Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Değerli Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere 32. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongremiz esnasında 3 Kasım 2023 tarihinde yapılan TOTBİD Olağan Genel Kurul ile yeni yönetim kurulumuz seçilmiş ve göreve başlamıştır. Yönetim kurulumuz ilk toplantısını 25 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirerek, önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anıtkabir’de, ardından TOTBİD Kurucu Başkanımız Prof. Dr. Rıdvan Ege’yi kabrinde ziyaret etmiştir.

İlk toplantımızda önümüzdeki iki yıl boyunca hedeflediğimiz çalışmalar yönetim kurulumuzca istişare edilmiş, görev dağılımı yapılarak çalışmalara başlamıştır. TOTBİD bünyesinde TOTBİD’in üyeleri ile iletişiminin güçlendirilmesi ve yeni üyelerin kazandırılması için çalışmalar yapmak üzere TOTBİD Üyelik Kurulu, üyelerimizin özlük haklarının korunması ve branşımıza ilişkin sorunlarda kamu kurum ve kanun koyucular ile iletişimde bulunmak amacıyla TOTBİD Resmi Kurumlar ile İlişkiler Kurulu, TOTBİD ve Şubelerinin, uluslararası ilişkileri konusunda TOTBİD Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini almak amacıyla TOTBİD üyeleri arasında geçmişte ve/veya halihazırda Avrupa branş derneklerinde ve EFORT, APOA gibi federasyon ve derneklerde başkanlık yapmış kişilerden oluşan TOTBİD Uluslararası Danışma Kurulu ve TOTBİD tarafından yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olarak tavsiye niteliğinde öneriler oluşturmak ve TOTBİD Yönetim Kurulu’na iletmek amacıyla TOTBİD Önceki Başkanlarından oluşan Ulusal Danışma Kurulu kurmaya karar verilmiş ve yönergeleri hazırlanmıştır. Bu dönemde önceki dönemde kurulan Teletıp Çalışma Grubu ve Yapay Zeka Çalışma Grubu birleştirilmiş ve tek bir çalışma grubu şeklinde çalışılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca geçen dönemde kurulan TOTBİD Deprem ve Afet Koordinasyon Kurulu’nun yönergesi hazırlanmış, bu dönem içinde üç toplantı gerçekleştirmiş ve çalışma takvimi yapılmıştır. TOTBİD Yönetim Kurulumuz 6 Şubat deprem felaketinin birinci yılında TOTBİD Deprem ve Afet Koordinasyon Kurulu ile birlikte bir bilimsel toplantı ve Yönetim Kurulu toplantısını Deprem Bölgesi’nde gerçekleştirecektir. Bu elim felaketin birinci yılında deprem bölgesinde meslektaşlarımız ile birlikte olmayı hedefliyoruz. Yine geçen dönemde çalışmaları başlatılmış olan Smith&Nephew firması tarafından olası deprem ve afetlerde kullanılmak üzere çok sayıda implant bağışı bu dönemde teslim alınmış ve TOTBİD Genel Merkezi’nde düzenlenerek, kullanıma hazır olarak depolanmıştır.

TOTBİD Yönetim Kurulumuz camiamızın sorunları ve taleplerini iletmek üzere 9 Aralık 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmiş, burada dile getirilen konular TOTBİD web sayfamızdan üyelerimiz ile paylaşılmıştır.

Üyelerimiz ile daha etkin ve verimli iletişimin yolu şüphesiz ki web sayfası, instagram vb. gibi sosyal medya araçlarıdır. Bu dönemde sosyal medya araçlarını çok daha etkin kullanarak, üyelerimiz ile sürekli iletişim halinde olmayı hedefliyoruz. Planlamalarımız içerisinde bu dönemde kamuyu aydınlatıcı kamu spotları hazırlamak ve spotifydan podcastler yayınlamak var. Ayrıca TOTBİD web sayfamızın İngilizce bölümü düzenlenmiş ve üyelerimizin erişimine açılmıştır.

