KAYIT SİSTEMİ KURULU

 

TOTBİD İMPLANT KAYIT SİSTEMİ KURULU

Dr. Bülent Erdemli - Başkan

bulenterdemli64@gmail.com  

Dr. Halit Pınar - Üye

halit.pinar@deu.edu.tr

Dr. Bülent Atilla - Üye

batilla@hacettepe.edu.tr

Dr. Murat Bozkurt - Üye

nmbozkurt@yahoo.com

Dr. Reha Tandoğan - Üye

rtandogan@gmail.com

Dr. Erman Ceyhan - Üye

ermanc77@yahoo.com.tr