Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği


Video Portal

Gazze Çatışma Beyanı

Avrupalı doktorların dernekleri, Gazze-İsrail çatışması sırasında yaşanan can kayıpları ve acılardan duyulan keder ve üzüntülerini dile getiriyor. Gazze'de ciddi tehdit altında hayat kurtaran, yardım ve tıbbi bakım sağlayan, hastaları korumak için hayatlarını riske atan sağlık personelleri  ve mağdurlarla dayanışma içindeyiz.

Savaşlar ve insani krizler, tıbbi hizmetlerin temel ilkelerini sağlık personelinin ve aynı zamanda her insanın dikkatine sunar. Hastalarımızın sağlığı ve refahı ilk düşüncemizdir. İnsan hayatına son derece saygı duyuyoruz ve yaş, hastalık veya engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, siyasi görüş, ırk, cinsel yönelim, sosyal konum veya başka herhangi bir faktörün görevimizle hastalarımız arasına girmesine izin vermiyoruz.

Bu ilkelere, çatışmanın hangi tarafında olursa olsun doktorlar ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından uyulması gerekir. Ayrıca, çatışmanın her iki tarafının da uluslararası hukukta yer alan, hastaların ve mağdurların bu ilkelere dayalı tıbbi bakım almasını, mümkün olan en geniş ölçüde sağlamak yönünde ahlaki ve hukuki bir görevi vardır.

Hastaları, tıbbi personeli ve tıbbi tesisleri muharebe operasyonlarında kalkan olarak kullanmak veya onları hedef almak yasaları ve etiği ihlal eder. Bu nedenle belgelenmeli, soruşturulmalı ve yargılanmalıdır.

Hasta ve mağdurların tıbbi bakım alabileceği, bu bakımı sağlık personellerinin mesleğimizin temel etik ilkeleri doğrultusunda sunabileceği, hayat kurtarmak ve acıları hafifletmek için uluslararası yardımların sağlanabileceği korunaklı alanların oluşturulması çağrısında bulunuyoruz.

Her askeri çatışma, doğrudan askeri operasyonlara katılanlardan çok daha fazla sayıda insana, ölçülemeyecek kadar büyük  acı ve sağlık sorunları getirir. Ne yazık ki bu sorunlar çatışmaların sona ermesinden sonra da uzun süre devam edecek.

Tıp mesleklerinin etkili bir şekilde ve Dünya Tabipler Birliği'nin Cenevre Bildirgesi'ndeki ilkeler doğrultusunda, acilen ihtiyaç duyulan yardımı sağlayabileceği koşullar için barış çağrısında bulunuyoruz.

 

WMA’s Declaration of Geneva: https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-geneva/

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...