Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği


Video Portal

Değerli meslektaşlarımız, 

Son yıllarda, medya ve sosyal medyanın yaşamımıza daha çok girmesi bazı sorunları da gündeme getirmektedir. Bu sorunlardan birisi de tıp alanındaki tanıtım ve reklamlardır. Kural dışı tanıtım ve reklamlar, ilgili yasal mevzuata bağlı olarak suç oluşturabilmekte ve cezalandırılmaktadır. Diğer taraftan, uygunsuz tanıtım, reklam ve hatta bilgilendirme faaliyetleri etik sorunları da beraberinde taşımakta, meslektaşlarımız ilgili odalar ve dernekler başta olmak üzere etik kural ihlali nedeni ile yaptırımlarla da karşılaşabilmektedir. 

Hekimlik mesleğinde tanıtım reklam boyutunda düşünülemez. Reklam hem sağlık kurumları hem de meslektaşlarımız açısından kesinlikle yasadışı ve etik olarak da kabul edilemez bir durumdur. Hiçbir hekim kendi ürettiği hizmetin diğer meslektaşlarından ‘daha iyi, daha üstün, daha mükemmel, daha teknolojik, daha başarılı, daha etkili, daha ucuz ya da pahalı’ olduğunu ileri süremez. Bizlerin mesleki uygulama sonuçlarını tartışacağımız ortamlar bilimsel etkinliklerimizdir. Asla halka açık toplantılar ya da medya ve sosyal medya olamaz. Kaldı ki, TTB dökümanları yönergelerinde de sunulduğu gibi, yasalar ve ilgili mevzuat tarafından bir hekimin muayenehane tabelası ve hatta bastıracağı tanıtım kartı bile hem içerik hem de şekil açısından sınırlandırılmıştır. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası görüntüleri, tedaviden memnuniyetlerini içeren kayıtları da kullanılamaz. Bu anlamda hasta teşekkürlerini ileten yazılı ve görsel materyal de kullanılamaz ve ilgili sosyal medya ortamları önerilemez. 

Elbette ki kurallara uygun tanıtım ve bilgilendirme her kurum ve kişinin hakkıdır. Önemli olan sınırların iyi anlaşılabilmesidir. Sağlık kurum ve kuruluşları ile birlikte, meslektaşlarımız da halkı ve hastaları bilgilendirmek amacı ile tanıtım yapabilirler. Bu tanıtım materyalleri yukarıda anlatılan reklam sınırlarına girmemelidir. Yanıltıcı, bilimsel gerçeklere aykırı, korku ve panik duygusu oluşturacak içerikler kullanılmamalıdır. Hasta bilgileri kesinlikle korunmalıdır. Kullanılacak görüntülerin tıp mesleği olmayan insanlar üzerindeki olumsuz etkileri gözönünde tutulmalıdır. 

Bu yazı TOTBİD Yönetim Kurulumuzun konuya verdiği özel önem ve tarafımıza verilen görev nedeni ile hazırlanmıştır. TOTBİD olarak önerimiz, bu konuda hem yasal düzenlemeleri hem de yararlanacağınız TTB, TOTBİD ve Sağlık Bakanlığı dökümanlarını gözden geçirerek yanlışlıkla da olsa kural dışı davranışlardan kaçınmanızdır.

Saygılarımızla,

TOTBİD Etik Kurul

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...