TOTBİD Yönetim Kurulumuz daha önceki dönemlerde de olduğu çeşitli bölgelerde bölge toplantıları yaparak meslektaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla üyelerimiz ile bir araya gelmek niyetindedir. Bu bağlamda öncelikle 4 – 6 Şubat 2024 tarihlerinde depremin birinci yılında Adana, Antakya, Gaziantep ve Kahramanmaraş, 31 Mayıs2 Haziran 2024 tarihleri arasında Van’da, 2024 Temmuz ayı sonrasında ise Trabzon, Zonguldak ve Diyarbakır illerinde bölge toplantısı yapmaya karar vermiştir.

TOTBİD Yönetim Kurulumuz TOTBİD Eşgüdüm Kurulu dernek ve şubeleri ile dönemin ilk Eşgüdüm Kurulu toplantısını 6 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirecektir. Faaliyetlerimizin ve ilişkilerimizin eş güdüm içerisinde yürütülmesi çerçevesinde sorunlarımız, kurs ve kongrelerimiz, bilimsel etkinliklerimiz vb. konular istişare edilecektir. Ayrıca bu dönemde daha önce Eşgüdüm Kurulunca imzalanmış tüm protokoller “Eş Güdüm Kurulu Mutabakatlar Yönergesi” adı altında birleştirilmiş olup, ilgili yönerge Ocak ayında yapılacak toplantıda imzaya açılacaktır.

TOTBİD Yönetim Kurulumuz’un bu dönem içerisinde başladığı bir diğer çalışma ise TOTBİD Stratejik Planıdır. Bu planın hazırlanması ile ilgili ilk çalışma olan SWOT analizi için gerekli ilk sorular üyelerimize gönderilmiş ve geri dönüşler alınmaya başlanmıştır.

Uluslararası ilişkilerimiz koordineli olarak devam etmektedir. 2024 yılının Kasım ayında UEMS – EBOT toplantısı ülkemizde gerçekleştirilecek olup, EBOT Sınavı’nın sözlü aşamasının Türkiye’de yapılması konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir.

31 Ekim – 5 Kasım 2023 tarihlerinde Titanic Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kongremiz 1274 ortopedi ve travmatoloji uzmanı, 221 asistan ile fizyoterapist, firma temsilcisi olmak üzere toplamda 2055 katılım ile başarıyla tamamlanmıştır. 32. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi hakkında geri bildirimleri almak üzere bir anket hazırlanarak, Aralık ayı sonuna kadar tarafımızla paylaşılması istenmiştir.

Kongremizin ardından 5 – 10 Kasım 2024tarihlerinde Pine Beach Kongre Merkezi’nde yapılacak olan 33. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi için geçen dönem yönetim kurulu tarafından seçilen Kongre Başkanımız Dr. Yavuz Selim Kabukçuoğlu, Kongre Genel Sekreterimiz Dr. Sami Sökücü ile birlikte çalışmalarına başlamıştır. 2025 yılında yapılacak olan 34. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre başkanı olarak Dr. Bülent Atilla, Onursal Başkanı olarak da Dr. Mümtaz Alpaslan seçilmiştir.  34. Ulusal Kongre için şartname hazırlanmış ve firmalar ile paylaşılmıştır. Firma seçimi davet usulü ile Ocak ayında TOTBİD İhale Komisyonu ve TOTBİD Yönetim Kurulu ile birlikte yapılacaktır.

Ulusal Kongrelerimizde en iyi sözlü bildiri ödülünü kazanan bildirilerin AOTT’ye gönderilmesi ve bu yazıların hakem değerlendirilmesi sonrası kabul edilmesi durumunda yazarlardan en az birinin TOTBİD üyesi olması koşuluyla APC ödemelerinin TOTBİD tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.

TOTBİD olarak eğitim etkinlik takvimimiz, çalıştaylarımız ve faaliyetlerimizi sosyal medyadan ve sizlere düzenli olarak gönderilecek olan TOTBİD bültenleri aracılılığı ile takip edebileceğinizi hatırlatır, TOTBİD Yönetim Kurulu olarak sağlıklı ve mutlu seneler dileriz.

Saygılarımızla, 

Prof. Dr. Mehmet Demirhan 
TOTBİD Yönetim Kurulu Başkanı

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...