Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği


Video Portal

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU (TTB-UDEK)

41. GENEL KURULU

Divan Tutanağı

Tarih   : 17 Aralık 2021

Yer      : Pandemi nedeni ile çevrimiçi gerçekleştirilmiştir.

Gündem

 1. Açılış
 2. Divan Başkanı ve Üyelerinin Seçimi
 3. TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanın Konuşması
 4. TTB-Merkez Konseyi Adına Konuşma
 5. TTB-UDEK 2019-2020 Dönemi Çalışma Raporunun Sunulması
 6. ATUB Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme Yapılması
 7. TTB-UDEK 2019-2020 Dönemi Bilançosunun Sunulması
 8. Uzmanlık Derneklerinin Üyelik Başvurularının Değerlendirilmesi
 9. Dilek ve Temenniler
 10. Kapanış

Katılımcı Kurumlar ve Temsilcileri

Kurum

Temsilci

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Aysun Balseven Odabaşı

Akademik Geriatri Derneği

Deniz Suna Erdinçler

Ankara Tabip Odası

Filiz Ak

Çocuk Nefroloji Derneği

Ferah Sönmez

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

 

Pınar Okyay

Sarp Üner (Gözlemci)

Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Ferda Topal Çelikkan

İzmir Tabip Odası - Türk Oftalmoloji Derneği

Süleyman Kaynak

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)

Burçin Şener

Spor Hekimliği Derneği

Mesut Çelebi

Tıbbi Genetik Derneği

H. Ilgın Ruhi

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

H.Yusuf Yıldız

TTB Merkez Konseyi (MK)

 

Vedat Bulut

Deniz Erdoğdu

TTB-UDEK

 

 

 

Serkan YILMAZ

Umut Akyol

Ersin Yarış

Gülriz Erişgen

Ülker Koçak

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Derya Özkan

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

Ali Levent Yalçın

Türk Biyokimya Derneği

 

Oytun Portakal

Muhittin Serdar

Türk Cerrahi Derneği

Settar Bostanoğlu

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Ali Kılıçgün

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Ferda Topal Çelikkan

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

M.Bahadır İNAN

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Candan Çiçek

Türk Neonatoloji Derneği

Nejat Narlı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Ömer Buhsem

Türk Radyoloji Derneği

Pınar Koşar

Türk Tıbbi Rehabilitasyon Derneği

Fitnat Dincer

Türkiye Acil Tıp Derneği

Bülent Erbil

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Erdem Birgül

Türkiye Psikiyatri Derneği

 

Meram Can Saka

İrem Yıldız

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

Şebnem Ataman

Türkiye Romatoloji Derneği

Servet Akar

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Oya Bayındır

 

Genel Kurulun Akışı ve Alınan Kararlar:

1-Birinci gündem maddesi olan “Açılış” ile Genel Kurul oturumu başlatıldı. İlk madde kapsamında, Genel Kurul, 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Gününde Dr. Ersin Arslan ve  şiddete uğrayarak yaşamını yitiren meslektaşlarımızın anılması ile başladı.

2-İkinci gündem maddesi olan “Divan Başkanı ve Üyelerinin Seçimi” ile ilgili olarak Genel Kurul Divan Başkanlığı için Dr. Pınar Okyay, başkan yardımcılığı için Dr. Settar Bostanoğlu ve yazman üyelik için Dr. Filiz Ak önerildi. Adaylar Divan Kuruluna oy birliği ile seçildiler.

3-Dr. Pınar Okyay; Ersin Arslan'ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Gününde Ersin Arslan’ı ve yitirdiğimiz sağlık çalışanlarını anarak giriş yaptı.

4-Divan Başkanı tarafından gündemin okunmasını takiben yazılı ek gündem önerisi bulunmadığı bilgisi verildi ve kurula ek gündem önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerisi olmadı.

5-Gündemin üçüncü maddesine geçildi ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Umut Akyol açılış konuşmasını yapmak üzere davet edildi.

6-TTB UDEK Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Umut Akyol açılış konuşmasını yaptı.  Konuşmasında pandemi koşullarının uzmanlık eğitimine ve tez yürütülmesine olan etkilerinden, eğitimdeki aksaklıklardan söz etti. Derneklerin veri toplamasının ve somut bilimsel çalışmalar yapmasının önemini vurguladı. Olağan dışı koşullarda hızlı işbirliği ve yanıt  için İletişim grupları kurulmasını önerdi.

7-Gündemin dördüncü maddesine geçildi ve TTB-MK adına açılış konuşmasını yapmak üzere TTB-MK  Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut davet edildi. TTB MK Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut açılış konuşmasını yaptı. Sağlıkta şiddet sonucunda ve pandemide yitirdiğimiz sağlık çalışanlarını andı.

