Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği


Video Portal
 

Değerli Meslektaşlarımız,
 

Bildiğiniz üzere yasal mevzuatımız kapsamında yer alan sağlık verileri ile kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin düzenlemeler ve özellikle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik düzenlemeleri çerçevesinde; kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon numarası, adresi, resmi gibi “kişiyi belirlenebilir kılan her türlü” bilgi olarak nitelendirilebilecek olan kişisel veriler ile sağlık verilerinin işlenmesi belirli kurallara ve korumaya tabi bulunmaktadır.
 

Anılan kapsamda; sanal toplantılar da dahil her türlü bilimsel ve mesleki etkinlikte yapılacak sunumlar ve ve bunlara ilişkin olarak hazırlanan bildirilerde de; tüm kişisel veriler ile sağlıkla ilgili olması nedeniyle özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanan hasta verilerinin korunması yasal zorunluluk olarak önem arz etmektedir.
 

Bu nedenle, siz değerli Meslektaşlarımızın hazırlayacakları her türlü bilimsel sunumda da gerekli özeni göstereceklerine olan inancımızla; sunum içerisinde yer alması zorunlu olacak sağlık verilerinin takdiminde  ait oldukları şahsa ilişkin gerekli tedbirleri alarak, kişisel verilerin (hastaların yüzlerine ve kimliklerine yer verilmemesi; ilgili verilerin, gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üstlerinin çizilmesi, boyanması, yıldızlanması gibi yöntemlerle maskelenmesi; kimliksizleştirilmesi gibi) ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.
 

Saygılarımızla,

TOTBİD Yönetim Kurulu


 

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...