III. TOTBİD- TOTEK EĞİTİM ÇALIŞTAYI

III. TOTBİD- TOTEK EĞİTİM ÇALIŞTAYI

1-2 NİSAN 2011

İSTANBUL

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Ailesinin Değerli Üyeleri,

İki yılda bir düzenlediğimiz TOTBİD-TOTEK 3. Egitim Çalıştayını bu yıl 1-2 Nisan 2011 tarihlerinde İstanbul’da Marmara Üniversitesi’nin tarihi Haydarpaşa yerleşkesinde gerçekleştireceğiz.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitiminin bilgi ve beceri boyutlarıyla ele alınacağı ve sorunlarının eğitim sorumluları ve asistanlarla birlikte değerlendireceği oturumlarda farklı kurumlardan (sağlık bakanlığı, devlet ve özel üniversiteler) gelen katılımcıların görüş ve düşünceleri ele alınarak derinlemesine tartışılacak ve ilgili makamlara iletilmek üzere çözüm önerileri geliştirilecektir. Alt dal şube sorumlularının davet edileceği bölümde TOTBİD-TOTEK’in düzenlediği ve desteklediği merkezi eğitim programları ile şubelerin gerçekleştirdiği eğitim etkinliklerinin uyum ve koordinasyonu konusu ele alınacaktır.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitiminde kullanılan ölçme, değerlendirme ve sertifikasyon yöntemlerini anlatmak üzere EBOT sınav komisyonu başkanı Prof. Dr. Jorge Mineiro ve British Orthopedic Association’un cerrahi eğitim sorumlusu Prof. Dr. David Pitts çalıştayımıza davet edilmiştir. Adı geçen oturumda eğitim programlarının hazırlama ilkeleri ve eğiticilerin eğitimi konuları ele alınacaktır. Çalıştayın gerçekleştirileceği iki gün süresince ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimi tüm boyutlarıyla incelenmeye çalışılacaktır.

Ülkemizde ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitiminin kalitesini arttırmaya yönelik hazırlanan TOTBİD-TOTEK 3. egitim çalıştayına eğitim sorumlularınız ve asistanlarınızla birlikte sizleri katılmaya davet eder, saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Mustafa Karahan

3. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Çalıştay Sekreteri

Program için tıklayınız...

Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

1.04.2011