8-Gündemin beşinci maddesine geçildi ve TTB-UDEK 2019-2020 Dönemi Çalışma Raporunun Sunulması için TTB-UDEK Genel Sekreteri Dr. Gülriz Erişgen’e söz verildi.

9-TTB-UDEK Genel Sekreteri Dr. Gülriz Erişgen tarafından 2019-2020 Dönemi çalışma raporunu sunuldu. Bu raporu aşağıda yazılı olan TTB-UDEK Üyeleri adına gerçekleştirdi.

Başkan                    : Dr. Umut Akyol

İkinci Başkan           : Dr. Ersin Yarış

Genel Sekreter        : Dr. Gülriz Erişgen

Muhasip üye            : Dr. Ülker Koçak

Üye                          : Dr. Bülent Önal

Üye                          : Dr. Meram Can Saka

Üye                          : Dr. Elif Şen

Üye                          : Dr. Serkan Yılmaz

Raporda aşağıdaki başlıklara değinildi:

 • TTB-UDEK üyesi dernek bilgileri
 • 2019-2020 döneminde TTB-UDEK Yürütme Kurulu tarafından yapılan toplantılara ait takvim
 • Asistan Genç ve Uzman Hekimler ile ilgili çalışmalar
 • Toplum Sağlığı  ile ilgili çalışmalar
  • Covid-19 Çalışma Grubu
  • Aşı İzleme Grubu
 • TTB Covid-19 İzleme Grubu
 • Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ile ilgili çalışmalar
  •   Pandemi  ve Sağlık Çalışanlarının Sağlığı
  • Panel Dizisi (Ocak-Mart 2021)
  • Sempozyum (6 Mart 2021)
  • Teletıp Çalışma Grubu Etkinlikleri
  • TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı ve Özel Hekimlik ile ilgili çalışmalar
  • Mevzuat çalışmaları      
  • UDEK Bülten, sosyal medya ve  web sayfası  
  • 26. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (12-13 Aralık 2020)
  • TTB-UDEK Tıpta Uzmanlık   Yeterlik Kurulu Çalışmaları
  • Basın Açıklamaları
  • TTB-UDEK’in katıldığı toplantılar
  • TTB tarafından yapılan düzenli kol ve kurullar toplantılar
  • TTB darafından yapılan düzenli kol ve kurullar toplantılar ilgili çalışmalarmlar
  • TTB Genel Kurulu

10-Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) Çalışmaları hakkında Dr. Umut Akyol aşağıdaki konularda bilgilendirme yapıldı:

 • ERT (European Training Requirements)
 • ATUB içinde seçme ve seçilme hakkı almaya yönelik çalışmalar
 • ATUB içerinde sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleki gelişim akreditasyonunu yapan kurum olan ACCME etkinlikleri

Dr. Umut Akyol, ATUB ile dernekler ve temsilciler düzeyinde ilişkiyi artırmanın önemini vurguladı.

11-Genel Kurul’a çalışma raporu ile ilgili görüş soruldu. Görüş bildirilmemesi üzerine çalışma raporu oylamaya sunuldu ve 2019-2020 Dönemi TTB-UDEK Çalışma Raporu oy birliği ile kabul edildi.

12-TTB-UDEK Muhasip Üyesi Dr. Ülker Koçak tarafından 2019-2020 Dönemi bilançosunun sunuldu. Yapılan sunum ardından bilanço genel kurulun oylamasına açıldı ve TTB-UDEK 2019-2020 Dönemi bilançosu genel kurul tarafından oy birliği ile ibra edildi.

13-Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği’nin gözlemci üyelik başvurusu değerlendirildi. TTB-UDEK Yürütme Kurulu derneğin UDEK gözlemci üye kriterlerine uygun olduğunu belirterek üyeliğin kabulünü önerdi. Soru üzerine Türkiye’de ana ya da yan dal olmamasının gözlemci üyelik için engel oluşturmadığı bilgisi verildi.  Genel Kurul Türk Cerrahi Derneği temsilcisinden görüş aldı. Dr. Settar Bostanoğlu Türk Cerrahi Derneğinin olumlu görüşünü bildirdi. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği’nin gözlemci üyelik başvurusu oy çokluğu ile kabul edildi.

14-Genel Kurul, TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkan Dr. Umut Akyol’un uzmanlık derneklerinin temsilcileri ve üyeleri daha hızlı ve etkin iletişim için koşulların oluşması temennisi ve teşekkür konuşması ile tamamlandı.

Prof. Dr. Gülriz Erişgen
TTB-UDEK Genel Sekreteri

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...