TOTBİD EŞGÜDÜM KURULU

TOTBİD Eşgüdüm Kurulu yönergesi için tıklayınız.
 

Protokol için tıklayınız

Ek protokol için tıklayınız

 

TOTBİD  DR.  HALİT PINAR halit.pinar@deu.edu.tr
TOTEK DR.  ÖNDER KALENDERER okalenderer@gmail.com
TOAK DR.  A. ESAT KITER esatkiter@gmail.com
TOTBİD-AGUH KONSEYİ DR.  TAYFUN BACAKSIZ tayfun_bacaksiz@hotmail.com
TOTBİD ANKARA (SPOR TRAVMATOLOJİSİ) ŞUBESİ DR.  TAHSİN BEYZADEOĞLU tbeyzade@superonline.com
TOTBİD ALTINDAĞ (ORTOPEDİK TRAVMA) ŞUBESİ DR.  HAKAN ÖZDEMİR drhakanozdemir@hotmail.com
TOTBİD İSTANBUL (KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ) ŞUBESİ  DR.  BÜLENT EROL bulerol@hotmail.com
TOTBİD ÜSKÜDAR (AYAK VE AYAK BİLEĞİ CERRAHİSİ) ŞUBESİ DR.  TULGAR TOROS tulgartoros@yahoo.com
TOTBİD OMURGA ÇALIŞMA GRUBU DR.  ALİ ŞEHİRLİOĞLU sehirliogluali@yahoo.com
TOTBİD ORTOPEDİK İŞLEMLER KODLAMA VE SUT KURULU DR.  ASIM KAYAALP askayaalp@gmail.com
TOTBİD İMPLANT KAYIT SİSTEMİ KURULU DR.  BÜLENT ERDEMLİ bulenterdemli64@gmail.com
AO MEZUNLARI DERNEĞİ DR.  UFUK ÖZKAYA ufukozkaya2004@yahoo.com
ÇOCUK ORTOPEDİSİ DERNEĞİ DR.  HASAN HİLMİ MURATLI hasanmuratli@yahoo.com
EKSTREMİTE REKONSTRÜKSİYONU VE İLİZAROV YÖNTEMLERİ UYGULAMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ DR.  MUSTAFA KÜRKLÜ kurklumd@yahoo.com
KALÇA DİZ ARTROPLASTİ DERNEĞİ DR.  BÜLENT ATİLLA batilla@hacettepe.edu.tr
KALÇA EKLEMİ KORUYUCU CERRAHİ DERNEĞİ DR.  REHA TANDOĞAN rtandogan@gmail.com
TOTDER DR.  HASAN BOMBACI bombacih@hotmail.com
TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ DERNEĞİ DR.  LEVENT YALÇIN aleventyalcin@yahoo.com
TÜRK OMURGA DERNEĞİ DR.  ÖMER AKÇALI omer.akcali@deu.edu.tr
TÜRK OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ DERNEĞİ DR.  MUSTAFA ÖZKAN ozkandiver@gmail.com
TÜRKİYE SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ DERNEĞİ DR.  ÖZGÜR AHMET ATAY oaatay@hacettepe.edu.tr