SAĞLIK HUKUKU KURULU

Sağlık Hukuku Kurulu yönergesi için tıklayınız.

SAĞLIK HUKUKU KURULU

Dr. Ünal Kuzgun - Başkan

Dr. Mücahit Görgeç - Üye

Dr. Nezih Varol - Üye

Av. Alper Araz  - Üye

Av. E. Ahşen Dinç  - Üye

 

Sağlık Hukuku Birimi Yönetmeliği

Etik İlkeler ve Kurallar

TOTBİD Görüş Bildirgeleri

Onam Formları