİD Sağlık Hukuku Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji’de Acil Yönetimi  
22 Aralık 2021 20:00 Çocuk Ortopedisi Derneği Pediatrik Pes Planus Yaklaşım  
23 Aralık 2021 18:30 TUSYAD İstanbul Şubesi Omuz Eklemi Toplantısı  
27 Aralık 2021 20:00 TOTBİD Üsküdar Şubesi TOTBİD Üsküdar Şubesi webinar toplantısı  
8 Ocak 2022 09:30 TOTDER Robotik Cerrahinin Ortopedide Kullanımı  
15 Ocak 2022 18:30 TUSYAD İstanbul Şubesi Asistan Eğitim Toplantıları   
19 Ocak 2022 19:00 TOTDER Tibia Pilon Kırıkları  
20 Ocak 2022 18:30 TUSYAD İstanbul Şubesi Diz Eklemi Toplantısı  
29 Ocak 2022 14:00 TOTBİD - AGUH / TARD Ortopedi ve Travmatoloji'de Anestezi   
31 Ocak 2022 20:00 TOTBİD Üsküdar Şubesi TOTBİD Üsküdar Şubesi webinar toplantısı  
3 Şubat 2022 19:00 Ortopedik Travma Şubesi KALKANEUS KIRIKLARINDA İKİ FARKLI YAKLAŞIM  
5 Şubat 2022 09:30 TOTDER Menisküs Lezyonları  
16 Şubat 2022 19:00 TOTDER Vertebra Kırıkları  
17 Şubat 2022 18:30 TUSYAD İstanbul Şubesi Ayak Bileği Toplantısı  
19 Şubat 2022 18:30 TUSYAD İstanbul Şubesi Asistan Eğitim Toplantıları   
21 Şubat 2022 20:00 TOTBİD Sağlık Hukuku Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji’de Tedavi  
28 Şubat 2022 20:00 TOTBİD Üsküdar Şubesi TOTBİD Üsküdar Şubesi webinar toplantısı  
5 Mart 2022 09:30 TOTDER Spinal Stenoz  
16 Mart 2022 19:00 TOTDER El Kırıkları  
17 Mart 2022 18:30 TUSYAD İstanbul Şubesi Kalça Eklemi Toplantısı  
19 Mart 2022 18:30 TUSYAD İstanbul Şubesi Asistan Eğitim Toplantıları   
28 Mart 2022 20:00 TOTBİD Üsküdar Şubesi TOTBİD Üsküdar Şubesi webinar toplantısı  
9 Nisan 2022 09:30 TOTDER Amputasyonlar  
18 Nisan 2022 20:00 TOTBİD Sağlık Hukuku Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji’de Konsültasyon  
20 Nisan 2022 19:00 TOTDER Femur Distal Kırıkları  
21 Nisan 2022 18:30 TUSYAD İstanbul Şubesi Omuz Eklemi Toplantısı  
25 Nisan 2022 20:00 TOTBİD Üsküdar Şubesi TOTBİD Üsküdar Şubesi webinar toplantısı  
30 Nisan 2022 18:30 TUSYAD İstanbul Şubesi Asistan Eğitim Toplantıları   
7 Mayıs 2022 10:00 TOTDER Osteoporoz ve Osteoporotik Kırıklar  
18 Mayıs 2022 19:00 TOTDER Redüksiyon Teknikleri, Mutlak ve Göreceli Denge  
19 Mayıs 2022 18:30 TUSYAD İstanbul Şubesi Diz Eklemi Toplantısı  
23 Mayıs 2022 20:00 TOTBİD Sağlık Hukuku Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji’de Multitravmalı hasta takibi  
30 Mayıs 2022 20:00 TOTBİD Üsküdar Şubesi TOTBİD Üsküdar Şubesi webinar toplantısı  
4 Haziran 2022 09:30 TOTDER Yürüme Analizi  
15 Haziran 2022 19:00 TOTDER Kaynamama  
27 Haziran 2022 20:00 TOTBİD Üsküdar Şubesi TOTBİD Üsküdar Şubesi webinar toplantısı  
26 Eylül 2022 20:00 TOTBİD Sağlık Hukuku Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji’de Arabuluculuk  
15 Ekim 2022  18:30 TUSYAD İstanbul Şubesi Asistan Eğitim Toplantıları   
17 Aralık 2022 18:30 TUSYAD İstanbul Şubesi Asistan Eğitim Toplantıları   

 

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...